torsdag 4 december 2008

Tron på Gud och livet i universum...

Åtminstone bland troende kristna finns det en tendends att INTE tro på annat liv i universum förutom vårt eget på jorden och änglarna i himlen. För då kanske livet på jorden inte skulle vara så unikt för dem längre, vilket också skulle tillintetgöra deras tro på den bibliska skapelseberättelsen som trots allt är kärnan i deras tro på Gud.

Men jag ser inte att man måste utesluta det ena för att kunna tro på det andra. Därför tror jag även på andra liv i universum, i vår egen galax Vintergatan eller i andra galaxer som t ex Andromedagalaxen.

Jag tror faktiskt det rent av KRYLLAR av liv i universum!

Jag tror även på en allsmäktig Gud, den ende, sanne guden, men jag är inte så mycket för att man måste tro bara genom en stor religiös församling som kyrkan och religion som kristendomen. Jag tror på Gud och ber ibland till honom på mitt eget personliga sätt som passar mig bäst.

Jag gillar inte den falska kristendomen som sålde ut Guds förlåtelse genom avlatsbrev på 1520-talet och tjänade stora pengar på detta. Jag vet inte om avlatsbrev förekommer än idag inom kyrkan, men det skulle faktiskt inte förvåna mig, särskilt inte inom den katolska kyrkan trots att människor idag är ganska upplysta.

Den falska kristendomen och de falska kristna utgör en stor sköka som gemensamt begår otukt med sina köpmän som utnyttjar religionen bara för att tjäna stora pengar på det, t ex julen och påsken.

Det är ingen annan än Gud själv som kan förlåta männniskor. Det finns ingen annan som kan förlåta - förutom Gud själv - inte ens påven i Rom. Det är min uppfattning.

Kanske det rent av vore bättre utan någon religion alls i Sverige? Kanske det var bäst utan någon religion alls i hela världen? Då skulle inte vissa religiösa grupper kunna skylla på religonsfrihet och kräva att få göra allt de vill, särskilt när det strider mot lagen i landet som hyser dem.

Att ta bort religionerna menar jag inte med detta att det ska vara otillåtet att ha någon tro alls personligen och be till en gud eller flera gudar för den delen. Med det menar jag bara att det kanske vore bättre för oss alla om vi var förutan stora, organiserade religiösa samfund med ett stort makt- och habegär som försöker spela Gud själv genom att förmedla eller sälja Guds förlåtelse.

Inga kommentarer: