tisdag 22 april 2008

Frågor och svar: om människosyn och invandringspolitiken

Igår den 21 april var det en anonym läsare till min blogg som ställde de här frågorna till mig:

Anonym sa...
Inget med djur att göra.. Har en fråga bara? Vad exakt är din åsikt om invandrarna som kommer till sverige? Kallar du dej själv för rasist eller något liknande? Vad har du för syn på en människa som inte kommer från Sverige? jätte intressant att få veta! Tacksam för svar :)
den 21 april 2008 12:04


Frågorna var ställda på mitt blogginlägg som handlar om djurhållningen i Sverige, visserligen avvikande från ämnet men inte mindre viktiga för det, därför förtjänar att få en egen plats i bloggen. De var ganska personliga och inte direkt om invandringspolitiken.

Först tänkte jag faktiskt inte på att frågorna var personliga utan jag bara svarade på dem, samtidigt som jag också tog mig friheten att förklara hur saker och ting förhåller sig i Sverige om dagens invandringspolitik. Vilket kan förklara den uppfattning som jag har om dagens totalt vettlösa, naiva och destruktiva politik. Det är ju trots allt min egen blogg. :)

Detta blev mitt svar:

Det var visserligen flera frågor men jag ska försöka göra mitt bästa att besvara dem så korrekt som möjligt som stämmer överens med min egen personliga uppfattning.

När det råder normala omständigheter i ett land och man har stora möjligheter och resurser att ta emot riktiga flyktingar som verkligen behöver skydd och inte kan få det på annat sätt, t ex i ett grannland, då ska man göra det.

Men även ett land som har gott om resurser måste ha en övre gräns för hur många man kan ta emot annars kan det få andra följder som t ex sociala problem, kultur- och religionskrockar, integrationsproblem, arbetslöshet och framförallt ekonomiska problem för landet.

Enligt min uppfattning har Sverige hamnat i en mycket allvarlig situation som har lett till en allt för stor invandring, ja, en massinvandring som inte ligger långt ifrån en invasion som dessutom stöds av riksdagspartierna och politikerna som representerar dem.

Inte bara flyktingar, som enligt Migrationsverket endast utgör ca 5 %, utan även vanliga emigranter kommer hit till Sverige.

Men de 95 % som kommer hit som emigranter flyr inte för sina liv utan söker endast ett bättre liv rent ekonomiskt.

De får PUT och medborgarskap ganska så lättvindigt idag. Naturligtvis får de även gratis pengar till allt, bostad, olika bidrag, sjukvård, tandvård, skola, etc. Men de är vanliga emigranter, inte flyktingar och borde därför inte få detta.

Man kan jämföra det här med om man själv som svensk skulle flytta till ett annat land som t ex USA eller Kanada. Först och främst skulle man få se till att skaffa jobb innan man får flytta dit. Man måste kunna visa papper på att man har arbete och arbetstillstånd.

Man måste skaffa bostad själv, arbeta och tjäna till sitt eget uppehälle när man kommer dit.

I Sverige kommer det hit massor av emigranter som uppger att de är flyktingar, därför får de allt betalt och hjälp till allt. Det är inte rättvist vare sig mot den inhemska befolkningen som får betala "kalaset" och andra invandrare som kommit tidigare till Sverige, t ex genom arbetskraftsinvandring och fått betala allt själv när de kom.

Idag har alla begreppen flutit ut och alla har blivit flyktingar men det är som sagt endast 5 % som är verkliga flyktingar, resten är vanliga emigranter som reser till ett annat land för att få ett bättre liv ekonomiskt.

Det är inget fel att folk emigrerar till olika länder, det är normalt och kanske t.o.m. sunt. Men det ska inte betalas av landet och skattebetalarna i det land de reser till, är min uppfattning.

Om det är Sverige, USA, Kanada eller något annat land spelar ingen roll.

Nej, jag ser mig inte alls som rasist eller främlingsfientlig. Min syn på en människa som inte kommer från Sverige skiljer sig inte från synen jag har från människor som är födda i landet och är svenska medborgare.

Jag anser dock att människor från olika kulturer och religioner är mycket olika och därför kan det bli problem, t ex kultur- och religionskrockar från dem som är mycket krävande.

Men det kan också vara positivt för människor från olika länder att mötas, man kan t ex lära av varandra om de som kommer hit har något att tillföra oss. Ett sådant möte kan bara vara positivt om det är konstruktivt och ger något bra tillbaka för båda parter, inte bara för dem som kommer hit som börjar ställa en massa orimliga krav.

Enligt min uppfattning är t ex muslimer en sådan grupp som ständigt ställer en massa orimliga krav på samhället och oss svenskar precis som om de vill omvända oss till muslimer.

T ex skilda badtider för muslimska tjejer där killar inte är välkomna. Detta har man aldrig gjort tidigare i Sverige vad jag vet, därför blir det så kontroversiellt. Detta stödjer också ännu mer muslimska män att kunna fortsätta att förtrycka sina kvinnor.

Slöjan är inte bara ett tygstycke vilket som helst, det symboliserar något ont, en vidskeplse, en sekt, ett politiskt maktmedel och samhällssystem som inte jag vill ha i det land jag är född och bor i, dvs Sverige. Precis som hakkorset symboliserar något ont som jag inte heller vill ha.

Märk väl att muslimer stödde Hitler och nazisterna under Andra världskriget. Muslimer gillar nazism än idag.

Jag vill inte ha islam här i Sverige, vill att det ska avlägsnas från landet då det symboliserar något ont, det praktiserar onda ting som t ex avrättningar genom stening, stympningar av människor, djur respekteras inte heller, homosexuella förföljs, stympas och t.o.m. avrättas i islamska länder.

Så det hela handlar alltså om att Sverige och svenskar ska tvingas acceptera muslimer för att ge dem mer fotfäste och makt i landet och vi svenskar ska tryckas undan mer och mer tills vi blir en minoritet med mindre makt. Samtidigt som muslimer inte respekterar oss svenskar (s.k. icke-muslimer), vi blir kallade för hundar. Det är inget jag kan ställa upp på.

Jag anser att Sverige är ett mycket litet land i världen som har mycket begränsade resurser.

Politikerna gör ständiga besparingar på nödvändiga saker som t ex, försvaret, polis, skola, sjukvård, tandvård, äldrevård och pensionerna som den förra regeringen "lånade" från fattigpensionärerna. De har fortfarande inte fått tillbaka sina pengar ännu.

Den inhemska befolkningen och samhällena i landet runt omkring kan inte ta emot hur många människor som helst från hela världen.

1999 beräknade Lars Jansson, professor i nationalekonomi de totala kostnaderna för invandringen till 267 miljarder kronor. Då var ändå inte ett 40-tal punkter medräknade, t ex äldreförsörjningsstödet som inte fanns då. 1990 var kostnaden 100 miljarder, alltså en ökning på ca 11.5 % till 267 miljarder 1999.

Räknar man med samma ökning idag så blir den totala kostnaden 713 miljarder. Jag vet att det låter oerhört mycket och kanske inte är helt riktigt eftersom det bygger på beräkningar från Lars Jansson uträkningar 1999. Men som ändå borde vara högre redan då eftersom ett 40-tal punkter inte fanns med.

Och eftersom politikerna inte heller ger staten eller någon myndighet i uppdrag att räkna på detta så öppnar det för spekulationer och egna uträkningar.

Även ett land med gott om resurser måste ha ett övre tak. Sverige har inte gott om resurser idag, det märker man på alla besparingar, så vi måste ha taket på noll just nu.

Som läget är nu så måste alltså invandringen upphöra helt, åtminstone tills vi klarat upp situationen. Det kan ta lika lång tid som invandringspolitiken har pågått i Sverige, 20-30 år att klara upp alla problem som massinvandringen, mångkultursamhället och islameriseringen har medfört.

Vi måste också prioritera avvisningar av personer som har fått sådana beslut, vilket inte görs idag i tillräckligt stor omfattning. Man kan med andra ord säga att själva verkställandet av avvisningarna är minimal. Polisen har så mycket annat att tänka på som man prioriterar högre som t ex den ökade brottsligheten i landet.

Asylsökande som skall avvisas har tyvärr också satt i system att bråka och bli stökiga när de ska ombord på planet. Vilket leder till att de inte får åka pga säkerhetsskäl. Detta har då lett till att de inte blivit avvisade och förs då tillbaks till Sverige med en kostnad på miljonbelopp helt i onödan.

Det kan t ex kosta 500 000 kronor bara att chartra planet men om de inte kan åka pga säkerhetsskäl får Sverige betala i alla fall.

Jag anser att de måste avvisas när de har fått ett sådant beslut. Blir de stökiga så kan man pröva en annan möjlighet att få dem förda till sitt hemland eller grannland. Man kan t ex söva ner dem så de sover på planet genom hela resan till hemlandet. Detta måste man göra för annars kan de utsätta andra resenärer för stor livsfara.

Det kan finnas olika skäl till varför de ska avvisas. Det kan vara att de inte längre har skyddsbehov eller att de har blivit dömda i en rättegång att avvisas pga allvarliga och upprepade brott de har har begått under en lång tid.

den 21 april 2008 15:02

1 kommentar:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.