torsdag 12 november 2009

Vad är notan för massimmigrationen?I Holland kostar massimmigrationen drygt 1 084 miljarder per år.


I Danmark kostar varje muslimsk immigrant 3 252 000 kr per år.

I Holland kostar deras massimmigration drygt 1 084 000 000 000 kronor per år.

Ojdå! Det var ett himla stort tal, så jag förenklar till 1 084 miljarder per år.

I Sverige kostar massimmigrationen totalt för hela landet ............ kronor per år.

Ja, hur mycket kostar massimmigrationen i Sverige egentligen? Ja, detta vet vi inte helt säkert eftersom Sverige har så vitt jag vet aldrig gjort mångkulturella bokslut för varje kommun och år. Vi har heller aldrig gjort någon sammanställning totalt för hela landet.

Det finns tyvärr bara uträkningar och spekulationer på massimmigrationens kostnader i Sverige. Vad beror detta på? Ja, vi kan tyvärr bara konstatera att det finns starka politiska krafter bland samtliga partier i den nuvarande riksdagen som sätter sig emot sådana uträkningar, i alla fall om staten eller riksbanken ska genomföra dem. Men självklart är det inte förbjudet för privatpersoner att försöka räkna ut massimmigrationens kostnader. Men det är absolut ingen lätt uppgift att sammanställa och räkna ut detta.

Men hade inte samtliga partier i nuvarande riksdagen varit så hårdnackade och inte satt sig emot att varje kommun gjorde ett mångkulturellt bokslut som visade de verkliga kostnaderna för massimmigrationen, skulle man inte behövt bemöda sig med att göra uträkningar. Då hade det räckt med att göra sammanställningar för varje kommuns utgifter för att få kostnaden totalt för hela landet.

Ex| För nästan två år sedan ville Bromölla kommun göra ett mångkulturellt bokslut för varje år men detta stoppades genast av den socialdemokratiska partiledningen i Stockholm med Marita Ulvskog i spetsen.

År 1999 gjorde nationalekonomen Lars Jansson en uträkning på massimmigrationens kostnader och sammanställde detta i sin bok "Mångkultur eller välfärd?".

Observera titeln "Mångkultur eller välfärd?". Det var inte av en slump han valde denna titel på sin bok eftersom han menade verkligen antingen mångkultur eller välfärd. Vi kan inte få både och.

Då kom han fram till 267 miljarder! Fast det är mer troligt att den här siffran var mer i underkant eftersom ett 70-tal poster inte fanns med i uträkningen, t ex Äldreförsörjningsstödet som inte fanns då.

År 1990 kostade massimmigrationen 100 miljarder. Från 1990 - 1999 hade alltså kostnaden ökat med 11.53 % per år. Om kostnaden stiger lika mycket per år bör den hamna på ca 713 miljarder kronor i år 2009. Detta är nästan en fjärdedel av Sveriges BNP som 2008 var 3 158 miljarder kronor. Statsskulden var 1 119 miljarder kronor.

Men det är inget som säger att kostnaden stiger i genomsnitt med lika mycket varje år, men det är mer troligt att det stiger med mer. Utöver detta tillkommer andra kostnader, t ex för skadegörelser, brott, rättegångskostnader som har koppling till massimmigrationen och det mångkulturella samhället.


Källor:

Riksgälden: Skulden som andel av BNP

BGF: Mångkultur eller välfärd?

BGF: Kostnader utöver 240 miljarder

Datt och Ditt: Massimmigrationens kostnader får inte komma till allmänhetens kännedom

Datt och Ditt: Invandringens kostnader borde vara enkelt att sammanställa - om bara viljan finns!

Börjar Sverige bli en diktatur?
Har den politiska och massmediala grupp som kategoriskt vurmar för massimmigrationen i Sverige blivit som en diktatur?

Massimmigrationen FÅR INTE bokföras varje år för varje kommun. Kostnaden FÅR INTE heller sammanställas totalt för hela landet. Massimmigrationen FÅR INTE ifrågasättas och framförallt, den FÅR INTE stoppas.

Kostnaden som varje kommun har med massimmigrationen får ju inte bokföras. Detta fick vi ju erfara när Bromölla kommun ville göra ett mångkulturellt bokslut för nästan 2 år sedan. Kommunen hade beslutat att göra detta för varje år på initiativ från Sverigedemokraterna. Men detta stoppades genast av den socialdemokratiska partiledningen i Stockholm med Marita Ulvskog i spetsen.

Den totala kostnaden för hela landet får inte heller bokföras och sammanställas. Massimmigrationen får inte ifrågasättas, och framförallt, den får absolut INTE stoppas. Hur dåligt det än går så måste den fortsätta till varje pris.

Fast man kan kanske inte heller säga att den politiska och massmediala grupp i Sverige som vurmar så kolossalt mycket för massimmigrationen, det mångkulturella samhället och islamiseringen i Sverige, helt passar in på betydelsen diktatur. För de som styr i Sverige gör det ju inte olagligen.

Men makten är koncentrerad till en politisk och massmedial grupp som alla vurmar för den här destruktiva massimmigrationen och allt vad det innebär med detta. Då tänker jag naturligtvist främst på det politiska etablissemanget och fulmedia.

Etablissemanget har trots allt blivit framröstade genom demokratiska val. Men mig veterligen har de aldrig gått till val med frågor om massimmigration, mångkultur och islamisering. Detta är någonting som svenska folket har fått på "köpet" vare sig vi vill ha det eller inte. Man driver alltså inte dessa frågor specifikt inför ett val men likväl så försvarar man dem blint och kategoriskt när man väl har makten.

onsdag 11 november 2009

Ensamkommande asylbarn?


Ser dom ut som barn?


Det talas mycket om ensamkommande asylbarn i tv. Ja, jag vägrar kalla dem för flyktingbarn för man är inte flykting förrän man fått sin sak prövad av Migrationsverket och fått flyktingstatus. Visst kan man betrakta sig själv som flykting redan då man lämnar sitt land. Men i Sverige och i de flesta andra mottagarländer är du flykting först när du fått flyktingstatus.

Detta kan du inte få förrän man prövat din asylansökan. Så först är man asylsökande och sedan blir man flykting när man fått flyktingstatus.
Men media ÄLSKAR att använda ordet "flykting" om alla som kommer hit, även om dem som INTE är flyktingar. Detta gör media naturligtvis medvetet för det väcker känslor hos folk.

En annan sak. Varför har radio, tv och tidningar aldrig besvarat frågan vem som betalar resan för de här ensamkommande asylbarnen? Det kan ju rimligen inte vara som så att de här barnen betalar för resan själv.

Skulle man räkna på det här och antar att varje barn tjänar 10 kronor per dag. Barnet lägger undan 5 kronor per dag att spara till resan och 5 kronor är för mat.
Om resan, pass och allt som behövs för att komma hit kostar 100 000 kronor. Då tar det ca 55 år innan barnet har till resan.

Det handlar alltså INTE om övergivna barn som själv tjänat ihop pengar till resan. Barnet skulle hinna bli pensionär innan man har till resan hit.
Trots detta kommer det hit ensamkommande asylbarn. De flesta är dock inte barn, trots att media kallar dem för detta. De har skägg och bör rimligen betraktas mer som vuxna.

Sedan kan man också undra hur de här "övergivna barnen" tar de sig hit rent praktiskt? Att flyga för första gången kan vara svårt nog för vuxna. Även beloppet som resan kostar kan vara mycket pengar även med vår ekonomiska standard i Sverige. Så i de här länderna är det betydligt svårare.

Då bör man rimligen också anta att de här "barnen" fått hjälp av någon, möjligen en organisation som tjänar grova pengar på människosmuggling. De kan också fått hjälp av någon som redan finns i Sverige. De kan ha fått hjälp av sina föräldrar. Men resan är dyr för dem så föräldrarna kan rimligen inte vara fattiga. Då kan man också ställa sig frågan om det är de mest behövande som kommer hit? Vad händer efter vi har tagit emot de här s.k. ensamkommande asylbarn?

Kan någon förneka att risken inte finns att föräldrarna till barnen, syskon och även andra släktningar kommer hit?

Då blir det en ackumulerad effekt av det här vansinnet. Finns det någon som är mer blåögd och naiv än våra kära riksdagspolitiker?


Kommentarer från Facebook...

Henrik Lindström
Bra inlägg!! Klart att dom sätter sig i skuld hos Människosmugglarna,som dom sedan får betala av när dom kommit till Sverige o börjar få bidrag,kan det sedan vara så att dom skickar barn för att det,är större chans att ett "Barn" får PUT,o föräldrarna sedan kommer efter????

Johan-Erik Eriksson
Tack för din komplimang. :)
Ja, att ensamkommande asylbarn sätter sig i skuld till människosmugglarna och börjar betala av så fort de får bidrag i Sverige är inte bara sannolikt utan även mycket troligt att det går till på det viset. Barn har också mycket lättare att få PUT än vuxna och det är säkert därför man skickar sina barn än kommer hit själv. Därefter blir det också enklare för föräldrarna att få PUT i Sverige. Det var två bra kommentarer från dig som jag inte tänkte på själv. :)

Religionsfriheten i Sverige - betyder det både frihet TILL religion och frihet FRÅN religion?

"religionsfrihet, tros- och bekännelsefrihet, för Sveriges del fastställd genom särskild lag år 1951, sedan 1686 års kyrkolag successivt hade uppmjukats; se vidare ¤Svenska kyrkan. Internationellt är religionsfriheten ibland inskriven i statsförfattningen men tolkas och tillämpas olika: frihet från religion (marxistiska diktaturer) eller till religion (USA). Indien är en sekulär stat men med skydd för hinduismen. Jfr ¤medborgerliga fri- och rättigheter, ¤mänskliga rättigheter och ¤dhimmi."
Källa: Nationalencyklopedin

I vissa länder betyder religionsfriheten frihet FRÅN religion och i andra betyder det frihet TILL religion. Har religionsfriheten dubbel betydelse i Sverige, både frihet TILL religion och frihet FRÅN religion?

Jag anser att båda är precis lika viktiga i ett demokratiskt samhälle. Har man det ena så bör man rimligen också ha det andra, annars blir det inte demokratiskt rättvist .

Av debatten att döma verkar det som att religionsfriheten i Sverige bara betyder frihet TILL religion. För man pratar ju sällan eller aldrig om friheten FRÅN religion.

Islam får dessutom mycket mer utrymme i media än kristendomen och judendomen får. Varför är det så? Är detta religionsfrihet att ge en religion mer utrymme i media än någon annan religion?

Även direkt i samhället får islam mer utrymme, t ex genom att kvinnorna klär sig i typisk islamisk klädsel som slöja, burka och niqab på stan. Inom vissa yrken som t ex busschaufför och kassörska, har arbetsgivarna accepterat att muslimska kvinnor får bära islamisk slöja.

De arbetsgivare som inte accepterar detta har blivit stämda på hundratusentals kronor i skadestånd för brott mot diskrimineringslagen. Så man ser i vilken riktning som samhället går här - mot islam och islamisering.

Men bör vi se islamisk klädsel bara som ett klädesplagg vilket som helst? Eller bör vi se islamisk klädsel som symboler för islam, en totalitär och politisk ideologi som mer liknar en större och ohämmat växande sekt än en religion?

Andra klädesplagg som står för minst lika onda, totalitära och politiska ideologier som islam ser vi inte bara som plagg vilka som helst utan som just symboler. Då tänker jag på nazistuniformer och hakkors. Vad jag vet är detta förbjudet att bära i Sverige och det är bra.

Men bör vi rimligen inte också förbjuda islamisk slöja, burka och niqab som är väldigt starka symboler för islam med sin intolerans mot demokrati och mänskliga rättigheter, framförallt mot kvinnor?

/ Johan-Erik