torsdag 29 november 2007

Göran Johansson (s): utvisa illegala flyktingar!

Visst är det bra att Göran Johansson reagerar mot den illegala flyktingsmugglingen till Sverige. Men tyvärr tror jag han gör detta utspelet mest för att vinna röster från Sverigedemokraterna.

Och Ilmar Reepalu som håller med Johansson har ju tidigare varit en av dem som länge gått i spetsen för den svenska (mass)invandringspolitiken.

Han har även sett till att Malmö "köpt" andra kommuners andelar av sin flykting- och invandringskvot. Naturligtvis har ju den "affären" visat sig vara en stor förlust för Malmö. Som finanskommunalråd i Malmö borde Ilmar Reepalu kunna räkna ut detta innan. Det är malmöborna som har fått ta smällen av detta fasansfulla experiment!

Detta är säkert bakgrunden också till att Malmö idag får omkring 1500 miljoner kronor i utjämningsbidrag som innebär att rikare kommuner ska betala till fattiga. Trots det ofantligt höga utjämningsbidraget till Malmö så har jag för mig att kommunen ändå ligger på minus. Och varför tillhör Malmö de fattiga kommunerna? Kan massinvandringen till staden ha något med detta att göra, månntro? Ja, i allra högsta grad!

Reepalu har till och med uttalat att det är LEGITIMT att invandrare ljuger om sin situation bara för att få ett bättre liv.


I de allra flesta fallen innebär "bättre liv" i praktiken LIVSLÅNG FÖRSÖRJNING.

Min åsikt är att det är fel att det finns ligor (ett 30-tal bara i Sverige) som tjänar miljarder på den illegala flyktingsmugglingen bara till Sverige. Detta problem måste beslutsfattarna i Sverige lösa annars blir situationen ohållbar (om den inte redan är det?).


Så länge som Sverige tar emot illegala flyktingar så inte bara godkänner utan även uppmuntrar den svenska regeringen med statsminister Fredrik Reinfeldt i spetsen också att människosmugglarna tjänar miljardbelopp varje år på detta helt skattefritt. Med andra ord - SVARTA PENGAR!

Det är INTE RÄTT att rika IRAKIER och andra rika invandrare kan komma till Sverige den illegala vägen "bara" genom att betala 100000-150000 kronor per person för ett FALSKT SVENSKT PASS och biljetten för att SMUGGLAS till SVERIGE.


Detta är både fel mot Sverige, svenska folket och flyktingar som kommit hit den legala vägen, samt även fel mot de stackars människor som inte har den ekonomiska möjligheten och som kanske bättre skulle behöva skydd i ett annat land.

Är det så här flykting- och asylfrågorna ska lösas? Alltså vem som är bäst rustad att betala för ett FALSKT SVENSKT PASS och en "BILJETT" till Sverige den illegala vägen?

Förrresten, varför ta sig ända till Sverige när det finns en rad andra asylländer i närheten som de kan fly till i första hand?


Kan incitamentet till detta vara LIVSLÅNG FÖRSÖRJNING?

JA, I ALLRA HÖGSTA GRAD!


http://sydsvenskan.se/sverige/article282820.ece

http://www.sr.se/goteborg/nyheter/artikel.asp?artikel=1741573

http://www.aftonbladet.se/goteborg/article1342858.ab

2 kommentarer:

Bo de Silva sa...

OM ILLEGALA ”FLYKTINGAR”
Vi som är kritiska till massinvandringen måste lära oss att inte skriva eller tala om "illegala flyktingar"! En flykting kan aldrig vara illegal! Flykting blir den som ansökt om asyl och efter att ansökan vederbörlig blivit utredd och behandlad av Migrationsmyndigheterna godkänts får den sökande asyl och uppehållstillstånd, med tillstånd att stanna och arbeta i Sverige.
Har man illegalt tagit sig in i Sverige eller vid ankomsten, sökt asyl förespeglande flyktingskap men sedan ej beviljats asyl efter att myndigheterna slagit fast att man ej hade några flyktingskäl, och sedan ändå väljer att stanna i Sverige, så vistas man illegalt och skall lämna landet omgående. Eftersom detta fungerar dåligt, hyser Sverige idag mer än 5000 om inte det dubbla antalet illegala invandrare, som gömmer sig – och dessa är absolut inga flyktingar.
Avvisningar är polisens ansvar, men bevisligen sköts detta mycket dåligt.
Att man påstår sig ha flytt beror i de flesta fall (över 95 procent av de som tar sig hit) på att man inte har flytt ifrån något utan istället flytt till något – nämligen den svenska välfärden; den kravlösa, slappa lagstiftningen, våra demokratiska fri- och rättigheter, vår religionsfrihet, vår fria skolundervisning, sjuk- och tandvård, Äldreförsörjningsstödet som framtagits särskilt för invandrare 65 år eller äldre, men inte minst de i övrigt generösa bidragssystemen osv.
SLUTA DÄRFÖR ATT TALA OM FLYKTINGAR - DE ÄR ÄNDÅ SÅ SÄLLSYNTA I VÅRT LAND!

Johan-Erik sa...

Hej bo de silva, och tack för din kommentar, det uppskattar jag verkligen. :)

En person som flyr för sitt liv från sitt hemland kan aldrig vara illegal. Han eller hon är flykting. Det håller jag med dig om. Nu var rubriken tagit direkt från Johanssons uttalande.

Och begreppet "illegala flyktingar" används väldigt flitigt i media och på Internet, troligen för att fokusera på hur stor andel som osanningsenligt uppger sig vara flyktingar.

Men låt oss säga som exempel att det kommer hit 1000 personer och samtliga uppger sig vara flyktingar.

Efter det att Migrationsverket har prövat deras asylansökan så kommer man fram till att endast 50 personer är flyktingar, resten är det inte.

Då anser jag att det är mer lämpligt att definiera de andra 950 personerna för illegala flyktingar, inte för att misskreditera de andra personerna som är riktiga flyktingarna utan för att fokusera på hur stor andel det är som ljuger om sin situation och uppger sig vara flyktingar.

De ska då återvända till sina hemländer, de ska ha hjälp att återvända, dels av FN och dels av mottagarlandet. Men om de gömmer sig undan myndigheterna så befinner de sig olagligen i landet. Därav benämningen "illegala flyktingar".

Först hade jag den uppfattningen att man är asylsökande först när man kommer till ett asylland och blir flykting först efter det man har fått sin asylansökan prövad och godkänd.

Men tänker jag efter bara lite så kan en person vara flykting redan från den stund som personen i fråga flyr från sitt hemland.

Det stämmer ju också med definitionen på flykting som står i Nationalencyklopedin. Jag citerar de första fem raderna.

Flykting, i regel person som lämnat sitt hemland och som inte kan återvändas dit p.g.a. fruktan för förföljelse beroende på ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning.

Denna definition återfinns i statuterna för FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), i 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning, 1967 års protokoll om flyktingars rättsliga ställning samt i flertalet staters utlännings- eller flyktinglagstiftning. Samma definition ges även i den svenska utlänningslagen.


Du skriver man ska sluta tala om flyktingar för de är ändå så sällsynta i vårt land.

Jag kan nog förstå hur du tänker men håller ändå inte helt med dig där. Jag kan förklara det bäst med ännu ett exempel. Om det anländer 1000 asylsökande och samtliga uppger sig vara flyktingar, då är alla flyktingar tills de har fått sin ansökan prövad av Migrationsverket. Så länge motsatsen inte har bevisats är de flyktingar.

Det är alltså inte den asylsökande som ska bevisa man är flykting utan Migrationsverket som måste bevisa att man inte är det.

Detta är samma sak med en person som är misstänkt för ett brott. Man är oskyldig tills motsatsen har bevisats i domstol.

Det är inte den misstänkte personen som måste bevisa att man är oskyldig, utan åklagaren som måste bevisa man är skyldig genom starka bevis och vittnesmål.

Slutligen vill jag bara säga jag inte alls har något emot uttrycket "illegala invandrare". Men det är nog inte så bra heller eftersom man då fokuserar bort från det verkliga problemet. Alltså att det handlar om personer som falskligen uppger sig vara flyktingar.