torsdag 12 november 2009

Vad är notan för massimmigrationen?I Holland kostar massimmigrationen drygt 1 084 miljarder per år.


I Danmark kostar varje muslimsk immigrant 3 252 000 kr per år.

I Holland kostar deras massimmigration drygt 1 084 000 000 000 kronor per år.

Ojdå! Det var ett himla stort tal, så jag förenklar till 1 084 miljarder per år.

I Sverige kostar massimmigrationen totalt för hela landet ............ kronor per år.

Ja, hur mycket kostar massimmigrationen i Sverige egentligen? Ja, detta vet vi inte helt säkert eftersom Sverige har så vitt jag vet aldrig gjort mångkulturella bokslut för varje kommun och år. Vi har heller aldrig gjort någon sammanställning totalt för hela landet.

Det finns tyvärr bara uträkningar och spekulationer på massimmigrationens kostnader i Sverige. Vad beror detta på? Ja, vi kan tyvärr bara konstatera att det finns starka politiska krafter bland samtliga partier i den nuvarande riksdagen som sätter sig emot sådana uträkningar, i alla fall om staten eller riksbanken ska genomföra dem. Men självklart är det inte förbjudet för privatpersoner att försöka räkna ut massimmigrationens kostnader. Men det är absolut ingen lätt uppgift att sammanställa och räkna ut detta.

Men hade inte samtliga partier i nuvarande riksdagen varit så hårdnackade och inte satt sig emot att varje kommun gjorde ett mångkulturellt bokslut som visade de verkliga kostnaderna för massimmigrationen, skulle man inte behövt bemöda sig med att göra uträkningar. Då hade det räckt med att göra sammanställningar för varje kommuns utgifter för att få kostnaden totalt för hela landet.

Ex| För nästan två år sedan ville Bromölla kommun göra ett mångkulturellt bokslut för varje år men detta stoppades genast av den socialdemokratiska partiledningen i Stockholm med Marita Ulvskog i spetsen.

År 1999 gjorde nationalekonomen Lars Jansson en uträkning på massimmigrationens kostnader och sammanställde detta i sin bok "Mångkultur eller välfärd?".

Observera titeln "Mångkultur eller välfärd?". Det var inte av en slump han valde denna titel på sin bok eftersom han menade verkligen antingen mångkultur eller välfärd. Vi kan inte få både och.

Då kom han fram till 267 miljarder! Fast det är mer troligt att den här siffran var mer i underkant eftersom ett 70-tal poster inte fanns med i uträkningen, t ex Äldreförsörjningsstödet som inte fanns då.

År 1990 kostade massimmigrationen 100 miljarder. Från 1990 - 1999 hade alltså kostnaden ökat med 11.53 % per år. Om kostnaden stiger lika mycket per år bör den hamna på ca 713 miljarder kronor i år 2009. Detta är nästan en fjärdedel av Sveriges BNP som 2008 var 3 158 miljarder kronor. Statsskulden var 1 119 miljarder kronor.

Men det är inget som säger att kostnaden stiger i genomsnitt med lika mycket varje år, men det är mer troligt att det stiger med mer. Utöver detta tillkommer andra kostnader, t ex för skadegörelser, brott, rättegångskostnader som har koppling till massimmigrationen och det mångkulturella samhället.


Källor:

Riksgälden: Skulden som andel av BNP

BGF: Mångkultur eller välfärd?

BGF: Kostnader utöver 240 miljarder

Datt och Ditt: Massimmigrationens kostnader får inte komma till allmänhetens kännedom

Datt och Ditt: Invandringens kostnader borde vara enkelt att sammanställa - om bara viljan finns!

Börjar Sverige bli en diktatur?
Har den politiska och massmediala grupp som kategoriskt vurmar för massimmigrationen i Sverige blivit som en diktatur?

Massimmigrationen FÅR INTE bokföras varje år för varje kommun. Kostnaden FÅR INTE heller sammanställas totalt för hela landet. Massimmigrationen FÅR INTE ifrågasättas och framförallt, den FÅR INTE stoppas.

Kostnaden som varje kommun har med massimmigrationen får ju inte bokföras. Detta fick vi ju erfara när Bromölla kommun ville göra ett mångkulturellt bokslut för nästan 2 år sedan. Kommunen hade beslutat att göra detta för varje år på initiativ från Sverigedemokraterna. Men detta stoppades genast av den socialdemokratiska partiledningen i Stockholm med Marita Ulvskog i spetsen.

Den totala kostnaden för hela landet får inte heller bokföras och sammanställas. Massimmigrationen får inte ifrågasättas, och framförallt, den får absolut INTE stoppas. Hur dåligt det än går så måste den fortsätta till varje pris.

Fast man kan kanske inte heller säga att den politiska och massmediala grupp i Sverige som vurmar så kolossalt mycket för massimmigrationen, det mångkulturella samhället och islamiseringen i Sverige, helt passar in på betydelsen diktatur. För de som styr i Sverige gör det ju inte olagligen.

Men makten är koncentrerad till en politisk och massmedial grupp som alla vurmar för den här destruktiva massimmigrationen och allt vad det innebär med detta. Då tänker jag naturligtvist främst på det politiska etablissemanget och fulmedia.

Etablissemanget har trots allt blivit framröstade genom demokratiska val. Men mig veterligen har de aldrig gått till val med frågor om massimmigration, mångkultur och islamisering. Detta är någonting som svenska folket har fått på "köpet" vare sig vi vill ha det eller inte. Man driver alltså inte dessa frågor specifikt inför ett val men likväl så försvarar man dem blint och kategoriskt när man väl har makten.

onsdag 11 november 2009

Ensamkommande asylbarn?


Ser dom ut som barn?


Det talas mycket om ensamkommande asylbarn i tv. Ja, jag vägrar kalla dem för flyktingbarn för man är inte flykting förrän man fått sin sak prövad av Migrationsverket och fått flyktingstatus. Visst kan man betrakta sig själv som flykting redan då man lämnar sitt land. Men i Sverige och i de flesta andra mottagarländer är du flykting först när du fått flyktingstatus.

Detta kan du inte få förrän man prövat din asylansökan. Så först är man asylsökande och sedan blir man flykting när man fått flyktingstatus.
Men media ÄLSKAR att använda ordet "flykting" om alla som kommer hit, även om dem som INTE är flyktingar. Detta gör media naturligtvis medvetet för det väcker känslor hos folk.

En annan sak. Varför har radio, tv och tidningar aldrig besvarat frågan vem som betalar resan för de här ensamkommande asylbarnen? Det kan ju rimligen inte vara som så att de här barnen betalar för resan själv.

Skulle man räkna på det här och antar att varje barn tjänar 10 kronor per dag. Barnet lägger undan 5 kronor per dag att spara till resan och 5 kronor är för mat.
Om resan, pass och allt som behövs för att komma hit kostar 100 000 kronor. Då tar det ca 55 år innan barnet har till resan.

Det handlar alltså INTE om övergivna barn som själv tjänat ihop pengar till resan. Barnet skulle hinna bli pensionär innan man har till resan hit.
Trots detta kommer det hit ensamkommande asylbarn. De flesta är dock inte barn, trots att media kallar dem för detta. De har skägg och bör rimligen betraktas mer som vuxna.

Sedan kan man också undra hur de här "övergivna barnen" tar de sig hit rent praktiskt? Att flyga för första gången kan vara svårt nog för vuxna. Även beloppet som resan kostar kan vara mycket pengar även med vår ekonomiska standard i Sverige. Så i de här länderna är det betydligt svårare.

Då bör man rimligen också anta att de här "barnen" fått hjälp av någon, möjligen en organisation som tjänar grova pengar på människosmuggling. De kan också fått hjälp av någon som redan finns i Sverige. De kan ha fått hjälp av sina föräldrar. Men resan är dyr för dem så föräldrarna kan rimligen inte vara fattiga. Då kan man också ställa sig frågan om det är de mest behövande som kommer hit? Vad händer efter vi har tagit emot de här s.k. ensamkommande asylbarn?

Kan någon förneka att risken inte finns att föräldrarna till barnen, syskon och även andra släktningar kommer hit?

Då blir det en ackumulerad effekt av det här vansinnet. Finns det någon som är mer blåögd och naiv än våra kära riksdagspolitiker?


Kommentarer från Facebook...

Henrik Lindström
Bra inlägg!! Klart att dom sätter sig i skuld hos Människosmugglarna,som dom sedan får betala av när dom kommit till Sverige o börjar få bidrag,kan det sedan vara så att dom skickar barn för att det,är större chans att ett "Barn" får PUT,o föräldrarna sedan kommer efter????

Johan-Erik Eriksson
Tack för din komplimang. :)
Ja, att ensamkommande asylbarn sätter sig i skuld till människosmugglarna och börjar betala av så fort de får bidrag i Sverige är inte bara sannolikt utan även mycket troligt att det går till på det viset. Barn har också mycket lättare att få PUT än vuxna och det är säkert därför man skickar sina barn än kommer hit själv. Därefter blir det också enklare för föräldrarna att få PUT i Sverige. Det var två bra kommentarer från dig som jag inte tänkte på själv. :)

Religionsfriheten i Sverige - betyder det både frihet TILL religion och frihet FRÅN religion?

"religionsfrihet, tros- och bekännelsefrihet, för Sveriges del fastställd genom särskild lag år 1951, sedan 1686 års kyrkolag successivt hade uppmjukats; se vidare ¤Svenska kyrkan. Internationellt är religionsfriheten ibland inskriven i statsförfattningen men tolkas och tillämpas olika: frihet från religion (marxistiska diktaturer) eller till religion (USA). Indien är en sekulär stat men med skydd för hinduismen. Jfr ¤medborgerliga fri- och rättigheter, ¤mänskliga rättigheter och ¤dhimmi."
Källa: Nationalencyklopedin

I vissa länder betyder religionsfriheten frihet FRÅN religion och i andra betyder det frihet TILL religion. Har religionsfriheten dubbel betydelse i Sverige, både frihet TILL religion och frihet FRÅN religion?

Jag anser att båda är precis lika viktiga i ett demokratiskt samhälle. Har man det ena så bör man rimligen också ha det andra, annars blir det inte demokratiskt rättvist .

Av debatten att döma verkar det som att religionsfriheten i Sverige bara betyder frihet TILL religion. För man pratar ju sällan eller aldrig om friheten FRÅN religion.

Islam får dessutom mycket mer utrymme i media än kristendomen och judendomen får. Varför är det så? Är detta religionsfrihet att ge en religion mer utrymme i media än någon annan religion?

Även direkt i samhället får islam mer utrymme, t ex genom att kvinnorna klär sig i typisk islamisk klädsel som slöja, burka och niqab på stan. Inom vissa yrken som t ex busschaufför och kassörska, har arbetsgivarna accepterat att muslimska kvinnor får bära islamisk slöja.

De arbetsgivare som inte accepterar detta har blivit stämda på hundratusentals kronor i skadestånd för brott mot diskrimineringslagen. Så man ser i vilken riktning som samhället går här - mot islam och islamisering.

Men bör vi se islamisk klädsel bara som ett klädesplagg vilket som helst? Eller bör vi se islamisk klädsel som symboler för islam, en totalitär och politisk ideologi som mer liknar en större och ohämmat växande sekt än en religion?

Andra klädesplagg som står för minst lika onda, totalitära och politiska ideologier som islam ser vi inte bara som plagg vilka som helst utan som just symboler. Då tänker jag på nazistuniformer och hakkors. Vad jag vet är detta förbjudet att bära i Sverige och det är bra.

Men bör vi rimligen inte också förbjuda islamisk slöja, burka och niqab som är väldigt starka symboler för islam med sin intolerans mot demokrati och mänskliga rättigheter, framförallt mot kvinnor?

/ Johan-Erik

måndag 19 oktober 2009

Att varna för islam är inte värre än att varna för nazism

Åkesson: Jag ska göra allt i min makt för att vända trenden.

En av mångkulturens många inneboende paradoxer är att den, trots sitt universella anspråk, är ett monokulturellt fenomen som endast funnit grogrund i den postmoderna, oikofoba* västvärlden och som därför också tar sin utgångspunkt i västerländska fenomen och erfarenheter när man bedömer och analyserar omvärlden. Den västerländska erfarenheten ses som ett högre utvecklingsstadium, som resten av världen bara inte hunnit uppnå ännu.

Detta är också anledningen till att dagens mångkulturella svenska maktelit är så totalt blind för farorna med islam och islamisering. Man utgår från att muslimer inte vill någonting hellre än anpassa sig till ett västerländskt levnadssätt och västerländska normer, liksom att islam i grund och botten är samma sak som kristendom, med den enda skillnaden att muslimer har ett annat namn på gud.

Därmed antar man också att man kommer att kunna tämja islam på samma sätt som sekulära krafter sedan århundraden tillbaka tämjt den europeiska kristendomen och förpassat den till den privata sfären.

Islam skiljer sig dock från kristendom på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på vålds­användning. Islam har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget allmänmänskligt kärleksbudskap. Dessa skillnader har också gjort att islam och den muslimska världen aktivt har avvisat upplysningen och humanismen.

Detta, tillsammans med nästan 1 400 år av krig och motsättningar mellan islam och det kristna Europa, tror sig nu dagens makthavare kunna övervinna i en handvändning.

Såhär långt tvingas man dock konstatera att islam har påverkat det svenska samhället i betydligt högre utsträckning än det svenska samhället har påverkat islam. Massinvandringen från muslimska länder tillsammans med de relativt höga födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen talar för att denna utveckling kommer att fortsätta om inte en politisk kursändring sker. Naturligtvis är en betydande andel av Europas muslimer inte bokstavstroende, även om de flesta studier som gjorts på området visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet.

Rotlösheten, som den mångkulturella samhällsordningen underblåst hos många andra och tredje generationens invandrare, har fått många att söka sig till islam som en identitetsskapande och samlande kraft och vi upplever nu en radikaliseringsprocess bland muslimska ungdomar i Europa.

I Sverige finns mig veterligen inga kända studier på området, men i en brittisk undersökning från 2007 uppgav 37 procent av de unga, brittiska muslimerna att de skulle föredra sharialagar framför brittisk lag och lika många ansåg att den som konverterar från islam skall avrättas. I andra studier från bland annat Frankrike och Tyskland kan samma mönster urskiljas.

För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion, att svenska konstnärer som kritiserar eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot, att ett tiotal muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige, att ledande muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar i Sverige, att svenska landsting skulle använda skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på fullt friska småpojkar, att Sverige skulle ha flest våldtäkter i Europa och att muslimska män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna, att svenska badhus skulle införa separata badtider för män och kvinnor, att svenska kommuner skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna, att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött samtidigt som svenska förskolor slutar att servera fläskkött, att svenska skolor skulle införa nya lov för att fira avslutningen på Ramadan samtidigt som kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor och så vidare.

Allt detta är i dag en del av den svenska verkligheten. Frågan är hur det ser det ut om ytterligare några decennier, när den muslimska befolkningen, om nuvarande takt håller i sig, har flerdubblats i storlek och många av Europas större städer, inklusive Malmö, med största sannolikhet har en muslimsk majoritet.

Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit ”svenskt” eller ”europeiskt”.

Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.

*) Oikofob är enligt den brittiske filosofen Scruton en person som föraktar sin hembygd. (Red. anm.)Jag kunde förstås inte undgå att läsa Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet idag. Jag tyckte den var mycket bra skriven och ser inget hets mot folkgrupp i artikeln.

Jag har valt att publicera hela artikeln på min blogg ifall den eventuellt skulle plockas bort senare på Aftonbladet. Tidningen har ju i nuläget redan fått in fyra anmälningar om hets mot folkgrupp pga artikeln.

Men jag måste ställa mig frågande till rubriken på Aftonbladet: "Muslimerna är vårt största utländska hot". Är rubriken ett direkt citat från Jimmie Åkesson själv eller är det redaktionen på Aftonbladet som valt den?

För i artikeln står det inget sådant citat från Jimmie Åkesson. Däremot säger han att islam är det största utländska hotet, och det har han fullständigt rätt i. Jag kan inte heller tänka mig att Jimmie Åkesson skulle gå till direkt attack mot muslimerna själva, de är ju människor precis som vi och lika mycket offer för islam. Nej, det är läran, det är den här mycket fasansfulla totalitära världsuppfattningen islam som han går till attack mot och det med rätta också.


Se på denna video om muslimers uppfattningar om homosexuella, allt enligt islam, koranen, jihad och sharia:
Man kan direkt jämföra islam med nazism, stalinism och andra kända totalitärer idag, bl a enligt ett uttalande från Lars Hedegaard, Trykkefrihedsselskabet i Danmark, 4 december 2008 i dansk tv. Det är inte heller en hemlighet att muslimska ledare under 2:a världskriget sympatiserade med Hitler och nazism. Det är så än idag att muslimer, inte bara ledarna har starka sympatier med nazism.

Artikeln som Jimmie Åkesson nu har skrivet i Aftonbladet är inte mer kontroversiell och hets mot folkgrupp än om en skribent skulle skriva en varnande artikel om nazismen, innan det fick fotfäste och framfart i början av 30-talet.

Är det fel att varna för islam idag? Ja, då skulle det vara lika mycket fel att varna för nazismen före och under 2:a världskriget och även idag. Är det fel att varna för något som är ett hot mot oss alla? Ja, då är det lika mycket fel att varna människor som befinner sig i ett brinnande hus.

tisdag 13 oktober 2009

Exklusiv intervju med Kurt Westergaard och Lars Hedegaard (2009-10-06)

Exclusive interview with Kurt Westergaard (Cartoonist) and Lars Hedegaard (International Free Press Society) about Mohammed Cartoons and freedom of speech.

The interview was held 2009-10-06 in Canada at Michael Corens Show.

Del 1Del 2Del 3Del 4Del 5

torsdag 13 augusti 2009

E-post till Malmö: "Är Malmö stad verkligen helt skuldfria?"

Till: malmo.se@malmo.se

Hej!

Jag råkade läsa följande artikel på Malmö kommuns webbsida:

http://www.malmo.se/arkiv/nyhetsarkiv2009/forvaltningsnyheter2009/nuarmalmostadskuldfri.5.5d8108001222c393c00800010601.html

Är Malmö stad verkligen helt skuldfria?

Hur är det med de 1600 miljoner kronor som Malmö stad får i kommunalt utjämningsbidrag varje år från andra kommuner?

Är det inte bättre att Malmö stad för en sund politik som gör att kommunen inte behöver tära på andra kommuner?

Varför har Malmö en sådan hög invandring t ex som inte arbetar och bara tär på kommunens och arbetande medborgares/skattebetalares ekonomi för varje år som går?

Dessutom vill förrädarna till politiker i Malmö stad öka på stadens massinvandring med ytterligare minst 70 000 fram till år 2030? Detta för att Malmö stads nya vansinnesprojekt med spårvagnar ska kunna genomföras. Det kommer framförallt vara invandring från de muslimska länderna som t ex Somalia. Så vem ska betala för spårvagnsprojektet då? Och med vilken nytta kommer Malmö ha av denna invandring? Kommer de att arbeta? Kommer de att studera? Eller kommer de att leva på socialbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag och andra bidrag?

Den extra polisbevakningen på Rosengård kostar 1 miljon kronor i månaden. Ni kan inte inbilla mig att detta är bra ekonomi för staden. Ni vet lika väl som jag att detta inte är en långsiktig och bra lösning på problemen med anlagda bränder och stenkastningar mot brandkår och polis. Ni vet lika väl som jag att den här extra polisbevakningen på Rosengård inte kommer fortsätta. När den extra polisbevakningen tas bort så kommer bränderna och stenkastningarna fortsätta igen och dessutom öka.

Socialdemokraterna fick över 80 % av rösterna i just stadsdelen Rosengård. Mig veterligen har finanskommunalrådet Ilmar Reepalu (S) ännu inte uttalat sig om bränderna och stenkastningarna mot brandkåren och polisen i stadsdelen Rosengård. Varför? Jo, naturligtvis för att han är rädd för att säga något om detta som kan äventyra socialdemokraternas möjlighet att få minst lika många röster från stadsdelen Rosengård i nästa val, dvs den 19 september år 2010.

I mina ögon är finanskommunalrådet Ilmar Reepalu (S) Malmö stads största egoist, fegis och förrädare.

Med vänliga hälsningar

Johan-Erik Eriksson

lördag 1 augusti 2009

Mångkulturellt Facit - Vitbok om landsförräderiet - ute snart!På internet ökar trycket för upprättande av en sanningskommission om det pågående landsförräderiet. Makthavarnas omvandling av det harmoniska och välfungerande Sverige till ett mångkulturellt - i praktiken multietniskt - kaos, har väckt starka känslor hos en växande majoritet av svenska folket. Sedan en tid tillbaka pågår sammanställningen av en “Vitbok” som underlag för en kommande sanningskommission. Enskilda Sverige- och svenskvänner har också tagit initiativ till finansierandet av upptryckning och distribution av vitboken.

Läs mer på Blågula FrågorAndra bloggar om vitboken och landsförräderiet:

http://rakryggad.blogspot.com/2009/07/vitbok-om-landsforraderiet.html

http://varjager.wordpress.com/2009/07/30/%E2%80%9Cvitbok%E2%80%9D-om-landsforraderiet/

http://natverkmotpk.blogspot.com/2009/07/stod-arbetet-med-vitboken-om-ett.html

torsdag 23 juli 2009

Massimmigrationen, mångkulturen och islamiseringen: sekterism inom etablissemanget?

Vi ska aldrig låta någon integrera, indoktrinera och hjärntvätta oss skåningar och svenskar som är kritiska till massimmigrationen, det multikriminella, mono- och mångkulturella samhället och den smygande islamiseringen.

Vi ska vara starka och vägra låta oss integreras och indoktrineras till detta mycket sjuka och destruktiva multikriminella, mono- och mångkulturella och islamistiska samhälle som bl a Expressens ledarredaktion uppenbarligen vill ha.

Vi ska kämpa för ett tryggt, säkert, lugnt och fridfullt svenskt samhälle för både människor och djur!

Att kämpa för ett bättre samhälle och land, handlar inte först och främst om att kämpa för Sverige och svenskhet. Det handlar om etablissemangets massimmigration, mångkultur, multikriminella samhälle och den smygande islamiseringen. Allt detta har blivit en sekterism, framförallt inom etablissemanget och media, som absolut inte får röras eller ens kostnadssammanställas. Att kämpa mot detta gäller alla människor som tror på ett tryggt, säkert, lugnt, fridfullt och demokratiskt samhälle med lika fri- och rättigheter för alla medborgare. Men trygg, lugn och säker är tyvärr något man långt ifrån kan känna sig i dagens samhälle. I alla fall inte jag.

Ungefär 400 år av ett svenskt övertagande av Skåne ligger allt för långt tillbaka i tiden för de flesta människor, särskilt yngre. Då är massinvandringen, det mångkulturella samhället och den smygande islamiseringen en indoktrinering som ligger betydligt närmare i tiden för de flesta (ca 20-30 år). Det är alltså detta som vi först och främst bör ta itu med och kämpa mot eftersom det har och ställer fortfarande till så mycket problem för samhället och oss medborgare, inte bara för oss själva utan även för utländska medborgare som kommer hit utan någon framtid (hög arbetslöshet, bidragsberoende och segregation).

Skrivet på initiativ av Expressens artikel den 18 juli 2009: Integrera Skåne

onsdag 22 juli 2009

Expressens ledarredaktion: "Integrera Skåne" - (20090718)

Expressens ledarredaktion skriver den 18 juli 2009 med stor rubrik "Integrera Skåne":

"Vad är det för fel på skåningarna? 8,1 procent av väljarna i Skåne läns södra valkrets säger sig stödja Sverigedemokraterna, enligt en opinionsundersökning av Synovate (DN 17/7).
Det innebär att det räcker för Sd att vinna ytterligare 8000 röster för att få över 12 procent i valkretsen och därmed plats i riksdagen, oavsett om man kommer över fyraprocentspärren.""Det är klart att de lockas av ett parti som förutom främlingsfientligheten utmärks av sin nostalgiska bild av ett Sverige där alla var blonda och glada, Kockums byggde tankfartyg och höjden av äventyr var att ta färjan till Danmark.
Det om något är ett integrationspolitiskt haveri. Skärp er, skåningar!"


Sverigedemokraterna är kritiska till massimmigrationen till Europa och framförallt Sverige, de är inte främlingsfientliga. Det är en stor väsentlig skillnad! Menar Expressens ledarredaktion på fullt allvar att det är bättre att Sverige har ett otryggt och osäkert samhälle med minskande ekonomi och välfärd, en massimmigration (helst en växande sådan om Expressen fick bestämma), ett multikriminellt (framförallt mot skåningar och svenskar), mono- och mångkulturellt samhälle, än vi har ett lugnt, fridfullt, tryggt och säkert samhälle med en bra ekonomi och välfärd?


"I stället för att acceptera det mångkulturella samhället sitter man i sina villor och oroar sig."

Vem är det som har fördomar egentligen om inte ledarredaktionen på Expressen?
ledare@expressen.se

Alla som är emot det här mångkulturella samhället i Sverige och Skåne bor inte i villor långt därifrån. De bor i hyreslägenheter mitt i smeten, dvs i och omkring de här oroliga monokulturella invandrarområdena med dagliga anlagda bränder, stenkastningar, skadegörelser, misshandel, personrån, mm.

Expressens ledarredaktion anser alltså att det är fel på alla människor som inte accepterar massinvandringen, ett mångkulturellt samhälle med monokulturella områden, dvs utländska bostadsområden med sina egna lagar och regler, t ex sharia, som inte är sanktionerat av staten eller någon annan myndighet.

Det har blivit så för att makthavarna inom etablissemanget är för slappa eller rädda för att förlora röster om de uttalar sig kritiskt mot massimmigrationen, mång- och monokultursamhället, islamiseringen och den ökande kriminaliteten mot skåningarna och svenskarna med detta.

En av dem är finanskommunalrådet Ilmar Reepalu (s) i Malmö. Mig veterligen har han ännu inte uttalat ett enda kritiskt ord om de här anlagda bränderna och stenkastningar mot bl a brandkåren. Varför? Kan det beror på att socialdemokraterna fick mer än 80 % av rösterna på Rosengård förra valet 2006? Ja, det kan det i allra högsta grad bero på.

Förrädarna till politiker låter hellre all provokation, förnedring och förolämpning från de här multikulturella grupperna bara hända, som t ex anlagda bränder, stenkastningar mot brandkår, skadegörelser mot både allmän och privat egendom, t ex lokaler och bilar, i statsdelen Rosengård i Malmö. Etablissemanget vill verkligen inte lösa detta med konstruktiva, långsiktiga och permanenta lösningar, endast tillfälliga och destruktiva lösningar som t ex dygnetruntbevakningen på Rosengård. Så fort man tar bort den här specialbevakningen kommer de anlagda bränderna och stenkastningarna mot brandkår och polis fortsätta igen.

Ledarredaktionen på Expressen har uppenbarligen inte någon förmåga alls att se problemet från någon annan synvinkel än sin egen. Massimmigrationen och det mono- och mångkulturella samhället betyder en ny stor målgrupp för bl a Expressen att tjäna pengar på. En växande massimmigration, mång- och monokulturellt samhälle med växande kriminalitet med detta ger helt enkelt mer spännande och säljande nyheter, särskillt när det då är etniska skåningar och svenskar som utsätts för brott, våldtäkter och misshandel från de här multikulturella grupperna.

"Problemet kanske snarare är att delar av den skånska medelklassen inte är särskilt välintegrerad. Man har svårt att anpassa sig till det omgivande samhället och håller sig helst på sin kant."

Eftersom man har misslyckats att integrera de multikulturella grupperna i det mång- och monokulturella samhället i Sverige, menar Expressens ledarredaktion att man nu ska ge sig på den inhemska befolkningen för att försöka integrera dem istället?

Alltså alla svenskar och skåningar som är kritiska till massimmigrationen, det mono- och mångkulturella samhället, islamiseringen och den växande kriminaliteten i och med detta ska integreras eller snarare indoktrineras och hjärntvättas, enligt Expressens ledarredaktion. Det är en ganska stor grupp, kanske betydligt större grupp än de multikulturella grupperna som man har misslyckats med att integrera. Hur går den ekvationen ihop för Expressens ledarredaktion?

Hur som helst, ska vi aldrig låta någon integrera, indoktrinera och hjärntvätta oss skåningar och svenskar som är kritiska till massimmigrationen, det multikriminella, mono- och mångkulturella samhället och islamiseringen.

Vi ska vara starka och vägra låta oss integreras och indoktrineras till detta mycket sjuka och destruktiva multikriminella, mono- och mångkulturella och islamistiska samhälle som bl a Expressens ledarredaktion uppenbarligen vill ha.

Vi ska kämpa för ett tryggt, säkert, lugnt och fridfullt svenskt samhälle för både människor och djur!

http://www.expressen.se/ledare/1.1643638/integrera-skane

torsdag 16 juli 2009

Geert Wilders intervjuas av sverigefientliga SVT (ur Rapport 20090713)
Geert Wilders kan bli Nederländernas premiärminister

Rekordmånga massimmigrationskritiska politiker tog sig in i nya EU-parlamentet. I Nederländerna har det massimmigrations- och islamkritiska Frihetspartiet PVV under de senaste åren blivit ett av landets största.

Aktuellt har träffat den lysande partiledaren, hjälten och frihetskämpen Geert Wilders, som anser att islam är ett oerhört stort hot mot Europas framtid.

Islam är ett oerhört stort hot mot åsikts- och yttrandefriheten, demokratin, kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter, djurens rättigheter, homosexuellas rättigheter och sist men inte minst, även muslimers rättigheter.

Från Rapport SVT Play 20090713 kl 22:07

* * *

Som vanligt måste kommunist-, socialist- och propaganda-ful-TV:n SVT lögnaktigt påstå att Frihetspartiet PVV är invandrarfientliga och främlingsfientliga, när PVV egentligen är ett massimmigrations- och islamkritiskt frihetsparti.

Det är en stor väsentlig skillnad!

Påstår SVT detta kan de ju lika gärna påstå att Frihetspartiet PVV också är människofientliga. Men vilket politiskt och demokratiskt parti vill vara det? I alla fall inte de partier som räknar med att få några väljare. Så detta visar bara hur fel SVT har, hur mycket de ljuger och förvränger fakta till deras egen och etablissemangets fördel. Allt för massimmigrationen och det mångkulturella samhället som blivit oerhört heligt i Sverige och får absolut inte röras eller ens kostnadssammanställas.

Men SVT:s plan är ju att smutskasta och misskreditera så mycket som möjligt hjältar och frihetskämpar som Geert Wilders, även om mänskliga rättigheter, demokratin, åsikts- och yttrandefriheten skulle hotas av etablissemangets destruktiva politik massimmigrationen, mono- och mångkulturen, islamiseringen och den ökade kriminaliteten med detta.

Varför vill etablissemanget inte vidga sina vyer och se lösningar bortom sin nuvarande politik för att lösa de allvarliga problemen i Sverige?

Massinvandringen, mono- och mångkulturen samt islamiseringen i Sverige får absolut inte hotas, i alla fall inte sålänge etablissemanget har makten.

Men vad skulle SVT:s ledning och det politiska etablissemanget göra när Sverige blir islamistiskt?

Jo, de skulle fly landet som de fega uslingar och landsförrädare som de är.

Mona Sahlin, Lars Ohly, Maria Wetterstrand, Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Göran Hägglund, m.fl. politiker i regering och riksdag samt f.d. politiker som varit med om att fördärva landet, kommer vara bland de första som flyr.

* * *

"Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem." - The Friends of Voltaire (1906) - Evelyn Beatrice Hall.

* * *

"Jag anser att den bästa förutsägelsen är att Sverige kommer att få muslimsk majoritet 2049, så vi vet vart det landet är på väg. - Lars Hedegaard, 12 mars 2009, CBN News (Youtube - watch?v=HaPz7p-1-bk).

* * *

Lars Hedegaard, Trykkefrihedsselskabet Danmark, om islam...

"Jag betraktar islam som det största hotet mot vår frihet idag. Islam ÄR INTE en religion, det är en totalitär världsuppfattning, en ideologi som i sig HAR en religion, kan man säga. Det är en politisk filosofi som är jämförbar med nazism, stalinism och andra kända totalitärer."

Citat: Lars Hedegaard i en TV-intervju i Deadline på DR2.DK, 4 december 2008.

http://www.youtube.com/watch?v=cCyKcxWmYDs

* * *

tisdag 23 juni 2009

Islamisk hjärntvätt av svenska 10-åringar på skola i Trelleborg (var lögn!)
"Torsdagen den 18 Juni sände Skånepartiet i Malmö mellan 08.00-10.0, med Carl P Herslow. Denna radio har öppen telefon. Frekvensen är 90,2.

Ca 20 minuter in på den första timmen ringer det in en ung förtvivlad pappa ifrån Trelleborg som berättar att han fått hem en skrivelse från dotterns skola som tänker införa en muslimsk vecka för fjärdeårs-eleverna ca 3 veckor efter höststarten 09.

Det skall kommas att serveras endast halalmat i matsalen, koranen kommer att studeras, muslinsk historia på schemat och flickorna får gärna ta på sig huvudduk som de haft med sig hemifrån. Olika islamska aktiviteter och föreläsare kommer att dyka upp under veckan och bland annat kommer en imam att lära ut om den islamska läran.

Denne pappa hade vid erhållande av skrivelsen ringt upp rektorn på Östra skolan i Trelleborg och frågat om det kommer en kristen vecka som motvikt mot detta?

Svaret blev att det kunde man inte göra eftersom muslimer är förbjudna att äta oren mat och läsa Bibeln och flickorna fick absolut inte gå ut obeslöjade.

Om denna historia är sann så tror man inte sina ögon och öron.

Att en rektor med sina lärare gör sig skyldiga till smygislamiseringen av vårt land, genom att tillvänja försvarslösa barn till denna fruktansvärda vidskepelse som kallas islam, tycker jag att detta bör undersökas och om det är förenligt med skollagen och svensk grundlag.

Om så är fallet, föreslår jag några andra aktiviteter som också representerar islam, som stening av en kvinna, piskning av en annan kvinna, handavhuggning av en tjuvs hand, ett låtsasgiftermål mellan en-förslagsvis 50-årig lärare och en nioårig flicka på skolan. Ett trevligt kast med flicka från balkong och många andra pittoreska inslag under denna skammens vecka.
Få det bekräftat

Detta måste undersökas snarast och få bekräftat, för att sedan agera lämpligast därefter, delvis att sätta ner foten för detta skamgrepp på vår demokratis baspelare, nämligen våra skolor.
Trelleborgare eller andra med kännedom

Ni som har barn på skolan och som fått skrivelsen, scanna och skicka till Bloggen snarast möjligt.
Övriga läsare, kontakta skolan

Rektor Håkan Gunnarsson
gunnarsson@skola.trelleborg.se

Besöksadress:
Östra förstadsgatan 106
231 32 Trelleborg
Tel. 0410- 733580 / 733581
ostra@skola.trelleborg.se

Östra Skolan

Måtte varenda Trelleborgare resa sig upp och ryta ut sina protester mot detta!

//

Text hämtad från våra vänner på Everykindapeople, kortad, kompletterad och lätt omskriven av Bloggen Politiskt inkorrekt"

Och upplagd på YouTube av den alltid lika strävsamme MXCartoons

/ Johan-Erik

torsdag 18 juni 2009

Massimmigrationens kostnader får inte komma till allmänhetens kännedom
Geert Wilders (7:04): "A swedish economist has calculated that mass immigration to Sweden cost the swedish taxpayers 27 billion dollars a year."

Med dagens dollarkurs (7.83 SEK) skulle detta vara ca 211 miljarder kronor, vilket inte alls är osannolikt eller ens otroligt. Det är snarare kraftigt i underkant.

Jämför med vad Holland betalar. Drygt 1084 miljarder kronor per år. Danska staten och danska skattebetalare får betala 3 252 000 kronor per år för varje muslimsk immigrant.

Detta låter visserligen otroligt mycket pengar men det är många som ska ha betalt, inte bara immigranterna i sig utan även alla som arbetar med det här.

Tänk på att i både Holland och Danmark kommer de här uppgifterna från seriös källa. I Danmark kommer uppgifterna från den Danska Nationalbanken.

I Sverige finns inga uppgifter från den svenska staten, den svenska nationella banken eller annan myndighet hur mycket immigrationen kostar svenska staten och skattebetalarna per år eftersom man helt enkelt inte vill att detta ska komma till allmänhetens kännedom.

Detta har i sin tur lett till att enskilda nationalekonomer har gjort uträkningar och beräkningar på det här.

Lars Jansson kom fram till 267 miljarder år 1999. Då var ändå ett 70-tal poster inte med i den här uträkningen, därför borde kostnaden för massinvandringen redan år 1999 vara betydligt högre än lägre, möjligen 300 miljarder.

Två andra ekonomer, Jan Ekberg och Eskil Wadensjö har kritiserat Lars Janssons uträkning, och det kan man läsa om i SvD:s artikel här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_62395.svd

Om Lars Janssons uträkning är korrekt och att det ökat lika mycket för varje år, dvs 11.53 % från år 1990 då det kostade 100 miljarder, skulle jag våga påstå att massimmigrationen kostar svenska staten och skattebetalarna idag år 2009 i storleksordningen omkring 700-800 miljarder kronor.

Det låter kanske mycket pengar men jämför detta med hur mycket massimmigrationen kostar för Holland respektive Danmark, så är det inte bara sannolikt utan också mycket troligt.

Detta förklarar också varför svenska regeringen, oavsett vilken, inte har velat avslöja det här för allmänheten.

För om detta kom till allmänhetens kännedom, skulle det utan tvekan väcka stor uppståndelse och demonstrationer mot ansvarslösa politiker som tillåtit det här i så många år. Det handlar ju om 20-30 år nu.

Folk skulle verkligen börja protestera mot en sådan kostsam och slösaktig immigrationspolitik samtidigt som politikerna i regering, riksdag, landsting och kommuner ständigt tillåter stora besparingar på bl.a. sjukvården, äldrevården, skolor, polis, bostadsbyggande och inte minst fattigpensionärerna som den förra regeringen lånade pengar av men aldrig betalat tillbaka.

Om varje kommun gjorde ett s.k. mångkulturellt bokslut i stil med det som Bromölla kommun ville göra men förbjöds att göra detta av den socialdemokratiska partiledningen, skulle man bara behöva sammanställa kostnaderna för varje kommun för att få veta totala kostnaderna för hela landet. Då hade man sluppit otaliga spekulationer hit och dit, beräkningar här och uträkningar där. Då skulle vi verkligen ha de faktiska kostnaderna för massimmigrationen. Så enkelt är det!

Bejzat Becirov - Sagoberättaren - Malmö Islamic Center
Bejzat Becirov, Director, Malmö Islamic Centre (5:33): "Europe and european countries have there system and they don´t want to open up to anything new. The immigrants who are coming here have to fit into the european model at any price. The old european system and nothing other than that. We are working for integration and to prove that we who coming from outside have something to contribute."


Vad menar han med "anything new"? Menar han att islam är det nya och Europa är det gamla? Försök inbilla mig det, det lyckas inte. Dra sagan om "Rödluvan och vargen" också när du ändå håller på. Islam, en medeltida vidskepelse som kom till på ca 500-600-talet e.kr., skulle detta vara någonting nytt!!!

"we who coming from outside have something to contribute."

Vad är det som ni har att bidra med? Anlagda bränder på Rosengård, stenkastningar på brandkår, polis och ambulans, olagliga demonstrationer mot DC-matchen i Malmö, 6-8 mars 2009 som urartade till rena kravallerna, skadegörelse och våldsamheter. Detta är vad ni har att bidra med, ingenting annat. Så vitt jag vet så har vi ingen nytta av detta.

Nej du, Bejzat Becirov, du får gå någon annanstans och försöka lura i dina fabler och anekdoter till någon annan. Mig lyckas du inte med det i alla fall.


(6:48): "The whole society must reintegrate."

In your dreams!!!

Detta är pga massimmigrationen på förhållandevis kort tid (20-30 år) det i så fall har blivit så. Om Sverige hade varit mer moderata och försiktiga med invandringen från början. Om svenska politiker som satt i regering och riksdag hade haft en mer förnuftig syn på invandring hade det aldrig blivit sådana stora problem som vi har idag massinvandringen och det mångkulturella samhället, med invandrare som inte vill integreras, som hellre vill följa sharia och jihad framför demokratiska principer, regler och lagar.

Jag skulle våga påstå att invandringen till Sverige har varit helt hysterisk och inte minst destruktiv. Så är det fortfarande. Det är precis som om makthavarna inte har tänkt längre än näsan räcker. Nu när man ser problemen med massinvandringen och det mångkulturella samhället vill man ändå öka på invandringen ännu mer.

Marit Paulsen (FP) sa i en intervju ganska nyligen att Sverige kan ha 200 miljoner invånare. Ja, till ytan skulle kanske Sverige kunna ha det men det är även andra aspekter som man måste ta hänsyn till, ekonomin först och främst, sociala och kulturella effekter, demografins effekter, arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter.

Nu uttrycker jag mig väldigt vänligt men med det uttalandet borde Marit Paulsen bli inlagd på mentalsjukhus och få vård för en mycket allvarlig sinnessjukdom.

tisdag 16 juni 2009

Geert Wilders - Islam, and the freedom of speech (1/4)
Geert Wilders (7:04): "A swedish economist has calculated that mass immigration to Sweden cost the swedish taxpayers 27 billion dollars a year."

Med dagens dollarkurs (7.83 SEK) skulle detta vara ca 211 miljarder kronor. Jag utgår ifrån att Geert Wilders syftar på nationalekonomen Lars Janssons uträkning i sin bok "Mångkultur eller välfärd?" då han kom fram till 267 miljarder kronor.

Detta var år 1999. År 1990 var kostnaderna 100 miljarder. Det är en ökning med ca 11.53 % per år. Om kostnaderna har stigit lika mycket varje år har vi idag en kostnad på 713 miljarder kronor för massimmigrationen till Sverige.

Obs! Detta är min egen uträkning baserad på att massimmigrationen kostade 100 miljarder kronor år 1990 och 267 miljarder kronor 1999, enligt Lars Janssons uträkning.

http://dattochditt.blogspot.com/2008/11/invandringens-kostnader-borde-vara.html

Nu påstår jag inte att massimmigrationen till Sverige kostar så här mycket som 713 miljarder kronor. Det hela beror ju på hur mycket kostnaderna har ökat per år. Detta bygger ju på en ökning med 11.53 % per år från 1990 till 1999. Men det är inte alls osannolikt eller ens otroligt, särskilt om man jämför kostnaderna för Holland och Danmark.

Geert Wilders (6:38): "Mass immigration cost Dutch taxpayers more than 100 billion euro so far."

Massimmigrationen kostar alltså holländska skattebetalare mer än 100 miljarder euro än så länge. Med dagens valuta (10,84 SEK) skulle detta alltså vara drygt 1084 miljarder svenska kronor som massimmigrationen hittills kostar holländska skattebetalare.

Geert Wilders (6:53): "According to Danish National Bank, every danish muslim immigrant cost the danish state and taxpayers more than 300 000 euros."

Med dagens valutakurs (10.84 SEK), blir detta en kostnad av 3 252 000 svenska kronor för varje muslimsk immigrant till Danmark.

Sverige - demokrati eller regim? - det är frågan!

Jag har börjat fundera lite på om det verkligen är demokrati vi har i Sverige när vi dels har ett politiskt etablissemang som hårdnackat och kategoriskt ständigt fortsätter med samma vansinniga politik - massinvandring, mångkultur och kanske islamisering också (eller får vi det på "köpet") - trots att makthavarna både ser, hör och vet att det inte fungerar. De måste ju veta att deras massinvandringspolitik är helt destruktiv.

Samtidigt har vi ett massmedialt etablissemang som håller de styrande politikerna om ryggen, säkert inte för att vara snäll mot dem utan för att media själv tjänar stora pengar på den förda politiken.

Då börjar jag undra om det inte är en massmedial och politisk regim vi har i Sverige? Och då tänker jag på totalitära regimer som t ex Kinas kommunistiska regim eller regimer som vi ser i islamiska länder. Ja, kanske inte som dem för än så länge har vi någon form av åsikts- och yttrandefrihet kvar. Fast hur länge?

Tänk, i en s.k. demokrati som Sverige, har vi kanske inte längre en demokrati, vi har en regim. Och etablissemanget (både det massmediala och politiska) gör allt för att hålla partier som Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna borta från politiken. Precis allt! Alla medel är tillåtna. Även infiltration och smutskastning. Det luktar REGIM lång väg.


Ulf Nilsons krönika: Sverige är ett högfärdigt litet land som borde ta itu med sina problem - Expressen

I Mitt Sverige: Hårda ord i respekterade danska Weekendavisen

söndag 14 juni 2009

Konferens med Geert Wilders (DR1 TV-Avisen 21:00 - 2009-06-14)
Konferens med Geert Wilders (PVV) i dansk tv, DR1 TV-Avisen den 14 juni 2009 kl 21:00. Bland åskådarna var Karen Jespersen (V), Naser Khader (K) og Henriette Kjær (Konservative).


Caroline Bruun Pedersen (DR): Alligevel var der ikke mange fra andre partier end Dansk Folkeparti der var mødt op, Henriette Kjær fra de konservative var en af de få fra de regeringsbærende partier der viste flaget..

Og hvad så med Naser Khader (K), Karen Jespersen (V)??

DDRs fodsoldater var nødt til at ty til kunstgreb og løgn for at få deres negative vinkel ind...
Ytterligare info om videoklippet finns på Youtube (klicka bara på videon så kommer du dit).Min kommentar:

Geert Wilders är den största hjälten i Europa. Det är eldsjälar som honom som gör livet på jorden värt att leva. Geert Wilders stärker min tro på ett hopp om framtiden, vår framtid! - inte islam och alla muslimer som inte vill ha demokrati, åsikts- och yttrandefrihet. Inte laglösa muslimers framtid heller eller muslimer som bara vill ha sharialagar, som inte vill integreras, utan bara hålla sig till sina egna islamiska och totalitära enklaver.

Han har fullständigt rätt i att yttrandefriheten och friheten i allmänhet är hotad. Han har också rätt i följande citat: "Låt oss inte göra några misstag: Islam har alltid och kommer alltid försöka erövra Väst och Europa."

Geert Wilders in Denmark: Deporting millions of Muslims may be necessary

Geert Wilders interview on Danish Public Service TV - 1 Introduction in Danish June 13 2009.

Part 1 of 2 - This section is the interview in Danish.
Part 2 of 2 - This section is the interview in English.Its time for harsh measures. If they break the law or indulge in sharia or jihad; send them home the same day.

Wilders is to speak at The Free Press Society's (Trykkefrihedsselskabet) free speech conference Sunday June 14, 2009

The conference will be held in the Danish Parliament building Christiansborg in Copenhagen.

http://www.trykkefrihed.dk/

Läs resten på Youtube (klicka på videon så kommer du dit).


Min kommentar:

Bra intervju! :) Geert Wilders är en stor hjälte i Europa. Han är en av de få modiga som vågar tala öppet om problemen med det mångkulturella samhället och massinvandringen, framförallt av muslimer. Han vågar också tala öppet om vad som nu krävs. Det finns alldeles för många svaga ledare i Europa. Deras destruktiva politik har tyvärr gjort att vi nu tvingas deportera miljoner muslimer som vill ha SHARIA, inte demokrati. De svaga ledarna i Europa har babblat för mycket och agerat för lite eller agerat mot fel saker.

Hur kom islam egentligen till?
Hur kom islam egentligen till? Jag kan se bilden framför mig. En hop rövare, plundrare, banditer och mördare, kastade sin blick och uppmärksamhet till något som kallades för religion. De tittade på judendomen och kristendomen och såg att de kunde göra saker för sin religion och gud skull.

Därefter sa rövarna och mördarna till varandra, kanske vi också skulle kunna starta en religion? Då kan vi ju säga att vi plundrar och mördar "otrogna" (fredliga) människor för vår religions skull. Men vi måste ju hitta på en gud också.

Hmm, jo, jag vet, sa en av mördarna, Allah verkar bra, det rimmar ju på "alla" och så kan vi kalla vår religion för islam eftersom det betyder underkastelse.

Vi säger att det är vår gud, Allah som alla människor ska underkasta sig. Men i själva verket är det oss rövare och mördare som människor ska underkasta sig, särskilt kvinnor.

En av rövarna och mördarna hette Mohammed och han utsågs av de andra som deras helige profet.

lördag 13 juni 2009

Ska muslimerna föda Sveriges barn?Videoklippet är från Svenskidag på Youtube.dhimmi, dhimmī (arabiska), icke-muslim som är medborgare i en islamisk stat och tillhör en tillåten religion. Ahl adh-dhimma (´fördragsfolket´) betalar dels en huvudskatt (jizya), dels en förmögenhetsskatt (kharaj) på egendom eller mark. En dhimmi skall inte tjänstgöra i försvaret och har inte samma straffrättsliga status som muslimer, men liv, egendom och rätt till religionsutövning garanteras. Efter revolutionen 1979 tillämpas detta system i Iran.
Källa: NE.se

Detta blir vi svenskar om muslimer tar över Sverige och styr det under islam. Den svenska befolkningen föder i genomsnitt 1.5 barn per kvinna och den muslimska befolkningen föder i genomsnitt 4 barn per kvinna. I realiteten innebär detta att den svenska befolkningen minskar med ca en fjärdedel för varje generation och den muslimska befolkningen fördubblar sig på en generation. Inom ett par generationer blir svenskarna i minoritet, i alla fall om detta får fortsätta.

Med tanke på etablissemanget som inte gör någonting alls åt problemet och merparten av svenska folket som fortsätter rösta på dem, så är detta tyvärr oundvikligt, tror jag. Svenska kvinnor vill inte föda många barn för att de vill/måste arbeta för att klara ekonomin. Sedan vill de ha tid över till annat också än att ´bara´ ta hand om många barn och hemmet. Den svenska mannen behöver vila sig efter slitsamt arbete och han vill ha tid över till sina fritidssysselsättningar.

Men det kan vara svårt att styra barnafödandet hos den svenska befolkningen med olika incitament. För man kan ju inte tvinga att svenskar plötsligt ska föda 3 - 4 barn per kvinna. Fast jag tror ändå det skulle vara möjligt med olika belöningar som t ex betydligt högre barnbidrag till svenska familjer som har 3-4 barn istället för 1-2 barn. Det kan faktisk fungera i svenska familjer där kvinnan måste arbeta pga ekonomin. Men i familjer där kvinnan arbetar pga andra skäl, t ex behovet av självförverkligande, krävs det förstå även andra incitament. Vilka det skulle vara vet jag i nuläget inte.

Löser vi det låga barnafödandet hos svenska familjer med massinvandring och arbetskraftsinvandring? Särskilt när många är arbetslösa idag, det är nu över 200 000 som är utan arbete.

http://svt.se/2.22620/1.1386971/over_200_000_arbetslosa

Jag är ganska övertygad om att det är helt meningslöst att ha en massinvandring och dessutom en stor arbetskraftsinvandring till Sverige när det redan är så många som är utan arbete. Ändå vill etablissemanget fortsätta med det här. Varför? Vill man verkligen förgöra Sverige som nation och svenskarna som folk?

En stor arbetskraftsinvandring kommer bara innebära lönedumpningar i Sverige, det är jag ganska övertygad om. Till vilket syfte? Företagen blir nog glada men hur länge då? Förblir företagen glada när en stor del svenskar med hög utbildning och arbetslivserfarenhet flyttar utomlands pga lönedumpningarna? Blir etablissemanget glada? De som skapat det är eländet med massinvandringen och arbetskraftsinvandringen.

Vad blir kvar när högutbildade svenskar flyttar utomlands? Jo, kvar blir outbildad arbetskraft utan eller ringa arbetslivserfarenhet. Merparten är förstås dem som etablissemanget importerat från utlandet. Det kommer kosta oerhört mycket pengar när Sverige tvingas utbilda ny personal igen. Dessutom, många av dem som kommer hit har aldrig suttit i en skolbänk så det är inte alls troligt att de är rustade för att utbildas.

Så vad håller etablissemanget på med? Är syftet verkligen att förgöra Sverige som nation och svenskarna som folk?

måndag 8 juni 2009

Valfusk mot Sverigedemokraterna i Haninge EU-valet 2009"Idag så rapporterade en medlem i Haninge att det saknades valsedlar för Sverigedemokraterna i valdistrikt Haninge 1 Vendelsö-Gudö, Förskolan Talgoxen Tistelvägen 68.
Vi fick även en film och ett namn på den ansvarige (Ulf Zetterstedt) som säger att dom inte har någon skyldighet att lägga ut våra valsedlar."Detta är ett lagbrott och jag hoppas verkligen att Sverigedemokraterna polisanmäler det här.Information från valmyndigheten

Vilka valsedlar finns utlagda?

Följande partiers valsedlar lägger röstmottagarna ut (vilka partier som ska få sina valsedlar utlagda är reglerat i lag):

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Junilistan
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Moderata samlingspartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Övriga partier lägger själva ut sina valsedlar.

Saknas valsedeln för det parti du vill rösta på - skriv partinamnet på en blank valsedel. Röstmottagarna ansvarar för att det finns blanka valsedlar utlagda.

Källa: http://www.val.se/europaparlamentet_2009/valsedlar/index.html

torsdag 4 juni 2009

Islam måste betraktas som en stor samhällsrisk!

Vi måste vara ytterst försiktiga med vad vi definierar som religioner, t ex islam som definitivt inte är det. Därför ska islam inte heller inbegripas av religionsfriheten. Muslimer ska ges möjlighet att lämna islam och därmed få stanna. De som vägrar måste lämna landet. Likna detta vid immunförsvaret i våra kroppar som är där för att stoppa inkräktare. Stoppar vi inte islam så kommer ett islamiskt övertagande vara oundviklig och omöjlig att stoppa inom överskådlig framtid.

Vi måste stoppa inflödet av muslimer till hela Europa, Norden och Sverige så fort som möjligt, annars kommer detta få katastrofala följder till slut. Det är jag helt övertygad om.

Islam är inte en religion. Det är en totalitär världsuppfattning, en ideologi som i sig HAR en religion, men det ÄR ABSOLUT INTE en religion. Detta är en väsentlig stor skillnad. Islam är en politisk filosofi som är jämförbar med nazism, stalinism och andra kända totalitärer.

Muslimer sympatiserade med nazism och Hitler under 2:a Världskriget och man sympatiserar med nazism än idag.

Idag har vi religionsfrihet i Sverige och det tycker jag vi ska fortsätta med. Men vi måste vara ytterst försiktiga med vilka ideologier, filosofier och totalitärer som vi definierar som religioner. Islam är INTE en religion, därför ska islam inte heller inbegripas av religionsfriheten i Sverige.

Islam måste avlägsnas från Sverige omedelbart. Fredliga muslimer som bor i Sverige ska ges möjlighet att lämna islam och på så sätt få stanna kvar i landet. Men de muslimer som vägrar lämna islam måste utvisas från Sverige med omedelbar verkan. De måste betraktas som en stor samhällsrisk. Detta kanske låter som rasism och främlingsfientlighet men det är det ABSOLUT INTE. Man kan likna detta med vårt immunförsvar som finns för att stoppa parasiter, virus och bakterier från att ta över våra kroppar. Islam måste avlägsnas för att skydda landet från ett islamiskt och muslimskt övertagande som kommer vara helt oundviklig och omöjlig att stoppa om massinvandringen kategoriskt får fortsätta i samma/ökad takt.

Marit Paulsen: "Vi har plats för 200 miljoner!"

Marit Paulsen (fp): "– Kom nu ihåg att om Sverige blir lika befolkat som Holland så har vi plats till 200 miljoner."

Källa: Intervju, Sveriges Radio, Tisdag 02 juni 2009 08:24.

Länk: http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1630&artikel=2875080


Marit Paulsen säger att vi har PLATS till 200 miljoner om Sverige blir lika befolkat som Holland.

Ja, plats kan ett land alltid hitta, hur litet landet än är. Men det är verkligen inte bara detta man måste ta hänsyn till. Man måste även ta hänsyn till landets ekonomi, kulturkrockar, sociala förhållanden, brottslighet som redan idag ökar kraftigt proportionellt med massinvandringen men som skulle accelerera enormt om vi skulle öka invånareantalet till 200 miljoner i Sverige.

Jag har sagt det innan och det tåls säga igen.

Marit Paulsen är helt rubbad i huvudet!!!

Hon hör absolut inte hemma i Europaparlamentet utan på sinnessjukhus. Där ska hon sitta inspärrad resten av hennes liv.

Kyrkopressen sysslar med censur!

Kyrkopressen har en artikel på webben om Egyptens massaker på grisar. Jag ska inte berätta direkt om artikeln. Den kan ni själv läsa på deras sida. Det jag vill berätta om är att Kyrkopressen censurerar mina kommentarer som jag skrivet där. Vad är det för mening med att öppna sidan för kommentarer när man ändå censurerar och plockar dem? Nej, hycklare är vad de är. Jag blev så arg så jag skrev ytterligare en kommentar på deras sida. De kan plocka bort den också men jag utgår ifrån att de kommer läsa den innan.

Till Kyrkopressen!

Vad är det för mening med att öppna upp Er sida för kommentarer när ni ändå tar bort dem? Detta ska jag skriva om på min blogg vad ni håller på med. CENSUR i stor skala, är vad det är. När ni censurerar mina kommentarer borde ni även censurera er egen artikel. När ni plockar bort mina kommentarer så plocka även bort er egen artikel om "Egyptens masslakt av grisar obefogad". Hycklare är vad ni är.

Med bästa hälsningar

Johan-ErikDe två kommentarer som jag skrev på Kyrkopressens sida var:

1. I Egypten och andra islamiskt styrda länder är grisen uppenbarligen inte ett djur som man behandlar med respekt oavsett om grisen faktiskt är skapad av samma Gud som skapat oss människor. Detta känner också muslimerna i Egypten mycket väl till. Ändå behandlar man levande grisar som om de redan var döda. Varför? Det är ju inte pga svininfluensan utan mer för att lugna den muslimska befolkningen i Egypten. Grisar har inte blivit smittade av viruset, och det är inte en svininfluensa har man kommit fram till i efterhand. Människor har däremot blivit smittade av viruset men inte skulle vi behandla människor så här. Jo, möjligen i Egypten och annat islamiskt styrt land om det hade gått vägen för dem. I Sverige, Danmark och i många andra länder i Europa är grisen faktiskt helig. Varför det?! Jo, för att grisen har varit föda för våra föräldrar, deras föräldrar och deras föräldrar i sin tur, osv, osv, i flera generationer tillbaka. Utan grisen som föda, särskilt i kalla vinterperioder från generation till generation, skulle många av oss inte levt idag. Grisen är en levande och kännande varelse. Grisen är en individ med olika personligheter precis som vilket annat djur som helst, som hund eller katt. Det finns grisar som man kan få lika tama som en hund. Rent anatomiskt är grisen lika oss människor. Det har tidigare varit artiklar om att människor t.o.m. har kunnat få ett nytt hjärta eller andra organ från just grisen eftersom den är så lik vår egen kropp. Den här grymma grismassakern i Egypten är djurplågeri i stor skala och ett stort hån mot oss i Europa, Danmark och Sverige där vi respekterar och uppskattar grisen väldigt högt. Efter det här kan jag tyvärr inte ha någon som helst respekt för muslimer.

2. Lena Lindström från Djurens Rätt:
Därför kommer de nya dödliga smittorna från djurindustrin
Publicerad: 2009-04-28, Uppdaterad: 2009-04-28

Hur sunt kan det vara att äta en gris som vuxit upp med stress, smärta och magsår i en betongbunker? Svininfluensan har vi fått för att vi tränger ihop våra medvarelser i djurfabriker, där smittor kan spridas på helt nya sätt. Det skriver Lena Lindström från Djurens Rätt.

Läs resten av artikeln på Newsmill.Jag vet inte vad Kyrkopressen har för kriterier men jag kan inte se något kränkande alls i någon av mina kommentarer. I stort sett samma kommentar som i punkt 1 skrev jag också på Nyheter24.se om deras artikel "Se Egyptens brutala grismassaker". Den kommentaren finns kvar.

Kyrkopressen: Egyptens masslakt av grisar obefogad

Se Egyptens brutala grismassaker

onsdag 3 juni 2009

Marit Paulsen (fp) vill öka till 200 miljoner invånare i Sverige!

För alla som är intresserad så är här länken till intervjun med Marit Paulsen (fp) där hon pratar om jordbruksstödet inom EU men även om flyktingar på slutet av intervjun.

Marit Paulsen intervjuad i SR den 2 juni 2009

(12:23), säger hon följande: "– Kom nu ihåg att om Sverige blir lika befolkat som Holland så har vi plats till 200 miljoner."

200 MILJONER!!!

Är hon helt rubbad?!

Sverige har idag drygt 9 miljoner invånare och hon menar alltså på fullaste allvar att Sverige har en kapacitet på 200 miljoner invånare. Det är en ökning med 22 gånger mer än vad vi har idag. Det är en ökning på hela 2200 procent!

Vi kanske skulle kunna klara detta till ytan men bara om varje invånare i Sverige ska trängas på ungefär 10 kvadratmeter. Nu kanske jag överdrev lite men alla fattar nog vad jag menar.

Marit Paulsen, det är inte bara ytan som spelar roll. Det är även andra aspekter som ekonomin, kultur, sociala förhållanden, religion, brottslighet, etc, etc. Dagens massinvandring till Sverige har redan skapat stora problem många gånger om med bl.a. en accelererande brottslighet proportionellt med massinvandringen. Det mångkulturella samhällsexperimentet med en ökad segregation och minskad integration, visar även det att det absolut inte fungerar i Sverige.

Alla dessa faktorer och fler där till, spelar väldigt stor roll om ett land kan ta emot fler invandrare och dessutom öka invånarantalet så drastiskt som hon föreslår.

Om det här hade spelats in den 1 april skulle jag tro det här var ett aprilskämt.

tisdag 2 juni 2009

Grismassakern i Egypten: Djurplågeri i stor skala och ett stort hån mot oss i Sverige och hela Europa!!!

Varning för mycket starkt bildmaterial.I Egypten och andra islamiskt styrda länder är grisen uppenbarligen inte ett djur som man behandlar med respekt oavsett om grisen faktiskt är skapad av samma Gud som skapat oss människor. Detta känner också muslimerna i Egypten mycket väl till. Ändå behandlar man levande grisar som om de redan var döda. Varför? Det är ju inte pga svininfluensan utan mer för att lugna den muslimska befolkningen i Egypten. Grisar har inte blivit smittade av viruset, och det är inte en svininfluensa har man kommit fram till i efterhand. Människor har däremot blivit smittade av viruset men inte skulle vi behandla människor så här. Jo, möjligen i Egypten och annat islamiskt styrt land om det hade gått vägen för dem. I Sverige, Danmark och i många andra länder i Europa är grisen faktiskt helig. Varför det?! Jo, för att grisen har varit föda för våra föräldrar, deras föräldrar och deras föräldrar i sin tur, osv, osv, i flera generationer tillbaka. Utan grisen som föda, särskilt i kalla vinterperioder från generation till generation, skulle många av oss inte levt idag. Grisen är en levande och kännande varelse. Grisen är en individ med olika personligheter precis som vilket annat djur som helst, som hund eller katt. Det finns grisar som man kan få lika tama som en hund. Rent anatomiskt är grisen lika oss människor. Det har tidigare varit artiklar om att människor t.o.m. har kunnat få ett nytt hjärta eller andra organ från just grisen eftersom den är så lik vår egen kropp. Den här grymma grismassakern i Egypten är djurplågeri i stor skala och ett stort hån mot oss i Europa, Danmark och Sverige där vi respekterar och uppskattar grisen väldigt högt. Efter det här kan jag tyvärr inte ha någon som helst respekt för muslimer.

Källa: Nyheter24.se

torsdag 21 maj 2009

Sverigedemokraterna vågar tala öppet om landets problem - vågar DU?

Try JibJab Sendables® eCards today!


Sverigedemokraterna vågar tala öppet om landets problem. Vågar DU? Vågar du hjälpa till så att Sverige kan räddas? Våga stå för dina åsikter. Våga ta aktiv del i kampen om Sverige. Kampen står mellan två passiva grupper som dirigeras av de styrande politikerna. Den grupp som är mest passiv förlorar. Blir det du som kommer att förlora, då förlorar du ditt land. Om det blir du som vinner så kan vi förnya hoppet om att Sverige kan räddas och att tryggheten kan återställas.

SD är det enda partiet som har humor. Varför ska humorlösa partier få din röst? Om du tänker efter så inser du att orsaken att de andra partierna inte har humor är följande: De litar inte på sin egen politik och brottas därför med stora moraliska frågor.

whathitthefan - Youtube

tisdag 19 maj 2009

Sven-Olof Sällström "Därför ska svenska folket rösta på SD"Sven-Olof Sällström berättar varför just du ska rösta på Sverigedemokraterna i EU-valet.

onsdag 22 april 2009

Till minne av Mathias Borsing."This video is about how a gang of criminal youngsters with roots in some less civilized part of the world robbed three young Swedes and murdered one of them. 17 years old Mathias Borsing was brutally attacked by Alejandro Jonathan Diaz Gomez who used a 20 cm long knife to kill him. This happened November 30, 2008.

Just one of many similar attacks every year in Sweden.""Att brutala mord som det här kan hända har en direkt koppling till den ansvarslösa invandringspolitiken.

Det är politikernas fel att Mathias Borsing är död. Han blev bara 17 år.

Det är politikerna som skapat det samhälle som innebär en dramatisk ökning av brottsligheten.

Det borde vara självklart att ställa de ansvariga politikerna till svars för att sådant kan hända. Men dessvärre struntar politikerna fullständigt i vilka konsekvenser deras farliga politik får.

De struntar i att alltfler misshandlas, dödas eller våldtas.

Mathias Borsings död borde vara en väckarklocka för en del. Detta mycket tragiska mord måste få fler att fatta att Sverige behöver en ny politik och nya politiker."


Bananlandet - Youtube

En vanlig kväll i det mångkulturella Sverige."This video is about how a gang of immigrants from Kosovo unprovoked attacked a lonely Swedish man in April 2005. The man got brain damages for life while two members of the gang got two months in prison and the rest of them was free due to young age (under 15).

This is just one of thousands of similar acts of violence every year in Sweden."


Videon är från Svenskidag på Youtube.

söndag 5 april 2009

Region Skåne TAR pengar från hörselskadade!!!

Blogg listad på Bloggtoppen.se
Enligt Hörselskadades Riksförbund skall Region Skåne fatta beslut om att hörselskadade i fortsättningen skall betala för sina hörapparater själva. De som har störst behov måste betala mest, ibland upp till 10 000 kronor. Hårdast drabbas de som behöver två hörapparater.

Vad kan detta nu bero på månntro?

Har Region Skåne plötsligt upptäckt att det egentligen INTE finns några pengar alls till gratis sjuk- och tandvård åt illegala utlänningar?

SVAR: Ja, detta är i allra högsta grad mycket troligt.Jag kan se scenariot framför mig hos regionråden i Region Skåne:

"-Ni vet de där besluten vi fattade för en tid sedan om att ge illegala utlänningar gratis sjuk- och tandvård."

"-Ja, vad är det med det?"

"-Det finns tydligen inte pengar till detta."

"-Ojdå! Hur i hundan ska vi då göra?"

"-Tja... Antingen får vi ta tillbaka besluten om gratis sjuk- och tandvård åt illegala utlänningar eller så får vi försöka hitta en grupp i samhället som vi kan TA pengarna från."

"-Det första alternativet låter inte alls bra för oss. Då skulle Vi ju framstå som politiska FÅN i media, bli hånade och utskrattade."

"-Vi får försöka hitta en grupp som vi kan TA pengarna från istället, helst en grupp som möjligen inte kommer protestera så mycket."

"-Jag har det! Vi TAR pengarna från hörselskadade. De får ju idag gratis hörapparater så där lär ju vara mycket pengar att hämta."

"-Ja, det var ett bra förslag. Det gör vi, he he!!!"
Hörselskadades Riksförbund och namnlistan:

http://www.hrf.se/templates/Page2x1____9743.aspxNamnlistan mot gratis tandvård åt illegala utlänningar:

http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=2571Tant Elisabeths:s blogg (f.d. Sverigedemokratiska bloggen):

http://www.klaric.se/archives/6486

fredag 3 april 2009

"Björn Söder kommenterar statliga Sveriges Radios politiska kampanj mot SD""SD Television var och filmade EU valsmötet i Hässleholm den 1 april! Efter detta möte så fick SD Televisions Hans-Olof Andersson en intervju med Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder med anledning av statliga Sveriges Radios politiska kampanj mot SD"

fredag 20 mars 2009

Rosengård brinner igen och igen och igen...

Sydsvenskan (19 mars 2009):

Flera bränder uppstod inom loppet av bara några timmar sent i går i Rosengård.

ROSENGÅRD. I flera fall tvingades räddningstjänsten att vänta med att köra fram eftersom polisen inte kunde garantera deras säkerhet – ett hundratal ungdomar hade samlats för att kasta sten.

Det första larmet nådde räddningstjänsten vid 20.30-tiden. Därefter avlöste bränderna varandra. Soprum, papperskorgar och buskar var bara något av det som brann.

– Stämningen var ganska hetsk. Man kastade sten och skrek okvädingsord åt oss, säger vakthavande befäl Lennart Hornemark till Sveriges Radio.

Två personer omhändertogs av polisen för ordningsstörande i samband med stenkastningen. Men inga personer ska ha kommit till skada under händelserna och läget betraktades som lugnt vid 01.30-tiden.

Läs hela artikeln på Sydsvenskan:

http://sydsvenskan.se/malmo/article420695/Brander-pa-Rosengard.htmlMin kommentar:

Detta måste upphöra nu!

Varför tar INTE de ansvariga Malmöpolitikerna i med hårdhandskarna mot det här och löser det en gång för alla?

Hur kan de bara låta detta hända om och om igen?

Vart 4:e år fiskar malmöpolitikerna efter nya röster av malmöborna, därefter bryr de sig inte. Uppenbarligen!

Kommunalråden med beredningsansvar är bl.a. Ilmar Reepalu (s), Finans. Anders Rubin (s), Boende- och stadsmiljö. Kent Andersson (s), Integration och arbetsmarknad.

Komplett lista av samtliga kommunalråd i Malmö: http://tinyurl.com/dezhcs

Malmöbor! Ställ krav av era politiker i Malmö. Gör det fort!

Imorgon kan det vara försent…Vad kan brandkåren göra på plats?

Attackerna innebär stora risker för brandmännen som kommer dit för att släcka eld och rädda människoliv. Detta är en arbetsmiljö som brandmännen inte kan acceptera.

Använd två brandbilar, en som ska fokusera på de stenkastande och våldsamma ungdomarna genom att spola ner eller bort dem med en kraftig brandspruta. På så sätt har brandmännen bättre förutsättningar att släcka elden med den andra brandbilen.Vad kan politikerna göra?

Ta i med hårdhandskarna och ställ ultimatum till alla rosengårdsbor och till de olika föreningar, t ex de islamska.

Om inte bränderna och stenkastningarna upphör snarast, dra in alla bidragen för samtliga rosengårdsbor och föreningar på Rosengård.Övriga länkar om ämnet:

Bränderna i Rosengård är hämnd mot polisen

http://www.kvp.se/nyheter/1.1505318/branderna-i-rosengard-ar-hamnd-mot-polisen

torsdag 19 mars 2009

CBN News: Malmö, Sweden - Growing Muslim Influence (discussion)Detta är diskussionen i CBN News studio efter reportaget den 16 mars om det växande muslimska inflytandet och islamiseringen i Malmö, samt kravallerna som uppstod mot Davis Cup-matchen i Malmö mellan Sverige och Israel den 6-8 mars.

Reportaget visas i sin helhet på CBN News webbsida.

http://www.cbn.com/CBNnews/556299.aspx

CBN News: Malmö, Sweden - Growing muslim influenceJag tar mig friheten att visa detta mycket viktiga reportaget från CBN News även på min blogg. Reportaget är CBN News senaste (16 mars) och handlar bland annat om kravallerna i samband med Davis Cup-matchen 6-8 mars i Malmö mellan Sverige och Israel. Reportaget tar även upp den ökade invandringen främst från Mellanöstern till Malmö, samt den oroväckande islamiseringen i Malmö.

Jag följer därmed uppmaningen från Fröken Sverige på den utmärkta bloggen I Mitt Sverige att sprida reportaget vidare till fler läsare. Detta är alldeles för viktigt att inte uppmärksamma.

Videoklippet är upplagd av MXCartoons på Youtube.

Läs gärna rapporten om Malmös islamisering direkt på CBN News.

måndag 23 februari 2009

Bloggen "I Mitt Sverige" är inte alltid konsekventa

Bloggen "I Mitt Sverige" för tyvärr ingen rak och rättvis linje vad gäller "hets mot folkgrupp". Bloggen är inte konsekvent mot alla folkgrupper. Jag har tyvärr fått erfara att det är helt okej att håna, förtala eller t.o.m. uttrycka ett direkt hat mot muslimer utan att någon på sidan, vare sig bloggägaren Fröken Sverige eller någon annan reagerar.

Jag anser att bloggen är mycket illa ute när man gör skillnad på olika folkgrupper. Detta kan skada både bloggen i sig men även Sverigedemokraterna som bloggen stödjer. Jag sympatiserar själv med SD för närvarande och vill absolut inte att partiet ska ta skada pga att "I Mitt Sverige" inte har en rak, rättvis och konsekvent linje om "hets mot folkgrupp".

Är det verkligen okej att sidan ständigt hånar och smutskastar muslimer? Men om judar får man inte säga någonting alls om, även om det är sanning, utan att det är hets mot folkgrupp.

Jag har tidigare skrivit om den allvarliga misshandeln jag var med om i april 2005. Då var det totalt sju killar som misshandlade mig, två av dem åtalades och dömdes, de andra fem åtalades inte eftersom de var minderåriga. De två som åtalades var troligen kosovoalbaner med tanke på deras förnamn. Alltså, de var muslimer. Om detta sa varken Fröken Sverige (bloggens ägare) eller någon annan att det var hets mot muslimer.


Dessutom har jag ständigt sett många andra exempel på att det uppenbarligen är fritt fram på bloggen att både håna, smutskasta och uttrycka direkt hat mot muslimer. Jag skriver inte detta för att jag är en stor vän av muslimer eller för att jag är älskare av islam. Tvärtom, är jag emot islam eftersom jag anser att det är det största hotet mot vår frihet idag. Men jag är inte emot muslimer för de är också människor och bör behandlas lika som alla andra folkgrupper. Jag skriver detta enbart för att jag anser att det är av stor vikt att bloggen är konsekvent och rättvis mot varje folk, inte enbart för bloggens skull utan även för att Sverigedemokraterna inte ska ta skada av denna brist på konsekvens och rättvisa på bloggen "I Mitt Sverige".

När jag tog upp en fråga nyligen på bloggen om varför dokumentärer om Förintelsen från TV4 oftast är vinklade, dvs man tar jämnt endast upp EN sida om detta, dvs judarnas men inte tyskarnas, då blev jag bl a beskylld för hets mot judar.

De Kränktas Kör rasar mot regeringsrapport

Dessutom berättade jag även om min far som blivit illa behandlad av sin judiske läkare så till den grad att det slutligen resulterade i hans för tidiga död. Hans läkare var minst sagt arrogant och nonchalant mot min far under en väldigt lång tid. Min far var hjärtsjuk. När det egentligen var tid för pacemakerbyte för min far så förhalade läkaren det hela tiden, vilket resulterade i att min far slutligen dog innan han fick sin pacemaker utbytt.

Jag tror det hela möjligen handlade om att läkaren ville spara pengar åt sjukvården. Men skulle det vara hans egna, dvs judiska patienter som kunde betala extra till honom, då skulle de minsann få pacemakerbyte i god tid. Det är jag helt övertygad om.


För jag har själv varit med om en judisk läkare som inte ville jag skulle genomgå en gastroskopi pga min halsbränna. Läkaren sa att detta kostar pengar och jag måste hosta upp galla och blod varje dag om hon skulle godkänna detta.

Ja, det är sant, hon t.o.m. sa att jag måste hosta upp blod!

Detta hör ingenstans hemma för bra läkarvård går ju ut på att man i god tid ska komma fram till vad som är orsaken till olika besvär. Väntar man tills det blir mycket värre, som läkaren ville, kan det ju vara försent.

Dessutom, när jag en dag kom dit för att få mer medicin mot min halsbränna, bokstavligt talat skällde hon ut mig för att jag tog upp hennes tid med detta. Hon sa att jag istället borde ringa in om det.


Men det var precis det jag gjorde!

Jag ringde ju till mottagningen och sa att jag behövde mer medicin. Då sa de bara att det går bra att beställa tid för läkarbesök. Detta försökte jag också förklara för läkaren men hon var så hårdnackad, nonchalant och arrogant att hon helt enkelt vägrade lyssna på mig.

Och vem är hon som skäller ut mig? Jag var ju hennes patient. En läkare ska absolut inte behandla sina patienter på ett arrogant och nonchalant sätt. Det spelar ingen roll om man är jude, svensk eller annan nationalitet.


Gissa om jag beställde återbesök hos den här mycket arroganta läkaren?

Jag anser att bloggen "I Mitt Sverige" är väldigt illa ute när man gör skillnad på olika folkgrupper och bokstavligt talat sanktionerar hån, smutskastning och hat mot muslimer.


Detta gör inte Sverigedemokraterna!

Men för man konstruktiv kritik om judar på bloggen så sanktioneras detta absolut inte. Då beskylls man istället för både det ena och det andra. Bloggen är mycket illa ute när man behandlar folkgrupper olika. Detta kan Sverigedemokraterna också ta skada av eftersom bloggen tydligt uttrycker sina sympatier med det partiet.

Mitt budskap och förslag till bloggen "I Mitt Sverige" är således, var rättvisa, konsekventa och behandla alla människor lika, oavsett folkgrupp, jude eller muslim. Det vinner ni på i längden, så även Sverigedemokraterna.