onsdag 31 december 2008

PETITION MOT SHARIADOMSTOL I MALMÖ!När jag sökte på "sharia" idag hittade jag av en slump bland annat en PETITION MOT SHARIA. När jag läste informationstexten så fick jag en stor chock och höll faktiskt på att trilla av stolen. Jag hade ingen aning om att det i Malmö finns landets första fungerande shariadomstol sedan flera år tillbaka.

Jag anser att det enbart är svensk lag som ska gälla i Sverige för samtliga medborgare, därför är jag bestämt emot en shariadomstol.

Det första ordet jag kommer på i det här sammanhanget är "särbehandling" (av muslimer). Jag är även emot islam eftersom det är en medeltida vidskepelse som praktiserar oåterkalliga bestraffningsmetoder som steningar av människor och stympningar av kroppsdelar. Jag är helt emot oåterkalliga bestraffningsmetoder!

Vem eller vilka har bestämt det här? Kan det vara några andra än den röd-gröna-röran (s, v och mp) i Malmö eller är fler partier inblandade?

Jag hoppas verkligen inte att fler partier ur 7-klövern har röstat fram det här.

Jag citerar ett urval av informationstexten från petitionen mot sharia:

I Malmö fungerar sedan flera år landets första shariadomstol. Den tillämpar ännu så länge bara ett selektivt urval av sharia-lagstiftningens regler. Skulle sharia tillämpas fullt ut, skulle det bl a innebära att:

-- Värdet av en kvinnas liv är hälften av en mans liv.
-- Vittnesmål från två kvinnor är värt lika mycket som vittnesmål från en man
-- En man kan skilja sig från sin hustru närhelst han vill och utan hennes vetskap.
-- Mödrar får inte vårdnaden om sina barn när mannen skilt sig.
Fakta hämtat från petitionen mot sharia:

Sharia strider mot ett stort antal konventioner som Sverige är anslutet till, exempelvis

* FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antagen av FN:s generalförsamling 1948
* Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, antagen 1966 av FNs generalförsamling (IKMPR).
* Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, antagen 1966 av FNs generalförsamling (IKESKR).
* Internationella konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, antagen 1979 av FN (CEDAW).
* Konventionen om barnets rättigheter antagen av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.
Läs och skriv på du också. Klicka HÄR för att komma direkt till petitionen mot sharia.Övriga källor om sharia:

Wikipedia
Muslimer mot sharia
Muslim i Europa
Skilsmässa enligt sharia i EU

Inga kommentarer: