fredag 2 november 2007

Mediafobi vs modet

Ett ämne som jag tycker är aktuellt och viktigt att ta upp just nu är rädsla eller fobi om man hellre vill kalla det för det.

Inte för så länge sedan gick det ett program på TV4 Kalla Fakta som handlar om fobi, särskillt om islamofobi.

Det är inget ord jag kan slå upp i Nationalencyklopedin men däremot i det fria lexikonet Wikipedia på Internet står det följande:

Islamofobi är en pejorativ neologism som syftar på rädsla eller fördomar riktade mot muslimer och religionen islam. Termen används med varierande betydelse och fenomenet är omtvistat,...

Det står betydligt mer än detta och jag skriver inte allt här utan länkar till sidan istället. Det gör jag sist i denna blogg under rubriken Länkar. Bara för ni inte ska surfa dit genast och hoppa över min artikel.

Det ska dock understrykas att Wikipedia är ett fritt lexikon och man kan därför inte ta allt som står där för hundra procent ren fakta.

Nu till själva ämnet och mitt inlägg som jag faktiskt också har skickat till TV4 Kalla Fakta's forum om islamofobi på Internet. Länken dit finns sist i detta inlägg.

Det återstår att se om TV4:s censur låter den vara eller plockar bort den. TV4 måste ju ständigt se till att vara politiskt korrekta. Och det kanske mitt inlägg inte är enligt TV4:s normer eller så kanske det avviker från ämnet för mycket.

Fast jag skulle vilja vända på det och hävda att alla som ger ett falskt sken av att vilja vara politiskt korrekta i själva verket är politiskt inkorrekta.

Idag den 2 november kontrollerade jag om TV4 Kalla Fakta hade plockat bort min kommentar i sitt forum. Det hade de gjort. Det förvånar mig inte då TV4 gör allt för det "fria yttrandet" bara det inte sker på deras forum och att det är politiskt korrekt, eller rättare sagt, politiskt inkorrekt.


Det finns mer eller mindre rädsla hos alla människor. Hos väljarna såväl som våra politiker i riksdagen och lokalt.

Jag har hört talats om att det finns en hel del politiker i riksdagspartierna som gärna vill se en annan invandringspolitik, men man törs inte gå emot det egna partiet.

Man är rädd för att det ska bli för mycket uppståndelse i media och inom partiet.

Man är rädd för att förlora sin plats i politiken.

Det är enklare att bara följa med strömmen.

Det är väldigt svårt att ta upp frågor om invandringspolitiken för partiledningen vill gärna mörklägga och kontrollera "sina" politiker i det egna partiet.

Det har Mikael Zand fått erfara, politiker i Halmstad, efter det att han öppet talade om invandrarfrågor i moderaterna. Först så protesterade inte moderaterna mot detta men när det blev lite rubriker i media gick partiet ut med en offentlig kritik mot honom. Han fick helt enkelt order om att hålla tyst eller lämna partiet.

Men han kunde inte hålla tyst eftersom frågorna om invandringen är mycket viktiga för honom. Varför? För han själv är invandrare är ett skäl men naturligtvis också för att han månar väldigt mycket om invandrare som kommer hit till Sverige idag.

Han tycker det är viktigt att Sverige för en ärlig invandringspolitik som inte lovar för mycket som man inte kan hålla.

Det viktigaste med en invandringspolitik är inte att kategoriskt gå in för att ta emot så många människor som möjligt på för kort tid. Som om man försöker tävla mot hela världen och sätta ett världsrekord. Man måste också kunna erbjuda dem en bra framtid i Sverige.

Arbetslöshet, segregation och utanförskap är inte någon bra framtid.

Men ändå är det inte någon politiker som reagerar och agerar!

Tvärtom, vill de olika partiledningarna på riksnivå ha en flykting- och invandringspolitik som är ännu generösare och frikostigare än den nuvarande som man kategoriskt har bedrivit i över 20 år nu.

Vad beror den här handlingsförlamningen på då? Kanske beror det på rädsla för den uppståndelsen som man tror kan uppstå i media och i det egna partiet. Som sagt, det är lättare att följa med strömmen.

Men Mikael Zand följde inte med strömmen, tvärtom var han ärlig och visade stort mod när han öppet talade om invandrarfrågor i moderaterna.

Han anser att det har gått för långt, att vi har tagit emot för många människor på alldeles för kort tid. Vårt gemensamma välfärdsystem klarar inte av detta. Situationen har minst sagt blivit ohanterbar, om inte helt kaotisk.

Att moderaterna i princip gav Mikael Zand order om att hålla tyst eller lämna partiet innebar inte fallet för honom utan för moderaterna. Jag tror moderaterna kommer att tappa många röster pga det här, inte minst i Halmstad, kanske även på landsting och riksnivå, men det återstår att se.

Zand har nämligen lämnat moderaterna och gått över till sverigedemokraterna där han öppet kan tala om invandrarfrågor och invandringspolitiken, som är viktig för alla, för såväl svenskar som invandrare och hela landet.

Invandringspolitiken ska vara precis som alla andra frågor, någonting man öppet ska kunna tala om och framförallt få lov att kritisera utan att man får munkavle på sig. Det är inte med munkavle man ska bemöta viktiga frågor politiskt och framförallt demokratiskt. Det ska bemötas med argument för eller emot. Det tycker jag inte moderaterna har gjort här. De har i det närmaste agerat diktatoriskt mot en annan medpolitiker inom partiet.

Man kan tala öppet om invandringspolitiken idag men bara om man uttalar sitt gillande för den. Kritiserar man den och säger att vi har tagit emot för många på för kort tid, eller om man säger att vi är tvungna att frysa invandringen nu för att klara upp situationen, då ska detta tystas ner.

Att Zand lämnat moderaterna i Halmstad och gått över till sverigedemokraterna betyder att det blir en vågmästarroll som i praktiken kan fälla moderaterna, även om Zand sagt att man inte vill fälla alliansen.

Jag tycker moderaterna förtjänar att bli fällda efter det här, men å andra sidan blir det inte bättre med en socialdemokratisk regering heller. Så det blir väl den balansgången man får tänka på.

Källa: http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=827521Länkar!

http://tv4.se/kallafakta/585473.html

http://sv.wikipedia.org/wiki/Islamofobi


Inga kommentarer: