torsdag 13 augusti 2009

E-post till Malmö: "Är Malmö stad verkligen helt skuldfria?"

Till: malmo.se@malmo.se

Hej!

Jag råkade läsa följande artikel på Malmö kommuns webbsida:

http://www.malmo.se/arkiv/nyhetsarkiv2009/forvaltningsnyheter2009/nuarmalmostadskuldfri.5.5d8108001222c393c00800010601.html

Är Malmö stad verkligen helt skuldfria?

Hur är det med de 1600 miljoner kronor som Malmö stad får i kommunalt utjämningsbidrag varje år från andra kommuner?

Är det inte bättre att Malmö stad för en sund politik som gör att kommunen inte behöver tära på andra kommuner?

Varför har Malmö en sådan hög invandring t ex som inte arbetar och bara tär på kommunens och arbetande medborgares/skattebetalares ekonomi för varje år som går?

Dessutom vill förrädarna till politiker i Malmö stad öka på stadens massinvandring med ytterligare minst 70 000 fram till år 2030? Detta för att Malmö stads nya vansinnesprojekt med spårvagnar ska kunna genomföras. Det kommer framförallt vara invandring från de muslimska länderna som t ex Somalia. Så vem ska betala för spårvagnsprojektet då? Och med vilken nytta kommer Malmö ha av denna invandring? Kommer de att arbeta? Kommer de att studera? Eller kommer de att leva på socialbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag och andra bidrag?

Den extra polisbevakningen på Rosengård kostar 1 miljon kronor i månaden. Ni kan inte inbilla mig att detta är bra ekonomi för staden. Ni vet lika väl som jag att detta inte är en långsiktig och bra lösning på problemen med anlagda bränder och stenkastningar mot brandkår och polis. Ni vet lika väl som jag att den här extra polisbevakningen på Rosengård inte kommer fortsätta. När den extra polisbevakningen tas bort så kommer bränderna och stenkastningarna fortsätta igen och dessutom öka.

Socialdemokraterna fick över 80 % av rösterna i just stadsdelen Rosengård. Mig veterligen har finanskommunalrådet Ilmar Reepalu (S) ännu inte uttalat sig om bränderna och stenkastningarna mot brandkåren och polisen i stadsdelen Rosengård. Varför? Jo, naturligtvis för att han är rädd för att säga något om detta som kan äventyra socialdemokraternas möjlighet att få minst lika många röster från stadsdelen Rosengård i nästa val, dvs den 19 september år 2010.

I mina ögon är finanskommunalrådet Ilmar Reepalu (S) Malmö stads största egoist, fegis och förrädare.

Med vänliga hälsningar

Johan-Erik Eriksson

Inga kommentarer: