lördag 13 juni 2009

Ska muslimerna föda Sveriges barn?Videoklippet är från Svenskidag på Youtube.dhimmi, dhimmī (arabiska), icke-muslim som är medborgare i en islamisk stat och tillhör en tillåten religion. Ahl adh-dhimma (´fördragsfolket´) betalar dels en huvudskatt (jizya), dels en förmögenhetsskatt (kharaj) på egendom eller mark. En dhimmi skall inte tjänstgöra i försvaret och har inte samma straffrättsliga status som muslimer, men liv, egendom och rätt till religionsutövning garanteras. Efter revolutionen 1979 tillämpas detta system i Iran.
Källa: NE.se

Detta blir vi svenskar om muslimer tar över Sverige och styr det under islam. Den svenska befolkningen föder i genomsnitt 1.5 barn per kvinna och den muslimska befolkningen föder i genomsnitt 4 barn per kvinna. I realiteten innebär detta att den svenska befolkningen minskar med ca en fjärdedel för varje generation och den muslimska befolkningen fördubblar sig på en generation. Inom ett par generationer blir svenskarna i minoritet, i alla fall om detta får fortsätta.

Med tanke på etablissemanget som inte gör någonting alls åt problemet och merparten av svenska folket som fortsätter rösta på dem, så är detta tyvärr oundvikligt, tror jag. Svenska kvinnor vill inte föda många barn för att de vill/måste arbeta för att klara ekonomin. Sedan vill de ha tid över till annat också än att ´bara´ ta hand om många barn och hemmet. Den svenska mannen behöver vila sig efter slitsamt arbete och han vill ha tid över till sina fritidssysselsättningar.

Men det kan vara svårt att styra barnafödandet hos den svenska befolkningen med olika incitament. För man kan ju inte tvinga att svenskar plötsligt ska föda 3 - 4 barn per kvinna. Fast jag tror ändå det skulle vara möjligt med olika belöningar som t ex betydligt högre barnbidrag till svenska familjer som har 3-4 barn istället för 1-2 barn. Det kan faktisk fungera i svenska familjer där kvinnan måste arbeta pga ekonomin. Men i familjer där kvinnan arbetar pga andra skäl, t ex behovet av självförverkligande, krävs det förstå även andra incitament. Vilka det skulle vara vet jag i nuläget inte.

Löser vi det låga barnafödandet hos svenska familjer med massinvandring och arbetskraftsinvandring? Särskilt när många är arbetslösa idag, det är nu över 200 000 som är utan arbete.

http://svt.se/2.22620/1.1386971/over_200_000_arbetslosa

Jag är ganska övertygad om att det är helt meningslöst att ha en massinvandring och dessutom en stor arbetskraftsinvandring till Sverige när det redan är så många som är utan arbete. Ändå vill etablissemanget fortsätta med det här. Varför? Vill man verkligen förgöra Sverige som nation och svenskarna som folk?

En stor arbetskraftsinvandring kommer bara innebära lönedumpningar i Sverige, det är jag ganska övertygad om. Till vilket syfte? Företagen blir nog glada men hur länge då? Förblir företagen glada när en stor del svenskar med hög utbildning och arbetslivserfarenhet flyttar utomlands pga lönedumpningarna? Blir etablissemanget glada? De som skapat det är eländet med massinvandringen och arbetskraftsinvandringen.

Vad blir kvar när högutbildade svenskar flyttar utomlands? Jo, kvar blir outbildad arbetskraft utan eller ringa arbetslivserfarenhet. Merparten är förstås dem som etablissemanget importerat från utlandet. Det kommer kosta oerhört mycket pengar när Sverige tvingas utbilda ny personal igen. Dessutom, många av dem som kommer hit har aldrig suttit i en skolbänk så det är inte alls troligt att de är rustade för att utbildas.

Så vad håller etablissemanget på med? Är syftet verkligen att förgöra Sverige som nation och svenskarna som folk?

1 kommentar:

lukasmefluff sa...

Antagligen det mest förnuftiga som någonsin skrivets på en blogg