onsdag 11 november 2009

Religionsfriheten i Sverige - betyder det både frihet TILL religion och frihet FRÅN religion?

"religionsfrihet, tros- och bekännelsefrihet, för Sveriges del fastställd genom särskild lag år 1951, sedan 1686 års kyrkolag successivt hade uppmjukats; se vidare ¤Svenska kyrkan. Internationellt är religionsfriheten ibland inskriven i statsförfattningen men tolkas och tillämpas olika: frihet från religion (marxistiska diktaturer) eller till religion (USA). Indien är en sekulär stat men med skydd för hinduismen. Jfr ¤medborgerliga fri- och rättigheter, ¤mänskliga rättigheter och ¤dhimmi."
Källa: Nationalencyklopedin

I vissa länder betyder religionsfriheten frihet FRÅN religion och i andra betyder det frihet TILL religion. Har religionsfriheten dubbel betydelse i Sverige, både frihet TILL religion och frihet FRÅN religion?

Jag anser att båda är precis lika viktiga i ett demokratiskt samhälle. Har man det ena så bör man rimligen också ha det andra, annars blir det inte demokratiskt rättvist .

Av debatten att döma verkar det som att religionsfriheten i Sverige bara betyder frihet TILL religion. För man pratar ju sällan eller aldrig om friheten FRÅN religion.

Islam får dessutom mycket mer utrymme i media än kristendomen och judendomen får. Varför är det så? Är detta religionsfrihet att ge en religion mer utrymme i media än någon annan religion?

Även direkt i samhället får islam mer utrymme, t ex genom att kvinnorna klär sig i typisk islamisk klädsel som slöja, burka och niqab på stan. Inom vissa yrken som t ex busschaufför och kassörska, har arbetsgivarna accepterat att muslimska kvinnor får bära islamisk slöja.

De arbetsgivare som inte accepterar detta har blivit stämda på hundratusentals kronor i skadestånd för brott mot diskrimineringslagen. Så man ser i vilken riktning som samhället går här - mot islam och islamisering.

Men bör vi se islamisk klädsel bara som ett klädesplagg vilket som helst? Eller bör vi se islamisk klädsel som symboler för islam, en totalitär och politisk ideologi som mer liknar en större och ohämmat växande sekt än en religion?

Andra klädesplagg som står för minst lika onda, totalitära och politiska ideologier som islam ser vi inte bara som plagg vilka som helst utan som just symboler. Då tänker jag på nazistuniformer och hakkors. Vad jag vet är detta förbjudet att bära i Sverige och det är bra.

Men bör vi rimligen inte också förbjuda islamisk slöja, burka och niqab som är väldigt starka symboler för islam med sin intolerans mot demokrati och mänskliga rättigheter, framförallt mot kvinnor?

/ Johan-Erik

Inga kommentarer: