måndag 29 oktober 2007

Svar: insändare Metro 24/10

Metro är ännu en tidning som rättar in sig i ledet av svensk PK-media. Det har jag tyvärr fått erfara nu i dagarna.

I en insändare i Metro den 24/10 påstår Wolfgang Dirksen att Sverigedemokraterna med främlingsfientlighet som vapen ska lämna Genèvekonventionen.

Det är som vanligt mycket allvarliga beskyllningar och påståenden mot Sverigedemokraterna, inte minst det klichéartade att partiet skulle vara främlingsfientliga.

Eftersom jag inte har fått tillfälle att få mitt svar publicerat i Metro (ännu) så får jag göra det här på min egen blogg.

I Sverigedemokraternas handlingsprogram från 19 maj 2007 kan man läsa precis raka motsatsen av det Dirksen påstår.

Flyktingstatus
Asyl skall endast beviljas åt personer av två kategorier:
  • De som uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen)
  • Ett mindre antal kvotflyktingar som erbjuds asyl enligt avtal med UNHCR

Undantagsvis kan tillfälliga uppehållstillstånd utfärdas för personer som inte fullt ut lever upp till FN-konventionens krav, men som av ytterst starka humanitära skäl ändå inte kan återvända till sitt hemland med omedelbar verkan.

Alltså, Sverigedemokraterna vill rätta sig efter FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen) men man vill faktiskt göra mer än så, nämligen det som står att läsa efter de två punkterna.

Så var någonstans Wolfgang Dirksen har fått denna allvarliga missuppfattning från kan förhoppningsvis bara han själv svara på. Inte är det från Sverigedemokraternas handlingsprogram i alla fall.

Under avsnittet om Åtgärder mot asylmissbruk står det också följande.

För flyktingar ska Dublinkonventionen gälla, det vill säga principen om att asyl ska sökas i det första land man kommer till efter att ha lämnat hemlandet. Det är inte rimligt att en asylsökande ska kunna färdas genom en rad länder utan att söka asyl, för att sedan komma till Sverige, erhålla uppehållstillstånd och här åtnjuta rätten till livslång försörjning.

Detta är självklara principer tycker jag för att ett land ska kunna ha möjlighet att förebygga mot asylmissbruk. Det är så självklart att det inte ens ska behöva diskuteras. Idag så passerar asylsökande flera potentiella asylländer på vägen innan man når Sverige. Varför då inte söka asyl i dessa länder först?

En annan viktig sak är också det som står i avsnittet om Migranter, bosättare och flyktingar i Sverigedemokraternas handlingsprogram.


Trots en av världens mest liberala tolkningar av flyktingbegreppet är det endast en bråkdel av de utlänningar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige de senaste decennierna som faller under denna definition. Merparten av de migranter som kommit till vårt land har således inte varit flyktingar. Även de migranter som faktiskt varit flyktingar, har med tiden kommit att omvandlas till bosättare eftersom de valt att kvarbli i landet även efter det att deras skyddsbehov upphört. Detta har de kunnat göra genom den svenska praxisen att nästan undantagslöst utfärda permanenta uppehållstillstånd och att inte aktivt verka för återvandring. Denna politik, som står i strid med den genomströmningsprincip som bland andra FN-organet UNHCR förespråkat, har gett upphov till allvarliga problem i vårt land.


Alltså, det är bara en liten bråkdel som faller inom definitionen flykting. Dessutom, de som varit flyktingar har valt att stanna i Sverige även efter det att deras skyddsbehov har upphört. Det har de kunnat göra genom den svenska praxisen att nästan undantagslöst utfärda permanenta uppehållstillstånd och inte aktivt verka för återvandring. Det är en stor skam att Sverige inte har rättat sig efter genomströmningsprincipen som bland andra FN-organet UNHCR förespråkat.


Genom den svenska invandringspolitiken har Sverige kategoriskt underlåtit sig att inte följa FN:s rekommendationer. Som i sin tur har skapat de stora problemen som vi ställs inför idag, både för invandrare och för etniska svenskar.

I en nationell invandringspolitik är det självklart att den också måste innehålla principer för att förebygga missbruk, annars kollapsar alla vårt gemensamma välfärdsystem som också invandringspolitiken nyttjar sig av. I praktiken även utnyttjar och missbrukar.


Dessa principer finns alltså redan i FN:s rekommendationer men Sverige har inte rättat sig efter detta från första början. Därför har det skapat den situation som vi har idag.

Inga kommentarer: