måndag 19 oktober 2009

Att varna för islam är inte värre än att varna för nazism

Åkesson: Jag ska göra allt i min makt för att vända trenden.

En av mångkulturens många inneboende paradoxer är att den, trots sitt universella anspråk, är ett monokulturellt fenomen som endast funnit grogrund i den postmoderna, oikofoba* västvärlden och som därför också tar sin utgångspunkt i västerländska fenomen och erfarenheter när man bedömer och analyserar omvärlden. Den västerländska erfarenheten ses som ett högre utvecklingsstadium, som resten av världen bara inte hunnit uppnå ännu.

Detta är också anledningen till att dagens mångkulturella svenska maktelit är så totalt blind för farorna med islam och islamisering. Man utgår från att muslimer inte vill någonting hellre än anpassa sig till ett västerländskt levnadssätt och västerländska normer, liksom att islam i grund och botten är samma sak som kristendom, med den enda skillnaden att muslimer har ett annat namn på gud.

Därmed antar man också att man kommer att kunna tämja islam på samma sätt som sekulära krafter sedan århundraden tillbaka tämjt den europeiska kristendomen och förpassat den till den privata sfären.

Islam skiljer sig dock från kristendom på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på vålds­användning. Islam har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget allmänmänskligt kärleksbudskap. Dessa skillnader har också gjort att islam och den muslimska världen aktivt har avvisat upplysningen och humanismen.

Detta, tillsammans med nästan 1 400 år av krig och motsättningar mellan islam och det kristna Europa, tror sig nu dagens makthavare kunna övervinna i en handvändning.

Såhär långt tvingas man dock konstatera att islam har påverkat det svenska samhället i betydligt högre utsträckning än det svenska samhället har påverkat islam. Massinvandringen från muslimska länder tillsammans med de relativt höga födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen talar för att denna utveckling kommer att fortsätta om inte en politisk kursändring sker. Naturligtvis är en betydande andel av Europas muslimer inte bokstavstroende, även om de flesta studier som gjorts på området visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet.

Rotlösheten, som den mångkulturella samhällsordningen underblåst hos många andra och tredje generationens invandrare, har fått många att söka sig till islam som en identitetsskapande och samlande kraft och vi upplever nu en radikaliseringsprocess bland muslimska ungdomar i Europa.

I Sverige finns mig veterligen inga kända studier på området, men i en brittisk undersökning från 2007 uppgav 37 procent av de unga, brittiska muslimerna att de skulle föredra sharialagar framför brittisk lag och lika många ansåg att den som konverterar från islam skall avrättas. I andra studier från bland annat Frankrike och Tyskland kan samma mönster urskiljas.

För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion, att svenska konstnärer som kritiserar eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot, att ett tiotal muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige, att ledande muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar i Sverige, att svenska landsting skulle använda skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på fullt friska småpojkar, att Sverige skulle ha flest våldtäkter i Europa och att muslimska män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna, att svenska badhus skulle införa separata badtider för män och kvinnor, att svenska kommuner skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna, att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött samtidigt som svenska förskolor slutar att servera fläskkött, att svenska skolor skulle införa nya lov för att fira avslutningen på Ramadan samtidigt som kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor och så vidare.

Allt detta är i dag en del av den svenska verkligheten. Frågan är hur det ser det ut om ytterligare några decennier, när den muslimska befolkningen, om nuvarande takt håller i sig, har flerdubblats i storlek och många av Europas större städer, inklusive Malmö, med största sannolikhet har en muslimsk majoritet.

Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit ”svenskt” eller ”europeiskt”.

Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.

*) Oikofob är enligt den brittiske filosofen Scruton en person som föraktar sin hembygd. (Red. anm.)Jag kunde förstås inte undgå att läsa Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet idag. Jag tyckte den var mycket bra skriven och ser inget hets mot folkgrupp i artikeln.

Jag har valt att publicera hela artikeln på min blogg ifall den eventuellt skulle plockas bort senare på Aftonbladet. Tidningen har ju i nuläget redan fått in fyra anmälningar om hets mot folkgrupp pga artikeln.

Men jag måste ställa mig frågande till rubriken på Aftonbladet: "Muslimerna är vårt största utländska hot". Är rubriken ett direkt citat från Jimmie Åkesson själv eller är det redaktionen på Aftonbladet som valt den?

För i artikeln står det inget sådant citat från Jimmie Åkesson. Däremot säger han att islam är det största utländska hotet, och det har han fullständigt rätt i. Jag kan inte heller tänka mig att Jimmie Åkesson skulle gå till direkt attack mot muslimerna själva, de är ju människor precis som vi och lika mycket offer för islam. Nej, det är läran, det är den här mycket fasansfulla totalitära världsuppfattningen islam som han går till attack mot och det med rätta också.


Se på denna video om muslimers uppfattningar om homosexuella, allt enligt islam, koranen, jihad och sharia:
Man kan direkt jämföra islam med nazism, stalinism och andra kända totalitärer idag, bl a enligt ett uttalande från Lars Hedegaard, Trykkefrihedsselskabet i Danmark, 4 december 2008 i dansk tv. Det är inte heller en hemlighet att muslimska ledare under 2:a världskriget sympatiserade med Hitler och nazism. Det är så än idag att muslimer, inte bara ledarna har starka sympatier med nazism.

Artikeln som Jimmie Åkesson nu har skrivet i Aftonbladet är inte mer kontroversiell och hets mot folkgrupp än om en skribent skulle skriva en varnande artikel om nazismen, innan det fick fotfäste och framfart i början av 30-talet.

Är det fel att varna för islam idag? Ja, då skulle det vara lika mycket fel att varna för nazismen före och under 2:a världskriget och även idag. Är det fel att varna för något som är ett hot mot oss alla? Ja, då är det lika mycket fel att varna människor som befinner sig i ett brinnande hus.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det finns mycket som skulle behöva sägas om allt strunt och all anti-semitisk propaganda som du skriver.

Men det är så mycket så att det skulle innebära ett heltidsjobb.

Men bara nämna någonting så kan jag ta detta exempel:

"Se på denna video om muslimers uppfattningar om homosexuella, allt enligt islam, koranen, jihad och sharia:"

Varför kritiserar du bara muslimer? Hat och dödshot mot homosexuella förekommer överallt. Extrema och religiösa judar och kristna menar också att homosexuella ska dödas. Likaså svenska ny-nazister som genom åren har dödat och misshandlat homosexuella. Varför skriver du ingenting om det? Kanske för att du själv tillhör ny-nazismen eller Sverige Demokraterna?

En annan sak. Du skriver: "Varför just namnet Datt och Ditt? Jo, jag ville skriva om litet av varje och "Ditt och Datt" betyder just detta."

Vid en första anblick så verkar du mest skriva om muslimer - och därtill väldigt onyanserat. Varför? Man får uppfattningen att du är en ny-nazist, eller kanske rentav en zionist? Om du vill vara trovärdig och objektiv och verkligen värnar om t.ex homosexuella så bör du ju även nämna att hot mot homosexuella även förekommer inom andra religioner och grupperingar.

Johan-Erik sa...

"Det finns mycket som skulle behöva sägas om allt strunt och all anti-semitisk propaganda som du skriver."

Du vet uppenbarligen inte innebörden av ordet antisemitisk.
Det betyder i princip att man hatar judar. Jag har inte skrivit att jag hatar judar eftersom jag inte gör detta. Jag hatar inte heller muslimer eftersom de är lika mycket offer för islam som vi andra är eller kan bli.


Det jag inte gillar är att vårt svenska samhälle allt mer accepterar orimliga och islamiska krav, samtidigt som det svenska samhället förbjuder delar av sin egen religon och kultur:

1. Griskött har förbjudits på en del svenska skolor bara för att det inte ska kränka muslimer. Hur fel är inte detta?

2. Skolavslutning tillåts inte hållas i en kyrka för att det inte ska kränka muslimer. Samtidigt som svenska skolelever tvingas besöka moskéer.

3. Vissa sånger får inte sjungas på skolavslutningen, t ex "Blomstertid nu kommer" eftersom den är kristen och kan därför vara kränkande mot muslimer. Struntprat!

4. Separata öppettider för muslimska män och kvinnor införs på badhus.

5. Krav om statligt finansierad imamutbildning. Samtidigt som kyrkan är skild från staten och ska finansiera sig själv. Dessutom kan man inte likställa en imam med en präst inom kyrkan eftersom det finns en väsentlig skillnad. En präst har ett ämbete, ett sakramente, det har inte en imam. En imam är inte en präst.

6. Krav om moskéer på varje ort som är finansierad av kommunen eller staten.

7. Krav om shariadomstolar på varje ort. Det finns redan en sådan i Malmö sedan flera år tillbaka.

Detta är bara några exempel som jag kommer på just nu i all hast.

Islamisten Mahmoud Aldebe kandiderar till riksdagsvalet för Centern med en hel del orimliga muslimska krav också.

http://www.dn.se/nyheter/politik/muslimbrak-i-centerpartiet-1.973607


"Varför kritiserar du bara muslimer? Hat och dödshot mot homosexuella förekommer överallt. Extrema och religiösa judar och kristna menar också att homosexuella ska dödas."

Det är inte muslimer som jag kritiserar. De är också människor precis som alla andra. Däremot anser jag att muslimer är stora offer för islam. Jag tycker faktiskt det är synd om muslimer för att de har tvingats från barnsben att hjärntvättas av Koranen och andra islamiska vidskepliga läror som de måste följa till punkt och pricka.

Dessutom kan Koranen ha många olika tolkningar, lika många som det finns muslimer. Finns ingen annan ideologi som har plågsamma steningar som avrättningsmetod. Tokigt!

Sverige har inte ens avrättning ö.h.t. och det tycker jag inte vi ska ha heller.

Jag kritiserar alltså den här medeltida vidskepelsen islam, den här totalitära världsuppfattningen som inte är bättre än nazism eller stalinism var.

Det finns ingen totalitär världsuppfattning eller ideologi som är så extrem och hotfull mot just homosexuella som islam är.

Sverige är ett kristet land men här har homosexuella rättigheter.

Polisen eller någon annan myndighet i Sverige förföljer och avrättar INTE homosexuella.

Däremot blir homosexuella muslimer i Sverige förföljda, hotade och kanske t.o.m. mördade av sin egen familj.

Homosexuella muslimer i Sverige vågar inte vara öppna om deras sexuella läggning pga att de är direkt hotade av sina familjer som ö.h.t. inte alls kan acceptera homosexualitet inom islam.

I ett islamiskt styrt land har homosexuella inte alls några rättigheter. De är ratade värre än pesten. De kan inte ens tala om att de är homosexuella. Ex: Om en homosexuell man skulle få för sig att visa detta öppet, skulle det innebära att han riskerar att förföljas, torteras och t.o.m. avrättas av den islamiska regimen och även av sin egen familj (mamma, pappa, syskon, mm) som kommer rata honom värre än pesten.

(forts följer)

Johan-Erik sa...

"Om du vill vara trovärdig och objektiv och verkligen värnar om t.ex homosexuella så bör du ju även nämna att hot mot homosexuella även förekommer inom andra religioner och grupperingar."

Sverige är ett kristet land. Så du påstår alltså att homosexuella förföljs, hotas och t.o.m. avrättas i Sverige?

Hur kan du påstå detta?! För så är ju inte fallet i Sverige! Men i islamiska länder är det så.

Det jag skriver om islam är bara det som jag har hört, läst eller sett, ingenting annat.

Slutligen vill jag säga att du inte ska beskylla mig för att vara nazist. Är det något som jag tar mycket starkt avstånd från är det nazism, nazister, Hitler, Förintelsen och 2:a världskriget.

Men vi behöver knappast oroa oss för att nazismen kommer få någon makt igen eftersom de flesta människor är så pass välinformerade om denna fasansfulla, totalitära och politiska ideologin.

Men det finns något annat idag som folk inte är lika välinformerade om, särskilt i Sverige. Det är till stor del svensk fulmedias och det politiska etablissemangets fel.

Det som jag tänker på är naturligtvis islam som är vår tids moderna nazism kan man säga. Fast inte för att islam är exakt samma politiska ideologi som nazism var även om islamiska ledare sympatiserade med både Hitler och nazismen under 2:a världskriget.

Islam är farlig pga att den genom sina familjebildningsregler sprider sig oerhört snabbt i ett land och genomsyrar hela samhället inom alla områden och allt vad vi gör.

Muslimer behöver således inte ha någon hemlig plan om att försöka ta över ett land. Det kommer ske ändå genom det sätt som islam är konstruerat.

En del muslimer i Sverige behöver bara skaffa sig politisk kunskap och erfarenhet först genom att tillhöra ett svenskt parti. Det är precis detta man gör också.

När man har tillräckligt med kunskap och erfarenhet så kan man därefter bilda ett eller flera islamiska partier.

När dessa partier får så pass många röster så kan och kommer man förbjuda de svenska partierna (S, V, MP, M, FP, KD, C, m.fl.) eftersom det bara är islamiska partier som är tillåtet i ett islamiskt styrt land.

Johan-Erik sa...

Du kritiserar även mitt val av namn på bloggen.

När jag startade bloggen två år sedan, valde jag just namnet "Datt och Ditt", dels för att min tanke med bloggen var att skriva om lite av varje, och dels för att jag ville ifrågasätta sådant som var fel i samhället samt vända lite ut och in på saker och ting.

Vid den tiden var det inte helt klart att jag skulle skriva så mycket om islam på min blogg som jag gör nu.

Du påstår att jag skriver mest om muslimer. Men då kan du inte ha läst alla mina andra bloggartiklar som handlar om andra saker som t ex djurens rätt och dövas rätt att kunna höra utan att själv behöva betala tusentals kronor för sina hörapparater. Alla kan vi ju bli döva eller få nedsatt hörsel.

På senare tid har jag dock skrivit mer om islam eftersom andra artiklar och intervjuer i media har handlat mycket om detta på senare tid.

Vad gäller Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet har debatten dock varit mycket snedvriden i Sverige mycket pga rubriken som Aftonbladet skrev som ett citat.

Hela artikeln kan därför misstolkas av läsarna eftersom rubriken är det första man läser. Många läsare kanske t.o.m. väljer att inte läsa vidare för att man inte gillar rubriken och tror detta är ett citat från Jimmie Åkesson.

SD kan därför bli misskrediterade och ratade pga av den här rubriken. Om det inte är det så borde det vara olagligt för en tidningsredaktion att skriva ett falskt citat. Har man gjort detta borde man gå ut med att det var fel av tidningen att göra detta.

På senare tid har jag valt att fokusera mer på islam eftersom jag anser detta som det allra största hotet mot vårt sekulariserade samhälle som vi har i Europa och Sverige idag. Jag kommer därför skriva mer om islam än om någon annan religion. Om man nu ska kalla islam för en religion?

Jag kan inte kalla islam för en religion. För mig är det en totalitär världsuppfattning, en ideologi som i sig HAR en religion men det ÄR INTE en religion.

Detta är en väsentlig stor skillnad!

Islam är en politisk filosofi som är jämförbar med nazism, stalinism och andra kända totalitärer.

Om du vill skriva om andra religioner så får du göra detta på din egen blogg. Jag kommer som sagt att fokusera mer på islam på min blogg.