torsdag 15 november 2007

SD bestrider postbojkotten - bra för yttrandefriheten

Det är inte första gången som brevbärare vägrar delar ut post åt Sverigedemokraterna. Om jag inte minns fel så var det bland annat under valrörelsen förra året då man vägrade dela ut information och valsedlar från SD. Posten har även glömt säckar med poströster till nackdel för SD.

De gånger som brevbärare tidigare har vägrat dela ut post åt Sverigedemokraterna har man inte haft ett giltigt skäl. Enda förklaringen var att man vägrade dela ut post åt ett parti som massmedialt betraktas som främlingsfientligt samt inte demokratiskt och legitimt av svensk massmedia och det politiska etablissemanget.


Denna förvridna mediabild av SD måste säkert ha påverkat brevbärarna att vägra dela ut post åt partiet. I sin vägran tog de därmed partipolitisk ställning och hindrade allmänheten att få ta del av SD:s politiska budskap. Och så vitt jag vet är inte detta förenligt med demokratiska spelregler och lyser också lång väg om valfusk.

Brevbärarna som vägrade dela ut post åt SD fick naturligtvis inte rätt den gången eftersom man inte hade något giltigt skäl.

Nu upprepar sig samma sak igen fast denna gången tycks man ha funnit ett till synes legitimt skäl att vägra dela ut det senaste numret av SD-kuriren. Även Svensk Direktreklam (SDR) vägrar nu att dela ut samma tidning i Svedala. Med andra ord, tar man till en gemensam bojkott mot Sverigedemokraterna. Allt för att hindra yttrandefriheten och demokratiska principer.


Anledningen är att tidningen innehåller en teckning av den islamske profeten Mohammed som rondellhund av konstnären Lars Vilks. På grund av dödshotet som uttalats tidigare i samband med teckningarna vill man inte dela ut tidningen nu eftersom man anser det kan äventyra säkerheten för de anställda. Men eftersom hotelser är en polisiär fråga så bör Posten och SDR ta upp detta med polisen först, innan man kategoriskt vägrar dela ut tidningen.

Lika mycket som det ligger i Sverigedemokraternas intresse att få SD-kuriren utdelad, ligger det också i allmänhetens intresse att kunna ta del av det politiska budskapet partiet vill framföra. Detta försvårar Posten och SDR nu genom sin vägran. Därmed går man också emot viktiga demokratiska principer som till exempel yttrandefriheten.

Varken Posten eller SDR har myndighet att hindra yttrandefriheten och demokratiska principer som bland annat säger att samtliga demokratiska politiska partier har rätt att framföra sina budskap till allmänheten. Men som också säger att allmänheten har lika stor rätt att få möjlighet att kunna ta del av detta.

Första gången hade man inget giltigt skäl. Denna gången skyller man på ett eventuellt hot, som mest verkar bygga på ett antagande, mot de anställda på grund av det dödshot som en islamsk ledare tidigare i år riktade mot Lars Vilks personligen. Hotet var inte riktat mot andra grupper i samhället som till exempel brevbärare eller reklamutdelare.

Precis som Jimmie Åkesson (SD) säger är det viktigt med de anställdas arbetsmiljö och säkerhet men man måste också väga detta mot demokratiska värden och mot Postens uppdrag gentemot allmänheten. Han ser agerandet som ett uttryck för det svenska samhällets successiva anpassning till ”krav och hot om våld från muslimska grupper”.

Det innebär alltid vissa risker med olika yrken som till exempel bankman, brandman eller brevbärare. Det är utopi att tro att man kan skapa en absolut riskfri arbetsmiljö för någon yrkesgrupp. Är det detta Posten och SDR vill måste man friställa alla anställda helt från att arbeta hos dessa företag. Men det kan man förstås inte göra eftersom det skulle få enorma protester. Det är enklare att ge sig på ett relativt litet parti som SD.

Dessutom, brevbärarnas vägran att dela ut tidningen har fått så mycket uppståndelse i media och på Internet nu, att hotbilden mot dem kan istället ha ökat i och med detta. Folk som gärna vill läsa det senaste numret av SD-kuriren kan ju med rätta bli väldigt arga för att de nu inte kommer att få den i sin brevlåda.

SD-ledningen gör helt rätt när man nu bestrider postbojkotten så långt det är möjligt med juridiska medel.


Det handlar ju om att vi (Sverige) inte ska vika oss och krypa för de islamska terroristerna som dödshoten kommer från. Det handlar också om att kämpa för yttrandefriheten med ansvar eftersom det är en av demokratins viktiga principer.

Statsminister Fredrik Reinfeldt är en av dem som uppenbarligen kryper och fjäskar för dessa grupper, mer än han slår vakt om demokratiska principer och yttrandefriheten i Sverige. Och mer än han bryr sig om det svenska folket. Han har till och med bett om ursäkt för Lars Vilks teckningar med profeten Mohammed som rondellhund. En väldigt stor del av svensk massmedia (PK-media) fjäskar också för dessa grupper eftersom mig veterligen inte har fördömt dödshotet mot Lars Vilks eller fördömt andra förödande fakta om islam.

"Den här teckningen har väckt reaktioner som har lett till dödshot, säger Postens presschef Per Ljungberg."

Hallå! Det var ett hot mot Lars Vilks personligen inte mot brevbärarna.

Dödshotet mot Lars Vilks är i allra högsta grad en uppgift för både UD och SÄPO att ta hand om, eftersom det kom internationellt och helt öppet från en islamsk ledare. Och en ledare som direkt uttalar ett dödshot mot någon annan människa, oavsett anledning, är i allra högsta grad en terrorist. Om hans dödshot, som ska tas på fullaste allvar, kommer att verkställas är han en mördare också. Men det vill jag gärna inte uppleva.

Men vad har UD och SÄPO gjort?

Ja, detta vet vi ju inte eftersom svensk massmedia tyvärr inte verkar ha särskillt stort intresse att bevaka och förmedla detta för svenska medborgare.

Om man vill veta mer om detta får man väl söka själv på annat håll, t ex på utländska nyhetskanaler och Internet. Som tur är kan man fortfarande göra detta.


Men jag är övertygad om att skulle svensk PK-media få bestämma skulle man helst vilja släcka ner hela Internet för svenska medborgare eller åtminstone kraftigt censurera det för att inte all fakta ska komma till allmänhetens kännedom om vad som sker i Sverige och utomlands och framförallt varför det sker.

Då skulle svensk PK-media lugnt kunna fortsätta med sin förvrängda och indoktrinerande nyhetsrapportering, vilket man redan gör till väldigt stor del.Källor

http://www.aftonbladet.se/malmolund/article1234997.ab

http://sydsvenskan.se/skane/svedala/article279564.ece

http://sydsvenskan.se/sverige/article280107.ece

http://www.bgf.nu/ak02/v42.html

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=570290&rss=1399

http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9809/25/telegram/inrikes23.html

http://www.sverigedemokraterna.se/

Inga kommentarer: