torsdag 23 juli 2009

Massimmigrationen, mångkulturen och islamiseringen: sekterism inom etablissemanget?

Vi ska aldrig låta någon integrera, indoktrinera och hjärntvätta oss skåningar och svenskar som är kritiska till massimmigrationen, det multikriminella, mono- och mångkulturella samhället och den smygande islamiseringen.

Vi ska vara starka och vägra låta oss integreras och indoktrineras till detta mycket sjuka och destruktiva multikriminella, mono- och mångkulturella och islamistiska samhälle som bl a Expressens ledarredaktion uppenbarligen vill ha.

Vi ska kämpa för ett tryggt, säkert, lugnt och fridfullt svenskt samhälle för både människor och djur!

Att kämpa för ett bättre samhälle och land, handlar inte först och främst om att kämpa för Sverige och svenskhet. Det handlar om etablissemangets massimmigration, mångkultur, multikriminella samhälle och den smygande islamiseringen. Allt detta har blivit en sekterism, framförallt inom etablissemanget och media, som absolut inte får röras eller ens kostnadssammanställas. Att kämpa mot detta gäller alla människor som tror på ett tryggt, säkert, lugnt, fridfullt och demokratiskt samhälle med lika fri- och rättigheter för alla medborgare. Men trygg, lugn och säker är tyvärr något man långt ifrån kan känna sig i dagens samhälle. I alla fall inte jag.

Ungefär 400 år av ett svenskt övertagande av Skåne ligger allt för långt tillbaka i tiden för de flesta människor, särskilt yngre. Då är massinvandringen, det mångkulturella samhället och den smygande islamiseringen en indoktrinering som ligger betydligt närmare i tiden för de flesta (ca 20-30 år). Det är alltså detta som vi först och främst bör ta itu med och kämpa mot eftersom det har och ställer fortfarande till så mycket problem för samhället och oss medborgare, inte bara för oss själva utan även för utländska medborgare som kommer hit utan någon framtid (hög arbetslöshet, bidragsberoende och segregation).

Skrivet på initiativ av Expressens artikel den 18 juli 2009: Integrera Skåne

Inga kommentarer: