tisdag 12 februari 2008

Jyllands-Posten Muhammad Cartoons

3 kommentarer:

rana karimzadeh sa...

Försvenskade imamer – nej tack!
Om den senaste diskussionen kring imamutbildning
Stöd våra protestkrav – underteckna vår namninsamling
Nu var den dags för det årliga utspelet kring ”imamutbildningen” och det kom också. Vi har Lars Lejonborg att tacka det för. Efter några omgångar är nuförtiden problematiken och de inbäddade elementerna är mer än välbekanta. Vem är de som ska utbildas? Handlar utbildningen även den kontroversiella religiösa delen också eller är det bara mycket väsen för en språkutbildning? Vilka problem siktar man att lösa? Vem gynnas och hur? Vi vill påstå att hela förslaget gynnar den islamiska rörelsen och däremot skadar samhället och i synnerhet barn och kvinnor inom invandrarfamiljer. Det går tvärt emot det moderna och sekulära samhällets principer. Förslaget måste läggas på is, för alltid.
http://nej-tack.blogspot.com

Johan-Erik sa...

Jag har skrivit på petitionen.

vinterbadaren sa...

Bloggen "Högerkänga" är under det senaste dygnet utsatt för en kampanj och fungerar endast sporadiskt!

Löser sig inte problemet inom rimlig tid kommer vi till vänsterpackets och muslimslöddrets förtret att lägga över till en egen server i ett land som EJ låter det fria ordet tystas av det politiskt korrekta patrasket och dess fega medlöpare!

Kampen den fortsätter med förhöjd styrka!