tisdag 1 juni 2010

Geert Wilders: Massimigrationens kostnader för Holland (2009-06-14)
Geert Wilders berättar bl a om kostnaderna för massimmigrationen i Holland den 14 juni 2009 vid en konferens i Köpenhamn. Kostnaderna uppgick redan då till över "100 billion euro", enligt Geert Wilders, alltså över 1000 miljarder svenska kronor.

Vi ska inte alls bli förvånade över om kostnaderna för den svenska massimmigrationen är i samma storleksordning, från några hundra miljarder upp till 1000 miljarder kronor.

Nationalekonomen Lars Jansson räknade på massimmigrationens kostnader år 1999 och publicerade resultatet i sin bok "Mångkultur eller välfärd?". Ja, det var ingen slump att han kallade boken för detta, för vi kan INTE ha både och. Då kom han fram till 267 miljarder kronor. År 1990 var kostnaderna 100 miljarder, alltså en ökning med ca 11,53 % per år fram till 1999.

Om kostnaderna stiger lika mycket per år så bör kostnaderna vara ca 795 miljarder kronor i år 2010. Om de sju riksdagspartierna inte hade varit så ihärdiga och hårdnackade med att stoppa alla försök för kommunerna att göra mångkulturella bokslut skulle vi inte behöva spekulera över detta.

Det är minsann på tiden att regeringen lägger korten på bordet och avslöjar kostnaderna för den svenska massimmigrationen. Folket har all rätt att veta. Varför ska Sverige dölja dessa kostnader år efter år särskilt när andra länder som Holland inte gör det?

Inga kommentarer: