torsdag 27 november 2008

Invandringens kostnader borde vara enkelt att sammanställa - om bara viljan finns!

Invandringens kostnader totalt för hela landet borde inte vara så svårt att sammanställa - om bara viljan finns. Men det finns ju som bekant politiska (negativa) krafter som kategoriskt sätter sig emot detta av olika anledningar.

Oavsett regering skulle det vara ganska enkelt att ge direkt order till samtliga regioner och kommuner i landet att man i fortsättningen SKALL hålla koll på sina respektive kostnader man har med sin migration och integration. Varje kostnad ska man bokföra, oavsett hur liten den än är, om det så endast rör sig om en bussbiljett (många bäckar små...)

Skulle det trots direkta order från regeringen ändå uppstå att en del kommuner och regioner underlåter sig att göra detta, kan regeringen hota med att dra in bidragen till dem. Gör man det här borde det därefter vara ganska enkelt att sammanställa kostnaderna för invandringen totalt för hela landet. Fast det finns ett problem som måste övervinnas. Förutom Sverigedemokraterna, finns det knappast något annat parti i Sverige som har intresse av detta, åtminstone inte inom 7-klövern (s, v, mp, m, fp, kd och c).

Bromölla kommun ville göra detta i början av det här året (2008) men den socialdemokratiska partiledningen i Stockholm satte sig genast emot Bromöllas lysande ambitioner:

"Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog uppmanade på torsdagen den socialdemokratiska majoriteten att stoppa förslaget. Ulvskog anser att man inte kan räkna på lönsamhet eller icke lönsamhet när det gäller integration."

Källa: http://imittsverige.blogspot.com/2008/01/bromlla-rknar-ut-kostnaden-fr.html

Men det är däremot helt okej att räkna på människors lönsamhet inom sjukvården!

Exempel: MAS ska spara mellan 80 till 90 miljoner kronor fram till år 2010, vilket kommer innebära en kvalitetssänkning samtidigt som man inom Region Skåne beslutat att ge illegala utlänningar kostnadsfri sjukvård samt kostnadsfri tandvård (50 kr blir mycket enkelt 0 kr när de vänder ut och in på sina fickor). Hur hänger det här ihop?

Källa: http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=361&a=392705

Men vi Sverigedemokrater och andra upplysta vet den verkliga orsaken till varför man inom 7-klövern inte vill avslöja kostnaderna med migrationen och integrationen. 7-klövern som ställt till det för sig själv och för oss medborgare totalt med sin oerhörda naiva, helt ogenomtänkta, villkorslösa och kategoriska migrationspolitik vill inte räkna på invandringens kostnader för de är livrädda för att svenska medborgare och väljare ska få en enorm chock om de fick veta hur mycket pengar invandringen faktiskt kostar totalt i hela landet. Då skulle de flesta utan tvekan lämna sitt parti och rösta på Sverigedemokraterna istället.

Jag har själv räknat lite på invandringens kostnader utifrån nationalekonomens Lars Janssons uträkningar han sammanställde i boken "Mångkultur eller välfärd?".

En bra titel på boken dessutom som antyder att Sverige inte kan ha både och - vi måste välja - antingen mångkultur eller välfärd. Vi kan inte äta av kakan och samtidigt ha den kvar som det politiska etablissemanget (7-klövern) tycks tro.

Då kom jag fram till att prislappen för invandringen blir hela 713 miljarder kronor nästa år 2009.

Detta bygger på att invandringen kostade 100 miljarder år 1990 och 267 miljarder år 1999, om kostnaderna stiger i samma takt, alltså med en ökning på ungefär 11,53 % per år.

Fullständig formeln: 267 miljarder x 1,115295989 upphöjt till 9. Eller om man så vill, 267 miljarder x 9:e roten ur 2,67 upphöjt till 9 = 267 miljarder x 2,67 = ca 713 miljarder.

Förenklad formel: 267 miljarder x 2,67 = 713 miljarder.

Förklaring: 2,67 erhåller man från 9:e roten ur 2,67 upphöjt till 9 (de tar ut varandra och kvar blir faktorn 2,67). 9 är antal år från 2000 till 2009. 9:e roten ur 2,67 blir 1,115295989, alltså den faktor man ska upphöja med antal år, 9 i det här fallet.

100 miljarder år 1990 blir 267 miljarder år 1999. Formel: 100 miljarder x 1,115295989 upphöjt till 9 = 267 miljarder, eller om man föredrar den enklare varianten, 100 miljarder x 2,67 = 267 miljarder.

Detta bygger på om invandringens kostnader stiger i genomsnitt med ungefär 11,53 % per år. Men det är ingenting som säger att invandringens kostnader kommer öka med exakt samma procent mellan år 2000 och 2009 som det gjorde mellan år 1990 och 1999. Det kan stiga med mindre och det kan stiga med mer.

Så vi kan leka lite mer med uträkningarna och se vad vi får för resultat. Anta att invandringens kostnader endast kommer stiga med 8 % per år mellan 2000 och 2009. Då blir det följande uträkning och resultat: 267 miljarder x 1,08 upphöjt till 9 = 267 miljarder x 2 = 534 miljarder år 2009.

Om invandringens kostnader stiger med mer, t ex 15 % per år blir det följande uträkning och resultat: 267 miljarder x 1,15 upphöjt till 9 = ca 939 miljarder år 2009.

Prislappen på invandringen i år 2008 blir ungefär 639 miljarder!

Formel: 267 miljarder x 1,115295989 upphöjt till 8 = ca 639 miljarder.

När det är val år 2010 blir prislappen på invandringen 267 miljarder x 1,115295989 upphöjt till 10 = ca 795 miljarder.

Detta bygger alltså endast på om prislappen på invandringen var 100 miljarder år 1990 och 267 miljarder år 1999, dvs en ökning med ungefär 11,53 % per år, vilket inte alls låter orimligt. Tvärtom, kan detta snarare vara en underskattning eftersom ett 40-tal poster inte fanns med i Lars Janssons uträkning år 1999.

Källa: http://imittsverige.blogspot.com/2008/04/en-obekvm-sanning-massinvandringen.html

Källa: http://dattochditt.blogspot.com/2008/04/tv4-frsvaret-kan-halveras-en-gng-till.html

Hade Sverige gjort det som jag skrev i inledningen hade vi sluppit sådana uträkningar och spekulationer, antingen på det ena eller andra hållet, antingen lägre eller högre kostnader för migrationen och integrationen. Fast det är väl bara en dröm.


Övriga källor om ämnet: Svd, Blågula frågor, Blågula frågor, Aftonbladet - blogg, Borås Tidning, Debatthuset, Ungsvensk.se, sdkuriren.se, Flashback, Politiken.biz

Region Skåne - vad blir nästa steg?

Vad blir nästa steg är det säkert många som med rätta undrar över.

Personligen är jag ganska övertygad om att nästa steg blir att Region Skåne vilkorslöst och kategoriskt kommer att bevilja asyl och permanent uppehållstillstånd åt alla som gömmer sig olagligen i Skåne.

Vad bygger jag detta resonemanget på?

Jo, regionrådet Anders Åkesson (mp) sa bland annat under debatten på SVT1 den 6/11 att han inte var helt nöjd. Han vill att illegala utlänningar ska få ännu mer. Han vill bredda detta så papperslösa ska kunna få samma vård som vi andra får som betalar för det genom skatter och avgifter. Han nöjer sig alltså inte med att de får kostnadsfri akut sjuk- och tandvård.

Hur gör Region Skåne detta bäst om inte genom att villkorslöst ge dem asyl och PUT?

Sedan vad konsekvenserna blir för samhället förövrigt, det tänker Region Skåne inte ett ögonblick på.

När Region Skåne ändå håller på, varför inte ge alla illegala utlänningar immunitet att begå i stort sett vilka brott som helst som genererar pengar - stölder, narkotikaförsäljning, bankrån, etc - utan att bli dömda och få något straff.

Då skulle väl vänstern och miljöpartiet riktigt mysa. De andra partierna som sossarna, moderaterna, centern, m.fl. likaså.

På så sätt "löser" ju Region Skåne också de papperslösas försörjningsproblem.

Wow! - Vad duktiga Region Skåne är. (ironi)

Region Skånes beslut saknar motvikt!

När man ska fatta sådana beslut som Region Skåne har gjort, t ex att ge papperslösa kostnadsfri sjuk- och tandvård, är det mycket vikigt att man också har en motvikt som balanserar upp det hela.

Att t ex ta bort möjligheten för vårdpersonalen att INTE kontakta polisen när en papperslös utlänning (illegal) söker akut vård, är att ta bort den motvikten.

Avsaknaden av andra beslut för att komma tillrätta med bl.a. problemen med att utlänningar fortsätter att gömma sig illegalt i landet är också en sådan motvikt som man tar bort. Det är t ex mycket viktigt att man verkligen verkställer utvisningar. Men detta kan ju vara oerhört svårt när de papperslösa gömmer sig och kan fortsätta med detta i och med Region Skånes beslut. Därför är det av stor vikt att hela samhället samarbetar med polisen, t ex vårdpersonalen på ett sjukhus eller vårdinrättning är en del av samhället som man förväntar sig samarbeta. Även tandvårdspersonal förväntar man sig samarbeta.

Region Skånes beslut försvårar för samhället att komma tillrätta med problemen med papperslösa som uppehåller sig illegalt i landet. Man uppmuntrar vårdpersonalen att bryta mot lagen genom att förbjuda dem att kontakta polisen. Man uppmuntrar även papperslösa att fortsätta begå brott. Man uppmuntrar till vårdturism. Region Skånes beslut kommer utan tvekan få konsekvenser för samhället.

Som det är idag så får asylsökanden sina besked på posten. Blir det negativt så löper samhället väldigt stor risk att en stor andel asylsökande istället gömmer sig för att undvika att bli utvisade. Samhället skapar på så sätt f.d. asylsökanden som gömmer sig i landet utan papper, dvs uppehålls- och/eller arbetstillstånd. Detta är naturligvis olagligt.

Ett bra förslag för att komma tillrätta med det här problemet, är att asylsökanden i fortsättningen ska hämta sina beslut hos polisen. Kommer de inte dit och hämtar sina besked så blir det utvisning oavsett vilket beslut det var från början. Polisen har väldigt mycket att göra för att lösa andra brott i samhället. Därför tycker jag att det vore bäst att man utser/skapar någon annan myndighet att verkställa utvisningar. Många är ju arbetslösa idag och man kan därför titta på möjligheten att rekrytera personal härifrån. Kanske det krävs en kortare utbildning för dem men det är helt okej.

tisdag 11 november 2008

Halal-TV

Jag tycker Halaltv inte är helt fel eller dåligt program. Jag håller faktiskt med en av tjejerna i programmet om vad jämställdhet mellan könen är idag och vad det borde vara istället. Idag har jämställdhet mer blivit att mannen ska vara hemma (diska, städa, passa barnen, etc) medan kvinnan ska vara ute i arbetslivet. Istället borde jämställdhet vara lika vård, lika lön och såna saker. Det förstnämnda är ju mer relationsfrågor precis som en av tjejerna i programmet säger.

Sedan anser jag också att Halaltv borde ta tillfället i akt och rannsaka sin egen religion islam. De bör ta upp vad islam verkligen innebär, t ex det som nyligen hände den stackars 13-åriga flickan som blev stenad till döds i Somalia för att hon försökte anmäla en våldtäkt.


Källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3673417.ab

De kan prata om det som hände flickan samt ta tillfället i akt att ta avstånd från det också. De kan berätta om detta endast är något som kan ske just i Somalia och utav islamister eller om detta är något som är djupt rotat i hela islam.

Kan sådana hemska saker ske i samtliga islamska länder?

Jag tror tyvärr på det senare.

Jag tycker de här tjejerna mer bör ta tillfället i akt att berätta baksidorna om sin egen religion och kritisera denna än att börja kritisera Sverige som faktiskt är det land som hyser dem och försörjer dem.

Självklart är inte allt bra med Sverige och det ska ju kritiseras också.

Men det är viktigt att det kommer fram i media, särskilt då public-service-tv, vad islam verkligen är för hemsk makt. Det tycker jag programledarna inte gör tillräckligt eller inte alls.

Nu framstår islam istället som något bra och mysigt, kanske mycket pga de färgglada kläderna som tjejerna har på sig.

Så vad är egentligen SVT:s avsikt med programmet?

Att få TV-tittarna att bli mer välvilligt inställda till islam?