torsdag 12 november 2009

Vad är notan för massimmigrationen?I Holland kostar massimmigrationen drygt 1 084 miljarder per år.


I Danmark kostar varje muslimsk immigrant 3 252 000 kr per år.

I Holland kostar deras massimmigration drygt 1 084 000 000 000 kronor per år.

Ojdå! Det var ett himla stort tal, så jag förenklar till 1 084 miljarder per år.

I Sverige kostar massimmigrationen totalt för hela landet ............ kronor per år.

Ja, hur mycket kostar massimmigrationen i Sverige egentligen? Ja, detta vet vi inte helt säkert eftersom Sverige har så vitt jag vet aldrig gjort mångkulturella bokslut för varje kommun och år. Vi har heller aldrig gjort någon sammanställning totalt för hela landet.

Det finns tyvärr bara uträkningar och spekulationer på massimmigrationens kostnader i Sverige. Vad beror detta på? Ja, vi kan tyvärr bara konstatera att det finns starka politiska krafter bland samtliga partier i den nuvarande riksdagen som sätter sig emot sådana uträkningar, i alla fall om staten eller riksbanken ska genomföra dem. Men självklart är det inte förbjudet för privatpersoner att försöka räkna ut massimmigrationens kostnader. Men det är absolut ingen lätt uppgift att sammanställa och räkna ut detta.

Men hade inte samtliga partier i nuvarande riksdagen varit så hårdnackade och inte satt sig emot att varje kommun gjorde ett mångkulturellt bokslut som visade de verkliga kostnaderna för massimmigrationen, skulle man inte behövt bemöda sig med att göra uträkningar. Då hade det räckt med att göra sammanställningar för varje kommuns utgifter för att få kostnaden totalt för hela landet.

Ex| För nästan två år sedan ville Bromölla kommun göra ett mångkulturellt bokslut för varje år men detta stoppades genast av den socialdemokratiska partiledningen i Stockholm med Marita Ulvskog i spetsen.

År 1999 gjorde nationalekonomen Lars Jansson en uträkning på massimmigrationens kostnader och sammanställde detta i sin bok "Mångkultur eller välfärd?".

Observera titeln "Mångkultur eller välfärd?". Det var inte av en slump han valde denna titel på sin bok eftersom han menade verkligen antingen mångkultur eller välfärd. Vi kan inte få både och.

Då kom han fram till 267 miljarder! Fast det är mer troligt att den här siffran var mer i underkant eftersom ett 70-tal poster inte fanns med i uträkningen, t ex Äldreförsörjningsstödet som inte fanns då.

År 1990 kostade massimmigrationen 100 miljarder. Från 1990 - 1999 hade alltså kostnaden ökat med 11.53 % per år. Om kostnaden stiger lika mycket per år bör den hamna på ca 713 miljarder kronor i år 2009. Detta är nästan en fjärdedel av Sveriges BNP som 2008 var 3 158 miljarder kronor. Statsskulden var 1 119 miljarder kronor.

Men det är inget som säger att kostnaden stiger i genomsnitt med lika mycket varje år, men det är mer troligt att det stiger med mer. Utöver detta tillkommer andra kostnader, t ex för skadegörelser, brott, rättegångskostnader som har koppling till massimmigrationen och det mångkulturella samhället.


Källor:

Riksgälden: Skulden som andel av BNP

BGF: Mångkultur eller välfärd?

BGF: Kostnader utöver 240 miljarder

Datt och Ditt: Massimmigrationens kostnader får inte komma till allmänhetens kännedom

Datt och Ditt: Invandringens kostnader borde vara enkelt att sammanställa - om bara viljan finns!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du kan ju inte riktigt vara en frisk person. Du visar tydliga tecken på psykopatiska störningar.

Tillägg det faktum att du är en antisemit och rasist.

Johan-Erik sa...

Det är den gamla vanliga klyschan - När argumenten tryter så tar man till personangrepp istället.

Jag skriver denna artikeln för jag vill ha en seriös och fri debatt i frågan. Det finns inget psykopatiskt i detta.

Förresten kan jag också tillägga att jag varken är antisemit eller rasist.