måndag 19 oktober 2009

Att varna för islam är inte värre än att varna för nazism

Åkesson: Jag ska göra allt i min makt för att vända trenden.

En av mångkulturens många inneboende paradoxer är att den, trots sitt universella anspråk, är ett monokulturellt fenomen som endast funnit grogrund i den postmoderna, oikofoba* västvärlden och som därför också tar sin utgångspunkt i västerländska fenomen och erfarenheter när man bedömer och analyserar omvärlden. Den västerländska erfarenheten ses som ett högre utvecklingsstadium, som resten av världen bara inte hunnit uppnå ännu.

Detta är också anledningen till att dagens mångkulturella svenska maktelit är så totalt blind för farorna med islam och islamisering. Man utgår från att muslimer inte vill någonting hellre än anpassa sig till ett västerländskt levnadssätt och västerländska normer, liksom att islam i grund och botten är samma sak som kristendom, med den enda skillnaden att muslimer har ett annat namn på gud.

Därmed antar man också att man kommer att kunna tämja islam på samma sätt som sekulära krafter sedan århundraden tillbaka tämjt den europeiska kristendomen och förpassat den till den privata sfären.

Islam skiljer sig dock från kristendom på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på vålds­användning. Islam har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget allmänmänskligt kärleksbudskap. Dessa skillnader har också gjort att islam och den muslimska världen aktivt har avvisat upplysningen och humanismen.

Detta, tillsammans med nästan 1 400 år av krig och motsättningar mellan islam och det kristna Europa, tror sig nu dagens makthavare kunna övervinna i en handvändning.

Såhär långt tvingas man dock konstatera att islam har påverkat det svenska samhället i betydligt högre utsträckning än det svenska samhället har påverkat islam. Massinvandringen från muslimska länder tillsammans med de relativt höga födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen talar för att denna utveckling kommer att fortsätta om inte en politisk kursändring sker. Naturligtvis är en betydande andel av Europas muslimer inte bokstavstroende, även om de flesta studier som gjorts på området visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet.

Rotlösheten, som den mångkulturella samhällsordningen underblåst hos många andra och tredje generationens invandrare, har fått många att söka sig till islam som en identitetsskapande och samlande kraft och vi upplever nu en radikaliseringsprocess bland muslimska ungdomar i Europa.

I Sverige finns mig veterligen inga kända studier på området, men i en brittisk undersökning från 2007 uppgav 37 procent av de unga, brittiska muslimerna att de skulle föredra sharialagar framför brittisk lag och lika många ansåg att den som konverterar från islam skall avrättas. I andra studier från bland annat Frankrike och Tyskland kan samma mönster urskiljas.

För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion, att svenska konstnärer som kritiserar eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot, att ett tiotal muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige, att ledande muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar i Sverige, att svenska landsting skulle använda skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på fullt friska småpojkar, att Sverige skulle ha flest våldtäkter i Europa och att muslimska män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna, att svenska badhus skulle införa separata badtider för män och kvinnor, att svenska kommuner skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna, att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött samtidigt som svenska förskolor slutar att servera fläskkött, att svenska skolor skulle införa nya lov för att fira avslutningen på Ramadan samtidigt som kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor och så vidare.

Allt detta är i dag en del av den svenska verkligheten. Frågan är hur det ser det ut om ytterligare några decennier, när den muslimska befolkningen, om nuvarande takt håller i sig, har flerdubblats i storlek och många av Europas större städer, inklusive Malmö, med största sannolikhet har en muslimsk majoritet.

Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit ”svenskt” eller ”europeiskt”.

Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.

*) Oikofob är enligt den brittiske filosofen Scruton en person som föraktar sin hembygd. (Red. anm.)Jag kunde förstås inte undgå att läsa Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet idag. Jag tyckte den var mycket bra skriven och ser inget hets mot folkgrupp i artikeln.

Jag har valt att publicera hela artikeln på min blogg ifall den eventuellt skulle plockas bort senare på Aftonbladet. Tidningen har ju i nuläget redan fått in fyra anmälningar om hets mot folkgrupp pga artikeln.

Men jag måste ställa mig frågande till rubriken på Aftonbladet: "Muslimerna är vårt största utländska hot". Är rubriken ett direkt citat från Jimmie Åkesson själv eller är det redaktionen på Aftonbladet som valt den?

För i artikeln står det inget sådant citat från Jimmie Åkesson. Däremot säger han att islam är det största utländska hotet, och det har han fullständigt rätt i. Jag kan inte heller tänka mig att Jimmie Åkesson skulle gå till direkt attack mot muslimerna själva, de är ju människor precis som vi och lika mycket offer för islam. Nej, det är läran, det är den här mycket fasansfulla totalitära världsuppfattningen islam som han går till attack mot och det med rätta också.


Se på denna video om muslimers uppfattningar om homosexuella, allt enligt islam, koranen, jihad och sharia:
Man kan direkt jämföra islam med nazism, stalinism och andra kända totalitärer idag, bl a enligt ett uttalande från Lars Hedegaard, Trykkefrihedsselskabet i Danmark, 4 december 2008 i dansk tv. Det är inte heller en hemlighet att muslimska ledare under 2:a världskriget sympatiserade med Hitler och nazism. Det är så än idag att muslimer, inte bara ledarna har starka sympatier med nazism.

Artikeln som Jimmie Åkesson nu har skrivet i Aftonbladet är inte mer kontroversiell och hets mot folkgrupp än om en skribent skulle skriva en varnande artikel om nazismen, innan det fick fotfäste och framfart i början av 30-talet.

Är det fel att varna för islam idag? Ja, då skulle det vara lika mycket fel att varna för nazismen före och under 2:a världskriget och även idag. Är det fel att varna för något som är ett hot mot oss alla? Ja, då är det lika mycket fel att varna människor som befinner sig i ett brinnande hus.

tisdag 13 oktober 2009

Exklusiv intervju med Kurt Westergaard och Lars Hedegaard (2009-10-06)

Exclusive interview with Kurt Westergaard (Cartoonist) and Lars Hedegaard (International Free Press Society) about Mohammed Cartoons and freedom of speech.

The interview was held 2009-10-06 in Canada at Michael Corens Show.

Del 1Del 2Del 3Del 4Del 5