onsdag 22 juli 2009

Expressens ledarredaktion: "Integrera Skåne" - (20090718)

Expressens ledarredaktion skriver den 18 juli 2009 med stor rubrik "Integrera Skåne":

"Vad är det för fel på skåningarna? 8,1 procent av väljarna i Skåne läns södra valkrets säger sig stödja Sverigedemokraterna, enligt en opinionsundersökning av Synovate (DN 17/7).
Det innebär att det räcker för Sd att vinna ytterligare 8000 röster för att få över 12 procent i valkretsen och därmed plats i riksdagen, oavsett om man kommer över fyraprocentspärren.""Det är klart att de lockas av ett parti som förutom främlingsfientligheten utmärks av sin nostalgiska bild av ett Sverige där alla var blonda och glada, Kockums byggde tankfartyg och höjden av äventyr var att ta färjan till Danmark.
Det om något är ett integrationspolitiskt haveri. Skärp er, skåningar!"


Sverigedemokraterna är kritiska till massimmigrationen till Europa och framförallt Sverige, de är inte främlingsfientliga. Det är en stor väsentlig skillnad! Menar Expressens ledarredaktion på fullt allvar att det är bättre att Sverige har ett otryggt och osäkert samhälle med minskande ekonomi och välfärd, en massimmigration (helst en växande sådan om Expressen fick bestämma), ett multikriminellt (framförallt mot skåningar och svenskar), mono- och mångkulturellt samhälle, än vi har ett lugnt, fridfullt, tryggt och säkert samhälle med en bra ekonomi och välfärd?


"I stället för att acceptera det mångkulturella samhället sitter man i sina villor och oroar sig."

Vem är det som har fördomar egentligen om inte ledarredaktionen på Expressen?
ledare@expressen.se

Alla som är emot det här mångkulturella samhället i Sverige och Skåne bor inte i villor långt därifrån. De bor i hyreslägenheter mitt i smeten, dvs i och omkring de här oroliga monokulturella invandrarområdena med dagliga anlagda bränder, stenkastningar, skadegörelser, misshandel, personrån, mm.

Expressens ledarredaktion anser alltså att det är fel på alla människor som inte accepterar massinvandringen, ett mångkulturellt samhälle med monokulturella områden, dvs utländska bostadsområden med sina egna lagar och regler, t ex sharia, som inte är sanktionerat av staten eller någon annan myndighet.

Det har blivit så för att makthavarna inom etablissemanget är för slappa eller rädda för att förlora röster om de uttalar sig kritiskt mot massimmigrationen, mång- och monokultursamhället, islamiseringen och den ökande kriminaliteten mot skåningarna och svenskarna med detta.

En av dem är finanskommunalrådet Ilmar Reepalu (s) i Malmö. Mig veterligen har han ännu inte uttalat ett enda kritiskt ord om de här anlagda bränderna och stenkastningar mot bl a brandkåren. Varför? Kan det beror på att socialdemokraterna fick mer än 80 % av rösterna på Rosengård förra valet 2006? Ja, det kan det i allra högsta grad bero på.

Förrädarna till politiker låter hellre all provokation, förnedring och förolämpning från de här multikulturella grupperna bara hända, som t ex anlagda bränder, stenkastningar mot brandkår, skadegörelser mot både allmän och privat egendom, t ex lokaler och bilar, i statsdelen Rosengård i Malmö. Etablissemanget vill verkligen inte lösa detta med konstruktiva, långsiktiga och permanenta lösningar, endast tillfälliga och destruktiva lösningar som t ex dygnetruntbevakningen på Rosengård. Så fort man tar bort den här specialbevakningen kommer de anlagda bränderna och stenkastningarna mot brandkår och polis fortsätta igen.

Ledarredaktionen på Expressen har uppenbarligen inte någon förmåga alls att se problemet från någon annan synvinkel än sin egen. Massimmigrationen och det mono- och mångkulturella samhället betyder en ny stor målgrupp för bl a Expressen att tjäna pengar på. En växande massimmigration, mång- och monokulturellt samhälle med växande kriminalitet med detta ger helt enkelt mer spännande och säljande nyheter, särskillt när det då är etniska skåningar och svenskar som utsätts för brott, våldtäkter och misshandel från de här multikulturella grupperna.

"Problemet kanske snarare är att delar av den skånska medelklassen inte är särskilt välintegrerad. Man har svårt att anpassa sig till det omgivande samhället och håller sig helst på sin kant."

Eftersom man har misslyckats att integrera de multikulturella grupperna i det mång- och monokulturella samhället i Sverige, menar Expressens ledarredaktion att man nu ska ge sig på den inhemska befolkningen för att försöka integrera dem istället?

Alltså alla svenskar och skåningar som är kritiska till massimmigrationen, det mono- och mångkulturella samhället, islamiseringen och den växande kriminaliteten i och med detta ska integreras eller snarare indoktrineras och hjärntvättas, enligt Expressens ledarredaktion. Det är en ganska stor grupp, kanske betydligt större grupp än de multikulturella grupperna som man har misslyckats med att integrera. Hur går den ekvationen ihop för Expressens ledarredaktion?

Hur som helst, ska vi aldrig låta någon integrera, indoktrinera och hjärntvätta oss skåningar och svenskar som är kritiska till massimmigrationen, det multikriminella, mono- och mångkulturella samhället och islamiseringen.

Vi ska vara starka och vägra låta oss integreras och indoktrineras till detta mycket sjuka och destruktiva multikriminella, mono- och mångkulturella och islamistiska samhälle som bl a Expressens ledarredaktion uppenbarligen vill ha.

Vi ska kämpa för ett tryggt, säkert, lugnt och fridfullt svenskt samhälle för både människor och djur!

http://www.expressen.se/ledare/1.1643638/integrera-skane

Inga kommentarer: