torsdag 27 november 2008

Region Skånes beslut saknar motvikt!

När man ska fatta sådana beslut som Region Skåne har gjort, t ex att ge papperslösa kostnadsfri sjuk- och tandvård, är det mycket vikigt att man också har en motvikt som balanserar upp det hela.

Att t ex ta bort möjligheten för vårdpersonalen att INTE kontakta polisen när en papperslös utlänning (illegal) söker akut vård, är att ta bort den motvikten.

Avsaknaden av andra beslut för att komma tillrätta med bl.a. problemen med att utlänningar fortsätter att gömma sig illegalt i landet är också en sådan motvikt som man tar bort. Det är t ex mycket viktigt att man verkligen verkställer utvisningar. Men detta kan ju vara oerhört svårt när de papperslösa gömmer sig och kan fortsätta med detta i och med Region Skånes beslut. Därför är det av stor vikt att hela samhället samarbetar med polisen, t ex vårdpersonalen på ett sjukhus eller vårdinrättning är en del av samhället som man förväntar sig samarbeta. Även tandvårdspersonal förväntar man sig samarbeta.

Region Skånes beslut försvårar för samhället att komma tillrätta med problemen med papperslösa som uppehåller sig illegalt i landet. Man uppmuntrar vårdpersonalen att bryta mot lagen genom att förbjuda dem att kontakta polisen. Man uppmuntrar även papperslösa att fortsätta begå brott. Man uppmuntrar till vårdturism. Region Skånes beslut kommer utan tvekan få konsekvenser för samhället.

Som det är idag så får asylsökanden sina besked på posten. Blir det negativt så löper samhället väldigt stor risk att en stor andel asylsökande istället gömmer sig för att undvika att bli utvisade. Samhället skapar på så sätt f.d. asylsökanden som gömmer sig i landet utan papper, dvs uppehålls- och/eller arbetstillstånd. Detta är naturligvis olagligt.

Ett bra förslag för att komma tillrätta med det här problemet, är att asylsökanden i fortsättningen ska hämta sina beslut hos polisen. Kommer de inte dit och hämtar sina besked så blir det utvisning oavsett vilket beslut det var från början. Polisen har väldigt mycket att göra för att lösa andra brott i samhället. Därför tycker jag att det vore bäst att man utser/skapar någon annan myndighet att verkställa utvisningar. Många är ju arbetslösa idag och man kan därför titta på möjligheten att rekrytera personal härifrån. Kanske det krävs en kortare utbildning för dem men det är helt okej.

3 kommentarer:

Dragan Klaric sa...

Måste säga samma sak om detta inlägg. Det finns inga papperslösa gömda flyktingar, det är illegala utlänningar som bryter mot svensk lag! Flyktingar som söker asyl behöver inte gömma sig! Papperslösa som söker asyl behöver inte gömma sig! Så fort de avsiktligt väljer att strunta i lagliga beslut och går under jorden så begår de en brottslig handling och blir därmed illegala utlänningar

Hälsningar
Dragan

Johan-Erik sa...

Dragan, du har rätt att flyktingar som söker asyl inte behöver gömma sig. Därför kan de inte benämnas med epitetet "illegala flyktingar". Konstigt då att media använder detta så ofta.

Jag förstår nog din tankegång nu. Om en asylsökande fått ett negativt besked att man inte har tillräckligt starkt skäl att få stanna i Sverige och håller sig därför borta från myndigheterna för att undvika utvisning, är man inte längre asylsökande utan illegal utlänning eftersom det är olagligt att strunta i lagliga beslut, t ex utvisning.

Många kommer ju hit utan papper men det behöver inte vara olagligt för det. Det blir först olagligt då de har fått ett utvisningsbeslut men struntar i detta genom att gömma sig.

Det finns så många olika termer som används i väldigt stor utsträckning av media och det är därför lätt att ta till sig dessa för man förutsätter att media skriver rätt epitet, som t ex "papperslösa", "dokumentlösa", "illegala flyktingar", m.m., men den korrekta benämningen måste vara "illegala utlänningar", det förstår jag nu.

Johan-Erik sa...

Det går även bra att använda epitetet "illegala invandrare", enligt Erik Almqvist (sd).

http://ungsvensk.se/showthread.php?s=31c676929c80908161c39bc222b90821&t=1816