lördag 5 januari 2008

Nytt lagförslag för raketer inför nyårsfirandet.

I allt för stor utsträckning förekommer det att barn och ungdomar använder fyrverkerier, trots att man inte får göra detta om man är under 18 år. Troligtvis är det äldre syskon, kompisar eller kanske även föräldrar som köper åt dem. Kan finnas föräldrar som inte är så nogräknade heller och lägger fyverkerier åtkomligt för sina barn.

Smällare är redan förbjudna men raketer som har knallar som bieffekter är fortfarande tillåtna vilket gör förbudet mot smällare ganska verkningslöst.

Tillåt endast import och försäljning av mer miljöanpassade raketer, alltså de med bara vitt sken, utan färger och som inte innehåller giftiga tungmetaller. Raketer utan färger är inte lika populära och kommer troligen få folk att köpa färre raketer. Lägg också på rejäla miljöskatter, förslagsvis 25 till 50 procent, som ska betala för den stora miljöpåverkan som det blir av användandet av raketer. Även miljöanpassade raketer blir det en miljöpåverkan av, till exempel som skräp som papper, plast och lera, samt krut och pyrotekniska gaser blir till föroreningar i luften.

Uppmuntra också för utvecklandet av andra tekniska lösningar med t ex ljud och ljus, så man inom en snar framtid kan verka för att minimera brukandet av riktiga raketer och slutligen också för ett förbud.

Förbjud försäljning och användande av billiga raketer, romerska ljus och liknande som ungdomar idag kan köpa. Då minimerar man risken för okynnessmällandet dagarna/veckorna innan nyår. Enstaka raketer med till exempel pinnar som kan snedtändas (välta om man inte placerar dem i rätt anordning) och träffa fönster och folk bör också förbjudas.

Bäst är att endast tillåta försäljning av s.k. bombtårtor eftersom de är enklare, stabilare och därmed säkrare. De är också betydligt dyrare. Därmed minimerar man försäljning till ungdomar som troligen inte har råd eller vill lägga så mycket pengar på dyra raketer. Troligen minskar okynnessmällandet mot folk och egendom med detta.

Försäljning av raketer inför nyårsfirandet får ske högst en vecka innan. Försäljning inför enstaka tillställningar kan också få ske men endast om kunden har fått tillstånd av polisen och kan visa upp detta i butiken vid köp.

Privat avfyrning av raketer vid nyår utan tillstånd får tillåtas endast från kl 23.00 31/12 – kl 01.00 1/1. Tillfälliga och enstaka avfyrningar av raketer, t ex vid födelsedagar måste man söka tillstånd till hos polisen.

Inför fler poliser (framförallt vid nyår) som ska kontrollera att folk följer lagen. Brott mot fyrverkerilagen riskerar böter på 3000 till 10 000 kronor. När brott mot fyrverkerilagen också orsakar olyckor eller allvarliga skador på person eller egendom, ska gärningsmannen, förutom böter, också kunna riskera fängelse i minst tre månader och upp till flera år beroende på vad som har hänt.

Källa: Polisen - Svea Fireworks - SVT Rapport

Inga kommentarer: