torsdag 18 juni 2009

Massimmigrationens kostnader får inte komma till allmänhetens kännedom
Geert Wilders (7:04): "A swedish economist has calculated that mass immigration to Sweden cost the swedish taxpayers 27 billion dollars a year."

Med dagens dollarkurs (7.83 SEK) skulle detta vara ca 211 miljarder kronor, vilket inte alls är osannolikt eller ens otroligt. Det är snarare kraftigt i underkant.

Jämför med vad Holland betalar. Drygt 1084 miljarder kronor per år. Danska staten och danska skattebetalare får betala 3 252 000 kronor per år för varje muslimsk immigrant.

Detta låter visserligen otroligt mycket pengar men det är många som ska ha betalt, inte bara immigranterna i sig utan även alla som arbetar med det här.

Tänk på att i både Holland och Danmark kommer de här uppgifterna från seriös källa. I Danmark kommer uppgifterna från den Danska Nationalbanken.

I Sverige finns inga uppgifter från den svenska staten, den svenska nationella banken eller annan myndighet hur mycket immigrationen kostar svenska staten och skattebetalarna per år eftersom man helt enkelt inte vill att detta ska komma till allmänhetens kännedom.

Detta har i sin tur lett till att enskilda nationalekonomer har gjort uträkningar och beräkningar på det här.

Lars Jansson kom fram till 267 miljarder år 1999. Då var ändå ett 70-tal poster inte med i den här uträkningen, därför borde kostnaden för massinvandringen redan år 1999 vara betydligt högre än lägre, möjligen 300 miljarder.

Två andra ekonomer, Jan Ekberg och Eskil Wadensjö har kritiserat Lars Janssons uträkning, och det kan man läsa om i SvD:s artikel här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_62395.svd

Om Lars Janssons uträkning är korrekt och att det ökat lika mycket för varje år, dvs 11.53 % från år 1990 då det kostade 100 miljarder, skulle jag våga påstå att massimmigrationen kostar svenska staten och skattebetalarna idag år 2009 i storleksordningen omkring 700-800 miljarder kronor.

Det låter kanske mycket pengar men jämför detta med hur mycket massimmigrationen kostar för Holland respektive Danmark, så är det inte bara sannolikt utan också mycket troligt.

Detta förklarar också varför svenska regeringen, oavsett vilken, inte har velat avslöja det här för allmänheten.

För om detta kom till allmänhetens kännedom, skulle det utan tvekan väcka stor uppståndelse och demonstrationer mot ansvarslösa politiker som tillåtit det här i så många år. Det handlar ju om 20-30 år nu.

Folk skulle verkligen börja protestera mot en sådan kostsam och slösaktig immigrationspolitik samtidigt som politikerna i regering, riksdag, landsting och kommuner ständigt tillåter stora besparingar på bl.a. sjukvården, äldrevården, skolor, polis, bostadsbyggande och inte minst fattigpensionärerna som den förra regeringen lånade pengar av men aldrig betalat tillbaka.

Om varje kommun gjorde ett s.k. mångkulturellt bokslut i stil med det som Bromölla kommun ville göra men förbjöds att göra detta av den socialdemokratiska partiledningen, skulle man bara behöva sammanställa kostnaderna för varje kommun för att få veta totala kostnaderna för hela landet. Då hade man sluppit otaliga spekulationer hit och dit, beräkningar här och uträkningar där. Då skulle vi verkligen ha de faktiska kostnaderna för massimmigrationen. Så enkelt är det!

Inga kommentarer: