torsdag 23 juli 2009

Massimmigrationen, mångkulturen och islamiseringen: sekterism inom etablissemanget?

Vi ska aldrig låta någon integrera, indoktrinera och hjärntvätta oss skåningar och svenskar som är kritiska till massimmigrationen, det multikriminella, mono- och mångkulturella samhället och den smygande islamiseringen.

Vi ska vara starka och vägra låta oss integreras och indoktrineras till detta mycket sjuka och destruktiva multikriminella, mono- och mångkulturella och islamistiska samhälle som bl a Expressens ledarredaktion uppenbarligen vill ha.

Vi ska kämpa för ett tryggt, säkert, lugnt och fridfullt svenskt samhälle för både människor och djur!

Att kämpa för ett bättre samhälle och land, handlar inte först och främst om att kämpa för Sverige och svenskhet. Det handlar om etablissemangets massimmigration, mångkultur, multikriminella samhälle och den smygande islamiseringen. Allt detta har blivit en sekterism, framförallt inom etablissemanget och media, som absolut inte får röras eller ens kostnadssammanställas. Att kämpa mot detta gäller alla människor som tror på ett tryggt, säkert, lugnt, fridfullt och demokratiskt samhälle med lika fri- och rättigheter för alla medborgare. Men trygg, lugn och säker är tyvärr något man långt ifrån kan känna sig i dagens samhälle. I alla fall inte jag.

Ungefär 400 år av ett svenskt övertagande av Skåne ligger allt för långt tillbaka i tiden för de flesta människor, särskilt yngre. Då är massinvandringen, det mångkulturella samhället och den smygande islamiseringen en indoktrinering som ligger betydligt närmare i tiden för de flesta (ca 20-30 år). Det är alltså detta som vi först och främst bör ta itu med och kämpa mot eftersom det har och ställer fortfarande till så mycket problem för samhället och oss medborgare, inte bara för oss själva utan även för utländska medborgare som kommer hit utan någon framtid (hög arbetslöshet, bidragsberoende och segregation).

Skrivet på initiativ av Expressens artikel den 18 juli 2009: Integrera Skåne

onsdag 22 juli 2009

Expressens ledarredaktion: "Integrera Skåne" - (20090718)

Expressens ledarredaktion skriver den 18 juli 2009 med stor rubrik "Integrera Skåne":

"Vad är det för fel på skåningarna? 8,1 procent av väljarna i Skåne läns södra valkrets säger sig stödja Sverigedemokraterna, enligt en opinionsundersökning av Synovate (DN 17/7).
Det innebär att det räcker för Sd att vinna ytterligare 8000 röster för att få över 12 procent i valkretsen och därmed plats i riksdagen, oavsett om man kommer över fyraprocentspärren.""Det är klart att de lockas av ett parti som förutom främlingsfientligheten utmärks av sin nostalgiska bild av ett Sverige där alla var blonda och glada, Kockums byggde tankfartyg och höjden av äventyr var att ta färjan till Danmark.
Det om något är ett integrationspolitiskt haveri. Skärp er, skåningar!"


Sverigedemokraterna är kritiska till massimmigrationen till Europa och framförallt Sverige, de är inte främlingsfientliga. Det är en stor väsentlig skillnad! Menar Expressens ledarredaktion på fullt allvar att det är bättre att Sverige har ett otryggt och osäkert samhälle med minskande ekonomi och välfärd, en massimmigration (helst en växande sådan om Expressen fick bestämma), ett multikriminellt (framförallt mot skåningar och svenskar), mono- och mångkulturellt samhälle, än vi har ett lugnt, fridfullt, tryggt och säkert samhälle med en bra ekonomi och välfärd?


"I stället för att acceptera det mångkulturella samhället sitter man i sina villor och oroar sig."

Vem är det som har fördomar egentligen om inte ledarredaktionen på Expressen?
ledare@expressen.se

Alla som är emot det här mångkulturella samhället i Sverige och Skåne bor inte i villor långt därifrån. De bor i hyreslägenheter mitt i smeten, dvs i och omkring de här oroliga monokulturella invandrarområdena med dagliga anlagda bränder, stenkastningar, skadegörelser, misshandel, personrån, mm.

Expressens ledarredaktion anser alltså att det är fel på alla människor som inte accepterar massinvandringen, ett mångkulturellt samhälle med monokulturella områden, dvs utländska bostadsområden med sina egna lagar och regler, t ex sharia, som inte är sanktionerat av staten eller någon annan myndighet.

Det har blivit så för att makthavarna inom etablissemanget är för slappa eller rädda för att förlora röster om de uttalar sig kritiskt mot massimmigrationen, mång- och monokultursamhället, islamiseringen och den ökande kriminaliteten mot skåningarna och svenskarna med detta.

En av dem är finanskommunalrådet Ilmar Reepalu (s) i Malmö. Mig veterligen har han ännu inte uttalat ett enda kritiskt ord om de här anlagda bränderna och stenkastningar mot bl a brandkåren. Varför? Kan det beror på att socialdemokraterna fick mer än 80 % av rösterna på Rosengård förra valet 2006? Ja, det kan det i allra högsta grad bero på.

Förrädarna till politiker låter hellre all provokation, förnedring och förolämpning från de här multikulturella grupperna bara hända, som t ex anlagda bränder, stenkastningar mot brandkår, skadegörelser mot både allmän och privat egendom, t ex lokaler och bilar, i statsdelen Rosengård i Malmö. Etablissemanget vill verkligen inte lösa detta med konstruktiva, långsiktiga och permanenta lösningar, endast tillfälliga och destruktiva lösningar som t ex dygnetruntbevakningen på Rosengård. Så fort man tar bort den här specialbevakningen kommer de anlagda bränderna och stenkastningarna mot brandkår och polis fortsätta igen.

Ledarredaktionen på Expressen har uppenbarligen inte någon förmåga alls att se problemet från någon annan synvinkel än sin egen. Massimmigrationen och det mono- och mångkulturella samhället betyder en ny stor målgrupp för bl a Expressen att tjäna pengar på. En växande massimmigration, mång- och monokulturellt samhälle med växande kriminalitet med detta ger helt enkelt mer spännande och säljande nyheter, särskillt när det då är etniska skåningar och svenskar som utsätts för brott, våldtäkter och misshandel från de här multikulturella grupperna.

"Problemet kanske snarare är att delar av den skånska medelklassen inte är särskilt välintegrerad. Man har svårt att anpassa sig till det omgivande samhället och håller sig helst på sin kant."

Eftersom man har misslyckats att integrera de multikulturella grupperna i det mång- och monokulturella samhället i Sverige, menar Expressens ledarredaktion att man nu ska ge sig på den inhemska befolkningen för att försöka integrera dem istället?

Alltså alla svenskar och skåningar som är kritiska till massimmigrationen, det mono- och mångkulturella samhället, islamiseringen och den växande kriminaliteten i och med detta ska integreras eller snarare indoktrineras och hjärntvättas, enligt Expressens ledarredaktion. Det är en ganska stor grupp, kanske betydligt större grupp än de multikulturella grupperna som man har misslyckats med att integrera. Hur går den ekvationen ihop för Expressens ledarredaktion?

Hur som helst, ska vi aldrig låta någon integrera, indoktrinera och hjärntvätta oss skåningar och svenskar som är kritiska till massimmigrationen, det multikriminella, mono- och mångkulturella samhället och islamiseringen.

Vi ska vara starka och vägra låta oss integreras och indoktrineras till detta mycket sjuka och destruktiva multikriminella, mono- och mångkulturella och islamistiska samhälle som bl a Expressens ledarredaktion uppenbarligen vill ha.

Vi ska kämpa för ett tryggt, säkert, lugnt och fridfullt svenskt samhälle för både människor och djur!

http://www.expressen.se/ledare/1.1643638/integrera-skane

torsdag 16 juli 2009

Geert Wilders intervjuas av sverigefientliga SVT (ur Rapport 20090713)
Geert Wilders kan bli Nederländernas premiärminister

Rekordmånga massimmigrationskritiska politiker tog sig in i nya EU-parlamentet. I Nederländerna har det massimmigrations- och islamkritiska Frihetspartiet PVV under de senaste åren blivit ett av landets största.

Aktuellt har träffat den lysande partiledaren, hjälten och frihetskämpen Geert Wilders, som anser att islam är ett oerhört stort hot mot Europas framtid.

Islam är ett oerhört stort hot mot åsikts- och yttrandefriheten, demokratin, kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter, djurens rättigheter, homosexuellas rättigheter och sist men inte minst, även muslimers rättigheter.

Från Rapport SVT Play 20090713 kl 22:07

* * *

Som vanligt måste kommunist-, socialist- och propaganda-ful-TV:n SVT lögnaktigt påstå att Frihetspartiet PVV är invandrarfientliga och främlingsfientliga, när PVV egentligen är ett massimmigrations- och islamkritiskt frihetsparti.

Det är en stor väsentlig skillnad!

Påstår SVT detta kan de ju lika gärna påstå att Frihetspartiet PVV också är människofientliga. Men vilket politiskt och demokratiskt parti vill vara det? I alla fall inte de partier som räknar med att få några väljare. Så detta visar bara hur fel SVT har, hur mycket de ljuger och förvränger fakta till deras egen och etablissemangets fördel. Allt för massimmigrationen och det mångkulturella samhället som blivit oerhört heligt i Sverige och får absolut inte röras eller ens kostnadssammanställas.

Men SVT:s plan är ju att smutskasta och misskreditera så mycket som möjligt hjältar och frihetskämpar som Geert Wilders, även om mänskliga rättigheter, demokratin, åsikts- och yttrandefriheten skulle hotas av etablissemangets destruktiva politik massimmigrationen, mono- och mångkulturen, islamiseringen och den ökade kriminaliteten med detta.

Varför vill etablissemanget inte vidga sina vyer och se lösningar bortom sin nuvarande politik för att lösa de allvarliga problemen i Sverige?

Massinvandringen, mono- och mångkulturen samt islamiseringen i Sverige får absolut inte hotas, i alla fall inte sålänge etablissemanget har makten.

Men vad skulle SVT:s ledning och det politiska etablissemanget göra när Sverige blir islamistiskt?

Jo, de skulle fly landet som de fega uslingar och landsförrädare som de är.

Mona Sahlin, Lars Ohly, Maria Wetterstrand, Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Göran Hägglund, m.fl. politiker i regering och riksdag samt f.d. politiker som varit med om att fördärva landet, kommer vara bland de första som flyr.

* * *

"Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem." - The Friends of Voltaire (1906) - Evelyn Beatrice Hall.

* * *

"Jag anser att den bästa förutsägelsen är att Sverige kommer att få muslimsk majoritet 2049, så vi vet vart det landet är på väg. - Lars Hedegaard, 12 mars 2009, CBN News (Youtube - watch?v=HaPz7p-1-bk).

* * *

Lars Hedegaard, Trykkefrihedsselskabet Danmark, om islam...

"Jag betraktar islam som det största hotet mot vår frihet idag. Islam ÄR INTE en religion, det är en totalitär världsuppfattning, en ideologi som i sig HAR en religion, kan man säga. Det är en politisk filosofi som är jämförbar med nazism, stalinism och andra kända totalitärer."

Citat: Lars Hedegaard i en TV-intervju i Deadline på DR2.DK, 4 december 2008.

http://www.youtube.com/watch?v=cCyKcxWmYDs

* * *